• Vitajte na našej stránke
   • Naša stránka Vám umožní nazrieť cez virtuálne okno do života našej školy aj zistiť potrebné informácie.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
 • Zber tetrapakov, kovových obalov a papiera prebieha od 5.12. do 11.12. Prosíme nosiť p. školníkovi.

 • 2% dane - Ako postupovať 

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Krušetnica
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krušetnica 83 83, 02954 Krušetnica
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37976508
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Krušetnica
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krušetnica 83 83, 02954 Krušetnica
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37976508
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Krušetnica
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krušetnica 83 83, 02954 Krušetnica
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37976508
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
     • Adventný veniec

      10. 12. 2018

      Pani riaditeľka dnes slávnostne zahájila rozbaľovanie prekvapení pre žiakov z adventného venca, v ktorom dnes žiakom bolo skúšanie a písanie testov odpustené.

     • Mikuláš

      10. 12. 2018

      Svätý Mikuláš dnes nezabudol na nás ani tento rok a zavítal aj do našich tried. Plným priehrštím rozdával sladkosti za krásne prednesené básničky, pesničky či modlitby. O poslušné deti sa postarali anjeli, ktorých bolo naozaj veľa. Čerti mali zasa veľa práce so zlými žiakmi, ktorých mali plné vrecia. Nezabudli navštíviť ani Pohodu, šk. jedáleň, obecný úrad, faru, poštu či obchody. Ďakujeme našim 9-takom za pekne pripravené kostými.

     • Pozvánka

      5. 12. 2018

      Vážení rodičia i priatelia školy, ako každý rok, aj tento rok sa organizuje školský ples, na ktorý sa môžete prísť nielen zabaviť, ale aj vyhrať hodnotné ceny v tombole. Vstupenky si môžete zakúpiť u p. účtovníčky Mgr. D. Jančovej.

     • Oznam rodičom

      4. 12. 2018

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že Mliečny program i Ovocie do škôl je do konca r. 2018 ukončený z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov. O opätovnom spustení projektu Vás budemem informovať. Ďakujeme za porozumenie, ale ukončenie nenastalo našou vinou.

     • Oznam

      4. 12. 2018

      Oznamujeme rodičom žiakov z Lomnej, že v mesiaci december bude vyplatené cestovné za mesiace november aj december. V novembri bolo vyplatené cestovné za mesiace september aj október.

     • Vyhodnotenie súťaže Ochranárik

      30. 11. 2018

      Dnes, 30.11.2018, sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Ochranárik na Okresnom úrade v Námestove. Do súťaže boli zaslané 2D aj 3D výtvarné práce. Naše žiačky 6. ročníka získali 2 krásne ceny, Mária Jurigová - 2. miesto a Mária Žibeková - 1. miesto v kategórii 2. stupeň ZŠ. Hodnotné ceny im predávali p. prednostka okresného úradu a naša bývalá pani riaditeľka, PaedDr. Ing. Mária Olešová a p. Ing. Peter Florek, vedúci odboru krízového riadenia. 1. miesto postupuje aj do celoslovenskej súťaže pred odbornú porotu. Tak Márii držime palce. :-)

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 19. 12. 2018
  • Fotogaléria

   • Vyhodnotenie súťaže Ochranárik
   • Vyhodnotenie súťaže - Kvapka
   • Pinocchio
   • Týždeň boja proti drogám
   • Nebuď otrok drog
   • Imatrikulačný večierok
   • Deň školských knižníc
   • Záložka do knihy spája školy
   • Biológia trochu inak
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1933250
  • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225

     Riaditeľka ZŠ:
     Mgr. Alena Miklušáková
     zskrusetnica@orava.sk
     +421 918 744 350

     Zástupca riaditeľa školy:
     Mgr. Sylvia Rusnáková
     zrs.krusetnica@orava.sk
     +421 905 761 425

     Sekretariát:
     Mgr. Danka Jančová
     uctovnicka@orava.sk
     043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Sylvia Rusnáková zrs.krusetnica@orava.sk +421 905 761 425 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

  • Vyhodnotenie súťaže Ochranárik
  • Vyhodnotenie súťaže - Kvapka
  • Pinocchio
  • Týždeň boja proti drogám
  • Nebuď otrok drog
  • Imatrikulačný večierok
  • Deň školských knižníc
  • Záložka do knihy spája školy
  • Biológia trochu inak
  • Futbal staršie dievčatá
  • Prednáška o rybolove a rybách
  • Okresné kolo - malý futbal, ml. žiaci