• Vitajte na našej stránke
   • Naša stránka Vám umožní nazrieť cez virtuálne okno do života našej školy aj zistiť potrebné informácie.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
 • Objednávka zošitov a školských pomôcok na školský rok 2021/2022

  Služba Skvelko je centrálne miesto na internete, kde sa nachádzajú zoznamy odporúčaných pomôcok slovenských škôl, kde školy môžu tieto zoznamy upravovať a rodičia priamo objednať. 

  Aj tento rok si pre Vás firma Daffer pripravila sady pomôcok na budúci školský rok. V prípade záujmu si môžete sady objednať cez nasledujúci odkaz, a zároveň ich aj zaplatiť. Sady prídu všetky do školy, kde je výhodou, že netreba v tomto prípade platiť poštovné.

  Odporúčané sady

 • COVID 19 - INFO

  Vzhľadom k množiacim sa prípadom možného nakazenia COVID 19 v našom okrese Vás chceme informovať o postupe školy v danej situácii:

  Ak bol žiak alebo zamestnanec školy v blízkosti pozitívne testovanej osoby na COVID – 19 (rodinné oslavy, stretnutia, svadby...):

  • Žiak ostáva doma, rodič oznámi triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti žiaka telefonicky alebo SMS. Potvrdenie od lekára na dobu karantény žiak prinesie do školy až po skončení karantény.
  • Ak má žiak negatívny test na COVID, nastúpi do školy podľa vyjadrenia lekára príp. RÚVZ Dolný Kubín.
  • Ak má žiak pozitívny test, oznámi to rodič bezodkladne triednemu učiteľovi, alebo vedeniu školy a celá trieda a učitelia, ktorí boli v kontakte so žiakom idú do karantény. Ďalej postupujú podľa pokynov ich lekára.

  Prosíme rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí a pri akomkoľvek podozrení kontaktovali ošetrujúceho lekára/lekárku svojho dieťaťa.

  Žiadame rodičov, aby aj oni poučili deti o nutnosti nosiť rúško vo vnútorných priestoroch školy. Opakované zloženie rúška budeme hodnotiť podľa stupňa závažnosti ako porušenie školského poriadku.

  Veríme, že situáciu všetci zvládneme. Taktiež pripravujeme informačný kanál, ako postupovať a koho kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok k dochádzke, výchovným opatreniam, potvrdeniam, tlačivám a iných,.... o ktorom Vás budeme čoskoro informovať.

  Dôležité tlačivá - nové: 

  Na základe toho, že sa tlačivá o bezinfekčnosti stále menia, taktiež čestné prehlásenia, je potrebné tieto tlačivá za žiaka vyplniť online cez edupage - v sekcii žiadosti/vyhlásenia. Prílohou je aj negatívny test jedného z rodičov.

  Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti: vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx

  Podmienky vstupu do školy: podmienky_vstupu_do_skoly.docx

 • 2% dane - Ako postupovať 

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Krušetnica
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krušetnica 83 83, 02954 Krušetnica
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37976508
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Krušetnica
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krušetnica 83 83, 02954 Krušetnica
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37976508
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Krušetnica
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krušetnica 83 83, 02954 Krušetnica
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37976508
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
    • Účelové cvičenia a didaktické hry
     • Účelové cvičenia a didaktické hry

      23. 6. 2021

      Dňa 23.6.2021 sa v našej škole uskutočnili Účelové cvičenia a didaktické hry pod názvom Ochrana človeka a prírody. Boli zamerané na rôzne oblasti ochrany zdravia a prírody. Trasa viedla od základnej školy smerom na náučný chodník. Počas túry boli vytvorené jednotlivé stanovištia, na ktorých si žiaci preverili svoje znalosti zo zdravotnej prípravy, požiarnej ochrany, dopravnej výchovy, topografie, histórie a ostatných prírodovedných oblastí. Deviataci, ktorí všetko koordinovali, pripravili pestrý a zaujímavý program. Kládli množstvo otázok, predviedli názorné ukážky, vysvetľovali a zároveň bodovali jednotlivé triedy. Naši žiaci boli veľmi šikovní a všetky stanovištia absolvovali úspešne. Nezabudli sme ani na pitný režim a desiatovú prestávku. Bolo veľmi príjemné počasie, ktoré nás síce trošku unavilo, ale s pocitom úspešne prežitého dopoludnia, sme sa všetci zdraví a spokojní vrátili do

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

      23. 6. 2021

      Milí rodičia, žiaci,

      z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt v triedach sa vyučovanie od 24.6.2021 do 28.6. vrátane končí takto:

      • 1.stupeň - o 11.00
      • 2.stupeň - o 11.30

      ŠK bude v bežne prevádzke do 28.6.2021 vrátane.

      Dňa 29.6. sa vyučovanie bude končiť

      • 1.stupeň - o 10.20
      • 2.stupeň - o 10.
     • Exkurzia do Oravskej galérie

      23. 6. 2021

      Dnešné dopoludnie (22.6.) žiaci 2.-8.ročníka strávili v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Čakala ich výstava umeleckých diel známych slovenských maliarov, ako aj krásna ukážka rezbárskej a sklárskej práce. Žiaci sa aj trochu zapotili, nielen kvôli horúcemu počasiu, ktoré nás sprevádzalo, ale najmä kvôli tvorivým úlohám, ktoré tu na nich čakali. Deti si okrem umeleckého zážitku priniesli domov peknú knižnú spomienku.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      22. 6. 2021

      Milí rodičia, žiaci,

      do štvrtka 24.6. prebieha na našej škole od 7.00 - 15.00 hod. zber papiera (nezbierajú sa kartóny). Papier môžete nosiť p. školníkovi alebo p. upratovačkám. Ďakujeme.

     • 20. jún 2021 DEŇ OTCOV

      20. 6. 2021

      Tretia nedeľa v mesiaci jún je „venovaná“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí.

      Najväčší hrdina

      Ocko, možno o tom nevieš,
      si môj veľký hrdina.
      Aj keď občas prísne pozrieš,
      vždy na teba spolieham.

    • Zápisný lístok stravníka
     • Zápisný lístok stravníka

      18. 6. 2021

      Milí rodičia, žiaci,

      dnes budú žiakom rozdané zápisné lístky stravníka na šk. rok 2021/22, ktoré je potrebné vyplniť, podpísať a priniesť naspäť do školy triednej p. učiteľke. Pozor, dotácia na obedy pre všetkých žiakov sa ruší. Dotáciu si môžu uplatniť len tí žiaci, ktorí budú spĺňať podmienky.

      Základná škola - 1. stupeň: obed 1,50€

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 25. 6. 2021
   • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

   • Edujobs.sk - ponuka voľných miest

  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3311819
  • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225

     Riaditeľka ZŠ:
     PaedDr. Ing. Mária Olešová
     mariaolesova@orava.sk
     +421 918 739 166

     Zástupca riaditeľa školy:
     Mgr. Alena Miklušáková
     zskrusetnica@orava.sk
     +421 918 744 350


     Sekretariát:
     Mgr. Danka Jančová
     uctovnicka@orava.sk
     043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje