• Vianočný pozdrav

     • Naša škola sa zapojila do súťaže Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na tému "Vianočný pozdrav". Táto súťaž je spojená nielen s vianočnou atmosférou, ktorá už na nás dýcha, ale aj zakomponovaním záchranných zložiek - polície, hasičov, horských záchranárov, ..., ktoré nám často pomáhajú pri záchrane života. Naši žiaci sa pohrali s touto témou a dnes sme odoslali veľa krásnych a podnetných prác s touto tematikou. Veríme, že práce našich detí zaujmú a spríjemnia toto predvianočné obdobie všetkým ľuďom.

     • EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV TENTO ROK V NOVEMBRI A V ZMENENOM FORMÁTE

     • Pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla celú Európu a konanie podujatí, sa nevyhla ani organizácii Európskej noci výskumníkov. V dôsledku toho po prvýkrát od svojho vzniku festival vedy zmení dátum a podobu. Namiesto posledného septembrového piatku sa festival vedy v celej Európe uskutoční 27. novembra 2020 a v zmenenom formáte.  

      Aj napriek aktuálnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu a opatreniam, ktoré v jej dôsledku platia, chcú organizátori aj tento rok pripraviť pútavý program pre čo najširšie publikum. 

      Všetky dôležité informácie k možnému zapojeniu a účasti na Európskej noci výskumníkov tak pre vedeckých pracovníkov, ako aj pre školy a návštevníkov budú zverejňované na www.nocvyskumnikov.sk a na sociálnych sieťach podujatia.

    • iBobor - vyhodnotenie
     • iBobor - vyhodnotenie

     • Od 10.11.2020 - 16.11.2020 prebiehala online internetová súťaž iBobor. Nakoľko je situácia tento školský rok komplikovaná a žiaci od 5.-9. ročníka sa vzdelávajú dištančne, prebehla tento rok súťaž hlavne v domácom prostredí. Sme veľmi radi, že ako každý rok, aj tento rok sme mali úspešných žiakov vo všetkých kategóriách: Drobec, Bobrík, Benjamín aj Kadet.

    • Edu TV
     • Edu TV

     • Počas zatvorenia škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spúšťa projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou. Edu TV bude databázou krátkych video hodín pre žiakov základných škôl.

      Ambíciou projektu je vytvoriť databázu digitálneho učiva, ktoré pomôže žiakom a učiteľom pri uzatvorení škôl. Databázu vytvára ministerstvo spoločne s učiteľmi z praxe. V databáze pribudnú aj zvukové nahrávky pre nevidiacich žiakov, hodiny v posunkovom jazyku pre nepočujúcich, ako aj hodiny v jazykoch národnostných menšín – v maďarčine, rómčine a rusínčine. K dnešnému dňu je natočených 180 videí v predmetoch slovenský jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia či občianska náuka pre 6. až 9. ročník základných škôl. Čoskoro pribudnú aj cudzie jazyky a video hodiny z 1. až 5. ročníka základných škôl, ktorých tvorbu bude zastrešovať Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Ministerstvo celkovo počíta s vytvorením 1 000 video hodín. Video hodiny sú doplnené o pracovné listy a majú slúžiť ako pomôcka pri uzatvorení školy alebo v prípade choroby žiaka. Videá z projektu Edu TV spolu s pracovnými listami nájdu učitelia a žiaci na www.ucimenadialku.sk/edutv. Okrem toho pre žiakov 1. stupňa ZŠ začala 11. novembra 2020 vysielať verejno-právna televízia RTVS v spolupráci s ŠPÚ reláciu Školský klub. Tvoriť ju bude celkovo 22 dielov. Videá a pracovné listy k nim nájdu školy na portáli Učíme na diaľku.

      https://viki.iedu.sk/resources/browser/edu-tv

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Aj naša škola sa tento rok rozhodla zapojiť do krásneho projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

      Cieľom je potešiť niekoho, kto nečaká darček.

      Vyzývame dobrých ľudí na celom Slovensku, aby naplnili krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Môže to byť jediný darček, ktorý tento rok dostanú, preto vložte do krabice aj kúsok svojho srdca!

      Vyzývame preto touto cestou všetkých Vás, ktorí sa k nám chcú pridať (žiaci 5.-9. ročníka a rodičia), aby do piatka (27.11.2020) prichystali nejaké drobnosti a priniesli ich do budovy školy, kde ich my so žiakmi 1.-4. ročníka priložíme do krabičiek, ktoré ozdobíme a odošleme tak kontaktnej osobe do týchto zariadení:

      1. DSS Námestovo

      2. DSS Lokca

      3.Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej v Námestove

       

      Do krabíc môžete vkladať napríklad po jednom z týchto kategórií:

      Niečo Teplé

      • káva, ovocný čaj, cappuccino, horúca čokoláda, bylinný čaj…

      Niečo Voňavé

      • sprchový gél, telové mlieko, krém na ruky, balzam na pery, parfém…

      Niečo Slané

      • tyčinky, slané kekse, praclíky, kukuričné chrumky, krekry…

      Niečo Mäkké

      • teplé ponožky, papučky, rukavice, čiapka, šál, uteráčik…

      Niečo Sladké

      • keksík, perníčky, cukríky, DIA sladkosti, ovocné detské taštičky…

      Niečo Pre Potešenie

      • krížovky, dobrá kniha, kresbičky od detí, pozdrav, medovník, pohľadnica…

       

    • Záložka do knihy spája školy 2020
     • Záložka do knihy spája školy 2020

     •    Aj tento školský rok sme sa zapojili do 11. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave na tému: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.  Ako partnerská škola nám bola pridelená Základná cirkevná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou. Počas mesiacov september a október sme vyrábali záložky do knihy pre našich spolužiakov. Vyrobené záložky sme zalaminovali, nastrihali, všetky záložky zabalili do balíka a poslali poštou do Belej nad Cirochou na východné Slovensko. Dúfame, že sa im budú páčiť. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám i všetkým žiakom za aktívny prístup pri realizácii tohto projektu.

    • Nástup do školy
     • Nástup do školy

     • Milí rodičia,  žiaci,

      jesenné prázdniny nám uplynuli ako voda a zajtra pokračujeme vo vyučovaní:

      1. stupeň prezenčne,

      2. stupeň - dištančne.

      Chceme Vás touto cestou upozorniť, že od 1.11.2020 sú znova nové tlačivá na vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivá sú k dispozícii na hlavnej stránke našej školy - v úvode COVID 19 - INFO, prípadne budú vytlačené v schránke školy pri hlavnom vchode. 

      Nezabudnite, že zajtra sa musí každý pri vstupe preukázať týmto vypísaným tlačivom, inak nebude možné vstúpiť do budovy školy.

      Už sa na Vás tešíme.

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Milí rodičia, žiaci,

      keďže tento školský rok je z dôvodu pandemických opatretní špecifický, aj termín jesenných prázdnin je iný ako po iné roky. Prvú časť jesenných prázdnin už máme za sebou, ale od zajtra 6.11. začína ich druhá časť. Jesenné prázdniny sú v termíne 6.11. a 9.11.2020 aj z dôvodu ďalšieho celoslovenského testovania. Všetci sa stretneme  znova 10.11.2020, či už v škole alebo formou dištančného vzdelávania online.

      Prajeme príjemné prežitie tohto predĺženého víkendu.

    • Prehľad opatrení po testovaní
     • Prehľad opatrení po testovaní

     • Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády vypracoval minister školstva niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

      Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

      Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

      Základné princípy:

      Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

      Čiže:

      Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

      Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

      Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

      Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

      Podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov celoplošného testovania. Dúfam, že aj vďaka testovaniu sa budeme môcť čo najskôr vrátiť do škôl.

      Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Na základe rozhodnutia ÚVZSR sa predošlý oznam ruší - vyučovanie nie je prerušené.

      Od zajtra 3.11. funguje materská škola aj základná škola pre žiakov 1. stupňa prezenčnou formou. Školská jedáleň aj ŠKD fungujú v bežnom režime.

      Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa zaslaného online rozvrhu (aj v prílohe).

      Žiaci aj zamestnanci sa pri vstupe do budovy musia priniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje