• Žiacka školská rada

    •                     

      

     ZLOŽENIE ŠKOLSKEJ ŽIACKEJ RADY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

      

     PREDSEDNÍČKA ŠKOLSKEJ RADY: Beáta Grajciarová, IX.A

     PODPREDSEDNÍČKA ŠKOLSKEJ RADY: Lucia Brčáková, VIII.A

     Členovia žiackej školskej rady, zástupcovia jednotlivých tried:       

     IV.A – Nikola Kadavá, 

     V.A –  Júlia Kocúrová,

     V.B – Aneta Dopaterová

     VI.A – Šimon Juriga,

     VII.A – Tomáš Ľuba,

     VIII.A – Lucia Brčáková

     VIII.B – Sofia Chylová, 

     IX.A – Beáta Grajciarová         

     Pedagogický koordinátor: Ing. Beáta Grajciarová

     Zapisovateľka žiackej školskej rady: Sofia Chylová

      

     • kultúrny referent: Aneta Dopaterová
     • športový referent: Tomáš Ĺuba, Śimon Juriga,
     • ekologická a zberová komisia: Nikola Kadavá, Júlia Kocúrová
     • bodovacia komisia: všetci členovia
     • redakčná komisia a výtvarná komisia: Lucia Brčáková,  Beáta Grajciarová

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje