• VALENTÍNSKE SPIEVAJÚCE SRDCE
     • VALENTÍNSKE SPIEVAJÚCE SRDCE

     • Láska, tak zázračné a čarovné slovíčko, ktoré pozná každý jeden z nás.
      Láska je zmyslom všetkého a bez nej nič nemá zmysel. Kto však vie, čo je skutočná láska? Kto pozná pravý význam tohto slova?
      Hovorí sa, že láska nebolí. Bolí len milovať nesprávneho človeka...
      Aj tento rok sme si opäť pripomenuli lásku v podobe speváckej súťaže – Valentínske spievajúce srdce, kde ukázali svoje spevácke talenty naši šikovní žiaci.


      V kategórii jednotlivcov žiaci získali tieto miesta:
      1. miesto si vyspievala Romanka Grofčíková ( Horou)
      2. miesto vybojovala Nela Gamová (Dvaja strážni anjeli)
      3. miesto obsadil Tiborko Grofčík ( Zaľúbil sa chlapec)


      V kategórii kolektív žiakov obsadili nasledovné miesta títo žiaci:
      1. miesto získali žiaci 7.B triedy (Vymyslená)
      2. miesto si vyspievali žiaci 2.A triedy (Anka, Anka)
      3. miesto obsadili žiaci 7.A triedy (Mám ja hrušku)


      V kategórii skupín vyhrali títo žiaci:
      Na 1. mieste sa umiestnili žiačky Anetka Fedorová a Dominika Bodoríková (Srdce nehasnou) a pekné 2. miesto si statočne vybojovali Monika Svarinská a Sonička Hladeková (Si sám).
      Čestné uznanie za krásne spevácke výkony udelila odborná porota Nikolke Kadavej( Vráť mi tie hviezdy), Ivanke Ondrekovej (Ta ne) a Marekovi Rončákovi (Nevrav mi, aký som).
      Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!

    • English Week
     • English Week

     • Dnes, 14.2.2020,  sa slávnostným odovzdaním certifikátov skončil týždenný jazykový kurz - English Week. Viedol ho americký lektor Ray Sikorski. O tom,že to nebol len taký obyčajný týždeň svedčia slová jedného zo žiakov : “Prežili sme super chvíle plné zábavného učenia. Bolo to učenie hrou.”

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne prerušuje vyučovací proces v Základnej škole v Krušetnici

      od soboty 15.02.2020 do stredy 19.02.2020 vrátane.

      Zároveň oznamuje, že nebude v prevádzke školský klub detí ani školská jedáleň.

      Rušia sa všetky záujmové kúžky a aktivity realizované škoIou.

      Dôvodom    prerušenia     vyučovania    je   vysoký výskyt respiračných  ochorení v kolektíve detí.

      Rodičia zdravých deti majú v danom prípade zo zákona nárok na ošetrovanie člena rodiny.

      V Krušetnici 14.02.2020

      PaedDr. Ing. Mária Olešová

      IMG_0001.pdf

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne prerušuje dochádzku detí do Materskej školy v Krušetnici

      od piatka 14.02.2020 do utorka 18.02.2020 vrátane.

       

      Zároveň oznamuje, že v Základnej škoIe v Krušetnici bude prebiehať 14.02.2020

      skrátené vyučovanie do 10.15 hod.

      Školský klub detí pre vysoký  výskyt ochorenia žiakov 14.02.2020 nebude.

      Rušia sa všetky záujmové kúžky a aktivity realizované škoIou.

      Dôvodom    prerušenia     vyučovania    je   vysoký výskyt respiračných  ochorení v kolektíve detí.

      Zároveň vyzývame rodičov, aby choré deti nedávali do MŠ a ZŠ, pretože respiračné ochorenia sa rýchlo šíria.

      Rodičia zdravých deti majú v danom prípade zo zákona nárok na ošetrovanie člena rodiny.

       

      V Krušetnici 13.02.2020

      PaedDr. Ing. Mária Olešová

      oznamenie.pdf

    • Súťaž v skladaní rubikovej kocky
     • Súťaž v skladaní rubikovej kocky

     • Dnes, 7.2.2020, sme v našej škole mali zaujímavú súťaž, a to skladanie Rubikovej kocky. Je to mechanický hlavolam, ktorý rozvíja u žiakov logické myslenie a manuálnu zručnosť. Máme šikovných žiakov, ktorým len tak prsty pracovali a kocku poskladali za pomerne krátky čas .A to nie je všetko! Na konci školského roka bude v škole prebiehať opäť táto súťaž. Máte možnosť od dnes trénovať a možno i vymeniť mobil za Rubikovu kocku 😉😉😉. V dnešný deň sú všetci víťazi, pretože mali odvahu sa zapojiť do súťaže.Najrýchlejší bol A. Hrčkulák a P.Jančo.Všetkým srdečne blahoželáme

    • Krajské kolo súťaže Floorball SK Liga
     • Krajské kolo súťaže Floorball SK Liga

     • Dňa 4.2.2020 sa naši žiaci zúčastnili krajského kola športovej súťaže Floorball SK Liga, ktorú organizuje Nadácia JOJ, v Tvrdošíne.Našu školu reprezentovali dva tímy - dievčatá - Lomňanky a chlapci - Bojovníci. Oba tímy sa snažili zo všetkých síl. Turnaje boli vyrovnané.Dievčatám sa podarilo získať úžasné 5.miesto. Chlapci sa prebojovali do štvrťfinále, kde ich čakal súper z Liptovského Mikuláša, ktorý síce zvíťazil, ale 4.miesto na kraji je krásny úspech.Žiaci získali cenné skúsenosti, turnaj si užili a my im ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Zároveň zo ❤️ blahoželáme za úspechy.

    • English Week
     • English Week

     • V týždni od 10. februára do 14. februára 2020 bude prebiehať  na našej škole  konverzačný kurz anglického jazyka pod vedením amerického lektora Raya Sikorského -  English Week. Prihlásení žiaci budú pracovať v dvoch skupinách. Prvá skupina-žiaci ročníkov 5.-6. budú mať kurz prvé tri vyučovacie hodiny,  potom pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu. Žiaci druhej skupiny, 7.-8. ročník, majú kurz posledné tri vyučovacie hodny, prvé tri hodiny sa učia podľa svojho rozvrhu.

    • Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl
     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl

     •    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národné športové centrum v Bratislave zorganizovali testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl, do ktorého sa zapojili aj žiaci 1. ročníka z našej školy. Žiaci boli testovaní v 10 športových disciplínach a všetky výkony boli zaznamenané. Následne sa výsledky poslali do Bratislavy na vyhodnotenie. Každý zúčastnený žiak dostal svoje výsledky disciplín a výkonnosť v percentách formou certifikátu, na ktorom boli vymenované odporúčané skupiny športov a percentá, na ktoré má daný žiak predpoklady. Certifikáty slávnostne odovzdala žiakom p. riaditeľka Mária Olešová na hodine telesnej výchovy. Všetkým žiakom blahoželáme k úspešnému zvládnutiu všetkých športových disciplín a dúfame, že budú radi cvičiť.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje