• Vitajte na našej stránke
   • Naša stránka Vám umožní nazrieť cez virtuálne okno do života našej školy aj zistiť potrebné informácie.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
 • Zber papiera a tetrapakov sa uskutoční v dňoch od 18.11.-22.11.2019. Nosiť môžete p. školníkovi.

  Hlasuj na 6662, text NNL MBP a pomôž vyhrať našej škole 5000 eur na nákup techniky. Ďakujeme.

 • 2% dane - Ako postupovať 

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Krušetnica
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krušetnica 83 83, 02954 Krušetnica
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37976508
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Krušetnica
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krušetnica 83 83, 02954 Krušetnica
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37976508
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Krušetnica
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krušetnica 83 83, 02954 Krušetnica
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37976508
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
    • Testovanie 5
     • Testovanie 5

      14. 11. 2019

      Vážení rodičia,

      dňa 20.11.2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie 5 - 2019. Testy sa píšu z predmetov matematika a slovenský jazyk. Žiaci môžu používať iba modré pero (nie pilot ani iné atramentové pero). Predpokladaný koniec testovania je 11:10 a vyučovanie nebude pre žiakov 5. ročníka pokračovať. V uvedený deň budú mať triedy 8.A a 7.B riaditeľské voľno z dôvodu plynulého zabezpečenia realizácie testovania.

    • Okresné kolo v hraní šachu
     • Okresné kolo v hraní šachu

      14. 11. 2019

      Dnes (13.11.) sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v súťaži hraní šachu základných a stredných škôl v Zákamennom. V silnej konkurencii 96 súťažiacich sa nám podarilo uspieť v prvej polovici, čo považujeme za veľký úspech, pretože hraniu šachu sa venujeme len od októbra tohto šk.roka.Vyhodnotenie chlapcov našej školy: 1. miesto: Tobias Kormaňák 8. roč., 2. miesto: Miroslav Kadavý 4. roč., 3. miesto: Michal Mudroň 8. roč. Dievčatá: 1. miesto: Timea Beganová 7. roč., 2. miesto: Miroslava Stroková 4. roč., 3. miesto: Katarina Dopaterová 6. roč. Žiakom srdečne blahoželáme 🤩

    • Koncert INTEGRÁCIA v Bratislave
     • Koncert INTEGRÁCIA v Bratislave

      14. 11. 2019

      12. 11. sme sa zúčastnili najočakávanejšieho charitatívneho koncertu INTEGRÁCIA v Bratislave. Tento rok sa niesol veľkolepo, pretože sa spojilo Slovensko s Českom, Poľskom a Maďarskom o čom aj integrácia je - o spájaní 🌞.Okrem hostí zo Slovenska (Majk Spirit, Ego, Peťo Cmorík) nás prišli zabaviť hostia z ostatných krajín (Martin Chodúr, Tereza Mašková, poľská raperská skupina a mnohí ďalší), koncertom nás sprevádzala moderátorka Katka Brychtová, Martin Nikodým. Návštevou nás poctili aj pán Lajčák a pani Saková, pani Futtová.Atmosféra bola úžasná a naše deťúrence boli obdarení mnohými darčekmi. 🎁

    • Kvalifikačné kolo Futsalu
     • Kvalifikačné kolo Futsalu

      14. 11. 2019

      11. 11., sa v Mútnom odohralo kvalifikačné kolo Futsalu. Naši starší žiaci zabojovali o postup na okresné kolo, čo sa im aj podarilo 🎊Turnaja sa zúčastnili ZŠ Zákamenné, ZŠ Mútne a ZŠ Or. Veselé.Chlapci nepoľavili ani v jednom zápase a na okres sa prebojovali z krásneho 1. miesta 🎖️🥇🏆 Okresné kolo sa uskutoční 22.11., preto nám držte palce Našu školu reprezentovali Adam Kšenzulák, Michal Špagla, Tomáš Ľuba, Martin Juriga, Timotej Lučivňák, Timotej Čič, Dávid Kresťan, Matúš Florek, Pavol Jančo. Srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa šťastia 🍀 na okresnom kole.

    • Záložka do knihy spája školy 2019
     • Záložka do knihy spája školy 2019

      14. 11. 2019

      Do našej školy prišiel očakávaný balík z partnerskej školy Nitrianske Hrnčiarovce. Boli v ňom záložky, sprievodný list a iné drobnosti, ako pútavý časopis Nitriansky samosprávny kraj, malé mydielka, vianočné ozdoby. Zo záložiek sme urobili výstavku a následne si záložky rozobrali žiaci, ktorých veľmi potešilo, že tentoraz boli zalaminované. Sme radi, že sa nám podarilo spoločnými silami projekt dokončiť a už sa tešíme na ďalší ročník tohto česko-slovenského projektu.

     • Metodický  deň anglického jazyka

      11. 11. 2019

      Dňa 8. novembra 2019 prebehol Metodický deň anglického jazyka v ZŠ s MŠ Mútne, kde p. učiteľky Mgr. Silvia Baláková a Mgr. Alena Košutová mali diseminačné vstupy v rámci projektu Erasmus +.

      Mgr. Silvia Baláková predstavila náš projekt Učíme anglický jazyk s európskym srdcom , ktorý bol úspešný a v rámci neho sme absolvovali dvojtýždňový jazykový kurz v Cambridge. Zároveň odpovedala na všetky teoretické i praktické otázky ohľadom písania projektu, absolvovania prípravných stretnutí a celkovej práce s projektom.

    • iBobor
     • iBobor

      8. 11. 2019

      Tak, ako každý rok, aj tento sa zapájame s našimi žiakmi do informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Od pondelka 11. novembra budú prebiehať súťaže v jednotlivých kategóriách:

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 15. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • Kvalifikačné kolo Futsalu
   • Koncert Integrácia
   • Piráti krásy
   • Pasovanie prvákov a piatakov
   • Záložka do knihy spája školy
   • Medzinárodný deň školských knižníc
   • Testovanie pohybových predpokladov našich prváčikov
   • Deň dôchodcov
   • Okresné kolo vo futbale žiačok
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2355976
  • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225

     Riaditeľka ZŠ:
     PaedDr. Ing. Mária Olešová
     mariaolesova@orava.sk
     +421 918 739 166

     Zástupca riaditeľa školy:
     Mgr. Alena Miklušáková
     zskrusetnica@orava.sk
     +421 918 744 350


     Sekretariát:
     Mgr. Danka Jančová
     uctovnicka@orava.sk
     043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

  • Kvalifikačné kolo Futsalu
  • Koncert Integrácia
  • Piráti krásy
  • Pasovanie prvákov a piatakov
  • Záložka do knihy spája školy
  • Medzinárodný deň školských knižníc
  • Testovanie pohybových predpokladov našich prváčikov
  • Deň dôchodcov
  • Okresné kolo vo futbale žiačok
  • Oravský mikrofón
  • Dopravná výchova - prváci
  • Exkurzia - planetárium a noc výskumníkov