• Vitajte na našej stránke
   • Naša stránka Vám umožní nazrieť cez virtuálne okno do života našej školy aj zistiť potrebné informácie.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
 • Zber tetrapakov, kovových obalov a papiera prebieha od 23.4. do 26.4.2019.  Prosíme nosiť p. školníkovi.

 • 2% dane - Ako postupovať 

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Krušetnica
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krušetnica 83 83, 02954 Krušetnica
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37976508
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Krušetnica
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krušetnica 83 83, 02954 Krušetnica
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37976508
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Krušetnica
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krušetnica 83 83, 02954 Krušetnica
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37976508
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
     • Veselé prežitie veľkonočných sviatkov

      17. 4. 2019

      Celému osadenstvu našej školy - zamestnancom i žiakom, rodičom, starým rodičom, priateľom, kamarátom známym, tým, ktorí nám fandia, podporujú nás i všetkým, ktorí zablúdia na našu stránku prajeme veselú Veľkú noc!

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

      16. 4. 2019

      11.04.2019 sa naša škola opäť zapojila do celoštátnej zbierky Deň narcisov 2019. Učíme deti prispieť aj malou sumou, aby sa naučili pomôcť druhým, podeliť sa. Veď nikdy nevieme, či takú pomoc nebudeme potrebovať aj my. Vyzbierali sme 175€ a srdečne ďakujeme všetkým, čo prispeli.

     • Medzníky 2. svetovej vojny, Okresné kolo vedomostnej súťaže

      11. 4. 2019

      10. 04. 2019 žiaci 9. tr. Ján Bugaj a Pavol Mikyta reprezentovali našu školu na dejepisnej súťaži zameranej na históriu druhej svetovej vojny, ktorú organizuje zväz protifašistických bojovníkov z Ružomberku. V prvej časti žiaci museli odpovedať na otázky a v druhej časti prezentovali osobnosť z tohto obdobia. Obsadili sme pekné štvrté miesto a za odmenu nás pozvali na výlet do múzea holokaustu v Seredi. Ďakujeme chlapcom za úspešnú prezentáciu našej školy.

     • Zápis budúcich prváčikov

      11. 4. 2019

      Do galérie Zápis budúcich prváčikov boli pridané fotografie.

      Včera, 10. apríla bolo v našej škole rušno. Poobede prišli všetci predškoláci a ich rodičia. Zapísať sa do 1. triedy. Kým deti absolvovali hravé úlohy, rodičia dostali cenné rady od p. učiteliek, ako čo najlepšie pripraviť dieťa na veľkú zmenu v jeho živote - zasadnutie do školských lavíc.Atmosféra bola veselá, s úsmevom.Možno niekomu prudšie búchalo srdiečko, ale všetci zadané úlohy zvládli na jednotku s hviezdičkou.1* Tešíme sa na nových prvákov v septembri!

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

      11. 4. 2019

      V dňoch 26. a 27. marca sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Našu školu reprezentovali : Jaroslava Stroková z 3. ročníka, Aneta Dopaterová a Aneta Zoššáková zo 6.ročníka, Monika Svarinská a Pavol Jančo z 8. ročníka. V silnej konkurencii dosiahli naši žiaci pekné umiestnenia. Anetka Dopaterová skončila na 3. mieste a tešíme sa z veľkého úspechu Anetky Zoššákovej, ktorá získala 1. miesto. Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Testovanie 9
     • Testovanie 9

      3. 4. 2019

      Dnes sa uskutočnilo Testovanie 9 aj na našej škole. Veríme, že našim deviatakom sa darilo a držíme im palce, aby všetko dopadlo podľa ich predstáv :-)

    • Oznam
     • Oznam

      2. 4. 2019

      Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 518/2010 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ udeľuje riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Krušetnica 83 na deň

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 20. 4. 2019
  • Fotogaléria

   • Medzníky 2. svetovej vojny, Okresné kolo vedomostnej súťaže
   • Zápis budúcich prváčikov
   • Testovanie 9
   • Medzinárodný deň knižníc
   • Svetový deň vody
   • Hviezdoslavov Kubín 5.-9. ročník
   • Hviezdoslavov Kubín 1.-4. ročník
   • Vedecká hračka
   • Valentínske spievajúce srdce
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2087738
  • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225

     Riaditeľka ZŠ:
     Mgr. Alena Miklušáková
     zskrusetnica@orava.sk
     +421 918 744 350

     Zástupca riaditeľa školy:
     Mgr. Sylvia Rusnáková
     zrs.krusetnica@orava.sk
     +421 905 761 425

     Sekretariát:
     Mgr. Danka Jančová
     uctovnicka@orava.sk
     043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Sylvia Rusnáková zrs.krusetnica@orava.sk +421 905 761 425 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

  • Medzníky 2. svetovej vojny, Okresné kolo vedomostnej súťaže
  • Zápis budúcich prváčikov
  • Testovanie 9
  • Medzinárodný deň knižníc
  • Svetový deň vody
  • Hviezdoslavov Kubín 5.-9. ročník
  • Hviezdoslavov Kubín 1.-4. ročník
  • Vedecká hračka
  • Valentínske spievajúce srdce
  • English week 2018/19
  • Vyhodnotenie súťaže Ochranárik
  • Vyhodnotenie súťaže - Kvapka