• Rozvojový projekt „Čítame radi“ - vyhodnotenie
     • Rozvojový projekt „Čítame radi“ - vyhodnotenie

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.

      Naša škola sa taktiež zapojila do tohto projektu, kde sme sa s veľkým potešením dozvedeli, že aj naša škola bola úspešná a získali sme finančnú podporu 800 eur na nákup kníh podľa svojho výberu.

      Touto cestou chceme poďakovať p. učiteľke J. Zemeníkovej a p. účtovníčke, ktoré spolupracovali na vypracovaní tohto projektu, aj MŠVVaŠ SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR za možnosť získať takýto grant.

      Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl.

      Na ministerstvo prišlo 1552 žiadostí o rozvojový projekt. Po vyselektovaní duplicitných žiadostí a tých od neoprávnených žiadateľov ich zostalo 1397. Vzhľadom na vysoký počet kvalitne vypracovaných žiadostí, ministerstvo našlo vo svojich rezervách ešte dodatočné finančné zdroje a na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva, vybralo 471 projektov škôl.  Tie získajú spolu 348 228 Eur na nákup kníh podľa svojho výberu.

     • Voda pre život, život pre vodu

     • Aj tento školský rok sa žiaci ročníkov 1.-4. zapojili do celoslovenskej súťaže v literárnej tvorbe prvého stupňa základných a špeciálnych škôl s názvom: Voda pre život, život pre vodu. Žiaci nakreslili a napísali veľa krásnych prác, z ktorých porota vybrala tie najkrajšie.

      2.miesto v 1.kategórii ZŠ – Poézia, získala žiačka 2.ročníka ESTER KADAVÁ, svojou básňou VZÁCNY DAR.

      Umiestnili sme sa aj v kategórii – PRÓZA, v ktorej žiak TIBOR GROFČÍK získal 3.miesto svojou prácou O VODE, RYBE A RAKOVI. Víťazom blahoželáme a prajeme všetkým veľa tvorivých nápadov v budúcom ročníku.

     • Certifikát CODiV

     • Naša škola úspešne splnila podmienky pre získanie Certifikátu CODiV.

       

      Čo je to certifikát CODiV?

      Certifikát pre Online Dištančnú Výučbu je doklad o tom, že škola prešla procesom certifikácie. Po získaní certifikátu je škola pripravená v prípade potreby okamžite nabehnúť na dištančnú online výučbu.

      Modulový online dištančný kurz pre každého učiteľa.

      Moduly:

      • Informácie pre účastníkov kurzu
      • Administrácia tried a žiakov
      • Online dištančná výučba ODiV
      • Inovatívne metódy ODiV
      • Online konferencie a meeting
      • Práca s databázami elektronických materiálov
      • Evidencia a monitoring ODiV
    • AKO VYPRODUKOVAŤ MENEJ ODPADU POČAS VIANOC?
     • AKO VYPRODUKOVAŤ MENEJ ODPADU POČAS VIANOC?

     •  

      Naša škola je aj tento rok zapojená do projektu Zelená škola a oblasť ktorú sme si vybrali v rámci tohto projektu je ODPAD. Snažíme sa znížiť množstvo odpadu na našej škole napríklad aj tak , že sa prestali predávať v školskom bufete džúsiky, využívame obojstrannú tlač, vedieme deti k tomu , aby si nebalili desiatu do plastových sáčkov. Myslime na našu Zem aj počas Vianočných sviatkov.

       

      Krásne zabalené vianočné darčeky, trblietajúci sa vianočný stromček, či skvelé vianočné dobroty. To všetko a ešte aj oveľa viac čaká na každého z nás počas najočakávanejších sviatkov v roku. Vianoce však so sebou neprinášajú len radosť, pokoj a pohodu, ale aj množstvo odpadu.

      • Pokúste sa vždy myslieť aj na prírodu a už pri balení vianočných darčekov premýšľať, ako si so všetkými baliacimi papiermi, krabičkami či ozdobami poradiť po ich využití. Alebo najlepšie, ako sa bez nich zaobísť.
      • Baliaceho papiera požite len toľko, koľko je naozaj potrebné a po rozbalení darčekov ho buď ponechajte na ďalšiu príležitosť alebo vyhoďte do papiera.
      • Darčeky môžete zabaliť aj do iných materiálov, napríklad, do originálnych textilných tašiek, ktoré poslúžia na ďalšie nákupy.
      • Premýšľať by ste mali aj pri nákupe potravín a nekupovať to, čo nedokážete spotrebovať.
     • Návrat žiakov do školy

     • Dnes sa uskutočnil úspešný návrat našich žiakov do školy. Všetci sme sa už na nich veľmi tešili. Po úspešnom testovaní sa žiaci vrátili do školských lavíc, a ako sme už predtým avizovali, každého čakalo malé sladké prekvapenie 🍭🍭🍭. Žiakov piateho ročníka čakala navyše 🎁🎀krásne vymaľovaná a tematicky vyzdobená trieda. Za to chceme poďakovať p. uč. M. Chladnej a jej pomocníčkam, p. asistentkám E. Kormaňákovej a A. Srnčíkovej za 2-týždňovú prácu na prekvapení pre našich piatačikov. Veríme, že sa v triede budú cítiť príjemne a udržia si ju takú krásnu až do deviateho ročníka. 😉🤩👍

    • SRDEČNE ĎAKUJEME - návrat do školy
     • SRDEČNE ĎAKUJEME - návrat do školy

     • V piatok sa uskutočnilo testovanie na COVID19 spojené s návratom našich žiakov do škôl. Touto cestou sa chceme poďakovať rodičom a žiakom našej školy, ktorí sa zúčastnili testovania na COVID19, aby naši žiaci aspoň týždeň pred Vianocami prišli  ešte do školy.

      Úspešnosť účasti testovania bola vysoká 97% a pozitívnych 0 testovacích osôb.

      Veľmi pekne ďakujeme  taktiež obecnému úradu a p. starostke, ktorí nám pomohli pri testovaní. Ďakujeme zdravotníkom Helenke Florkovej, Martinke Jurigovej, Ivetke Zigmanovej. Všetkým pracovníčkam školskej jedálne, ktoré pomáhali pri administratíve testovaní žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Samozrejme, veľké ďakujem i p. školníkovi, ktorý sa celý deň podieľal na organizácii testovania.

      Milí žiaci,

      už sa na Vás v pondelok  (14.12.2020) veľmi tešíme a čaká Vás samozrejme prekvapenie. Pozor, pre žiakov 5.-9. ročníka obed v pondelok zabezpečený nebude. V utorok sa bude variť pre všetkých už prihlásených žiakov, preto je potrebné, aby sa ten, kto nepôjde do školy,  z obedu odhlásiť. 

      Za pochopenie ďakujeme.

     • Adventný kalendár

     • Ako je už v našej škole zvykom, aj tento rok žiakov po Mikulášovi čakalo prekvapenie v podobe adventného kalendára na adventnom venci. Tento rok je toto sviatočné obdobie iné, pretože naši žiaci 2. stupňa sú vyučovaní dištančne, preto sme adventný kalendár prichystali len pre žiačikov 1. stupňa. Každý deň ráno pred vyučovaním p. učiteľka otvorí odmenu, na ktorú žiaci dychtivo čakajú. Tento deň bolo odmenou pre dievčatá, že nedostanú domáce úlohy. Sklamanie chlapcov, ale aj radosť dievčat sa veru podarilo aj zachytiť. Ale nech nie sú smutní, každý deň nový darček a určite budú všetci spokojní. :-)

    • Smútočný oznam
     • Smútočný oznam

     • Na sviatok svätého Mikuláša 6.12.2020 odišiel do domu Otca kňaz, správca Božích tajomstiev Vdp. Ignác Hrubý.

         Narodil sa do mnohopočetnej rodiny a od rodičov dostal pri krste meno Ignác na počesť sv. Ignáca z Loyoly, ktorému sa vo svojom živote v mnohom podobal. V rodine dostal dobrú kresťanskú výchovu a preto už od detstva mal veľkú a jedinú  túžbu, byť Kristovým kňazom. Pán si ho naozaj povolal do svojej vinice a v r. 1972 bol vysvätený za kňaza v Banskobystrickej diecéze. Jeho detská túžba sa stala skutočnosťou. Nasledovalo jeho kňazské pôsobenie v mnohých farnostiach, v ktorých budoval Kristovu Cirkev po 2. vatikánskom koncile a za komunistického režimu, čo nebolo vždy jednoduché.

         Keď prišiel čas dôchodkového veku, rozhodol sa stráviť ho v našej farnosti Krušetnica, kde býval v spoločenstve kňazov. Jeho dôchodkový život bol veľmi plodný. 20 rokov vypomáhal všetkým kňazom, ktorí pôsobili v našej farnosti. Stredobodom jeho kňazského života bola svätá omša, ktoré slúžil denne, vysluhoval sviatosti – ako sám povedal:“ Nikdy som nebol v spovednej miestnosti zbytočne, vždy prišli veriaci, ktorí potrebovali sviatosť zmierenia.“ V mladšom dôchodcovskom veku slúžil sväté omše pre deti, s láskou im vysvetľoval  pravdy viery. Horlivo sa venoval prvoprijímajúcim deťom a pripravoval ich na prijatie sviatostí. V Krušetnickej farnosti poznal všetky rodiny a deti po mene, zaujímal sa o každého, prežíval s nami všetky naše radosti a starosti. Zaujímal sa o duchovný život farnosti, aj o život a problémy  obce. Chodil slúžiť a vysluhovať sviatosti aj do iných farností, keď ho o takúto službu požiadali. Venoval sa aj vydavateľskej činnosti, vykonával úlohu cenzora kníh svojho brata Mons. Pavla Janáča. V r. 2002 vydal knihu s názvom Môj život s Kristom, ktorej záver tvorí 12 strán, na ktorých zhrnul v kocke hlavné tézy náuky viery a mravov katolíckeho náboženstva. V r. 2016, keď sa naša farnosť pripravovala na birmovku, vydal pre mladých birmovancov knihu Základná katechéza v otázkach a odpovediach. Každý birmovanec túto knihu dostal a v škole sa podľa nej učili a pripravovali na prijatie sviatosti birmovania. Obidvaja bratia – kňazi sa vždy veľmi tešili, keď sme prišli celá škola na svätú omšu, mali veľmi radi deti a vždy sa im vedeli prihovoriť a povzbudiť vo viere.

         Tak ako sv. Ignác z Loyoly,  v poslednom období svojho života zakúsil veľa telesného utrpenia a odišiel ticho, nebadane do domu Otca, kde celý jeho kňazský život smeroval. Nech mu Pán odplatí všetko dobro, čo pre našu spásu vykonal. Pán Boh zaplať!

    • Dôležitý oznam - Návrat žiakov do školy
     • Dôležitý oznam - Návrat žiakov do školy

     • Vážení rodičia,

      pripravujeme sa na návrat žiakov do školy.

      V spolupráci s Obecným úradom v Krušetnici sme využili  zákonnú možnosť pretestovania žiakov našej školy a ich jedného zákonného zástupcu, ako i všetkých zamestnancov školy.

      Testovanie antigénovými testami sa uskutoční

      v piatok 11.12.2020 v čase od 8.00 do 17.00

      v priestoroch Kultúrneho domu v Krušetnici.

       

      Testovanie je určené výhradne pre žiakov základnej školy 5. – 9. ročníka a jedného zákonného zástupcu. Teda i pre našich žiakov z Lomnej spolu s jedným zákonným zástupcom.  

      Žiaci, ktorí budú negatívni, nastupujú do školy od pondelka 14. decembra 2020 a zúčastňujú sa klasickej prezenčnej formy vyučovania podľa rozvrhu. Pri príchode do školy sa preukážu negatívnym výsledkom testu.

      Žiaci, ktorí budú mať pozitívny výsledok, ostávajú doma v domácej karanténe.

      Výnimku z testovania majú osoby, ktoré boli pozitívne testované na COVID-19 a sú v 3-mesačnej ochrannej lehote. Pri nástupe do školy je potrebné preukázať sa výsledkom testu.

      V piatok 11.12.2020 z dôvodu testovania žiakov

       dištančné vyučovanie nebude prebiehať.

      O výsledku testovania, či idú žiaci do školy alebo nie,  Vás budeme včas informovať na webovej stránke školy.

      Veríme, že sa naše deti čoskoro vrátia do školských lavíc.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Aj tento rok do našej školy zavítal Mikuláš pre našich žiakov vzdelavaných prezenčne. Za prísnych pandemických opatrení potešil našich žiakov v škole aj materskej škôlke nielen Mikuláš, ale aj anjeli a čerti. Detičky však boli dobré, a preto si vyslúžili sladkú odmenu.

     • Vincolympiáda 2020 – regionálne kolo

     • Naši žiaci ukázali, že vedia v tomto náročnom období dištančného vzdelávania využiť svoj poobedný čas zmysluplne. Pod vedením sestry Beátky zo Združenia mariánskej mládeže sa zapojili do mimoškolskej súťaže Vincolympiády. Zúčastnení žiaci sú svetlým príkladom, že deti a mládež majú chuť a záujem obohacovať sa aj po duchovnej stránke.

      V regionálnom kole Vincolympiády 2020, ktorá sa uskutočnila 28.11.2020 online, v kategórii do 12 rokov stredoslovenský región žiaci Miriam Bugajová a Katarína Dopaterová (7. A) obsadili 2. miesto, Tibor Brčák a Martin Bugaj (4.A) obsadili 3. miesto. V kategórii od 13-15 rokov Anetka Dopaterová (8.B) a Nikolka Kadavá (7. A) obsadili 1. miesto. Výhercovia postupujú do národného kola. Srdečne žiakom a sestričke Beátke, ktorá ich pripravovala, gratulujeme a držíme palce do národného kola.

       

     • Vianočný pozdrav

     • Naša škola sa zapojila do súťaže Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na tému "Vianočný pozdrav". Táto súťaž je spojená nielen s vianočnou atmosférou, ktorá už na nás dýcha, ale aj zakomponovaním záchranných zložiek - polície, hasičov, horských záchranárov, ..., ktoré nám často pomáhajú pri záchrane života. Naši žiaci sa pohrali s touto témou a dnes sme odoslali veľa krásnych a podnetných prác s touto tematikou. Veríme, že práce našich detí zaujmú a spríjemnia toto predvianočné obdobie všetkým ľuďom.

     • EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV TENTO ROK V NOVEMBRI A V ZMENENOM FORMÁTE

     • Pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla celú Európu a konanie podujatí, sa nevyhla ani organizácii Európskej noci výskumníkov. V dôsledku toho po prvýkrát od svojho vzniku festival vedy zmení dátum a podobu. Namiesto posledného septembrového piatku sa festival vedy v celej Európe uskutoční 27. novembra 2020 a v zmenenom formáte.  

      Aj napriek aktuálnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu a opatreniam, ktoré v jej dôsledku platia, chcú organizátori aj tento rok pripraviť pútavý program pre čo najširšie publikum. 

      Všetky dôležité informácie k možnému zapojeniu a účasti na Európskej noci výskumníkov tak pre vedeckých pracovníkov, ako aj pre školy a návštevníkov budú zverejňované na www.nocvyskumnikov.sk a na sociálnych sieťach podujatia.

    • iBobor - vyhodnotenie
     • iBobor - vyhodnotenie

     • Od 10.11.2020 - 16.11.2020 prebiehala online internetová súťaž iBobor. Nakoľko je situácia tento školský rok komplikovaná a žiaci od 5.-9. ročníka sa vzdelávajú dištančne, prebehla tento rok súťaž hlavne v domácom prostredí. Sme veľmi radi, že ako každý rok, aj tento rok sme mali úspešných žiakov vo všetkých kategóriách: Drobec, Bobrík, Benjamín aj Kadet.

    • Edu TV
     • Edu TV

     • Počas zatvorenia škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spúšťa projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou. Edu TV bude databázou krátkych video hodín pre žiakov základných škôl.

      Ambíciou projektu je vytvoriť databázu digitálneho učiva, ktoré pomôže žiakom a učiteľom pri uzatvorení škôl. Databázu vytvára ministerstvo spoločne s učiteľmi z praxe. V databáze pribudnú aj zvukové nahrávky pre nevidiacich žiakov, hodiny v posunkovom jazyku pre nepočujúcich, ako aj hodiny v jazykoch národnostných menšín – v maďarčine, rómčine a rusínčine. K dnešnému dňu je natočených 180 videí v predmetoch slovenský jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia či občianska náuka pre 6. až 9. ročník základných škôl. Čoskoro pribudnú aj cudzie jazyky a video hodiny z 1. až 5. ročníka základných škôl, ktorých tvorbu bude zastrešovať Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Ministerstvo celkovo počíta s vytvorením 1 000 video hodín. Video hodiny sú doplnené o pracovné listy a majú slúžiť ako pomôcka pri uzatvorení školy alebo v prípade choroby žiaka. Videá z projektu Edu TV spolu s pracovnými listami nájdu učitelia a žiaci na www.ucimenadialku.sk/edutv. Okrem toho pre žiakov 1. stupňa ZŠ začala 11. novembra 2020 vysielať verejno-právna televízia RTVS v spolupráci s ŠPÚ reláciu Školský klub. Tvoriť ju bude celkovo 22 dielov. Videá a pracovné listy k nim nájdu školy na portáli Učíme na diaľku.

      https://viki.iedu.sk/resources/browser/edu-tv

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Aj naša škola sa tento rok rozhodla zapojiť do krásneho projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

      Cieľom je potešiť niekoho, kto nečaká darček.

      Vyzývame dobrých ľudí na celom Slovensku, aby naplnili krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Môže to byť jediný darček, ktorý tento rok dostanú, preto vložte do krabice aj kúsok svojho srdca!

      Vyzývame preto touto cestou všetkých Vás, ktorí sa k nám chcú pridať (žiaci 5.-9. ročníka a rodičia), aby do piatka (27.11.2020) prichystali nejaké drobnosti a priniesli ich do budovy školy, kde ich my so žiakmi 1.-4. ročníka priložíme do krabičiek, ktoré ozdobíme a odošleme tak kontaktnej osobe do týchto zariadení:

      1. DSS Námestovo

      2. DSS Lokca

      3.Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej v Námestove

       

      Do krabíc môžete vkladať napríklad po jednom z týchto kategórií:

      Niečo Teplé

      • káva, ovocný čaj, cappuccino, horúca čokoláda, bylinný čaj…

      Niečo Voňavé

      • sprchový gél, telové mlieko, krém na ruky, balzam na pery, parfém…

      Niečo Slané

      • tyčinky, slané kekse, praclíky, kukuričné chrumky, krekry…

      Niečo Mäkké

      • teplé ponožky, papučky, rukavice, čiapka, šál, uteráčik…

      Niečo Sladké

      • keksík, perníčky, cukríky, DIA sladkosti, ovocné detské taštičky…

      Niečo Pre Potešenie

      • krížovky, dobrá kniha, kresbičky od detí, pozdrav, medovník, pohľadnica…

       

    • Záložka do knihy spája školy 2020
     • Záložka do knihy spája školy 2020

     •    Aj tento školský rok sme sa zapojili do 11. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave na tému: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.  Ako partnerská škola nám bola pridelená Základná cirkevná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou. Počas mesiacov september a október sme vyrábali záložky do knihy pre našich spolužiakov. Vyrobené záložky sme zalaminovali, nastrihali, všetky záložky zabalili do balíka a poslali poštou do Belej nad Cirochou na východné Slovensko. Dúfame, že sa im budú páčiť. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám i všetkým žiakom za aktívny prístup pri realizácii tohto projektu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje