• Účelové cvičenia a didaktické hry
     • Účelové cvičenia a didaktické hry

     • Dňa 23.6.2021 sa v našej škole uskutočnili Účelové cvičenia a didaktické hry pod názvom Ochrana človeka a prírody. Boli zamerané na rôzne oblasti ochrany zdravia a prírody. Trasa viedla od základnej školy smerom na náučný chodník. Počas túry boli vytvorené jednotlivé stanovištia, na ktorých si žiaci preverili svoje znalosti zo zdravotnej prípravy, požiarnej ochrany, dopravnej výchovy, topografie, histórie a ostatných prírodovedných oblastí. Deviataci, ktorí všetko koordinovali, pripravili  pestrý a zaujímavý program. Kládli množstvo otázok, predviedli názorné ukážky, vysvetľovali a zároveň bodovali jednotlivé triedy. Naši žiaci boli veľmi šikovní a všetky stanovištia absolvovali úspešne. Nezabudli sme ani na pitný režim a desiatovú prestávku. Bolo veľmi príjemné počasie, ktoré nás síce trošku unavilo, ale s pocitom úspešne prežitého dopoludnia, sme sa všetci  zdraví a spokojní vrátili domov.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt v triedach sa vyučovanie od 24.6.2021  do 28.6. vrátane končí takto:

      • 1.stupeň - o 11.00
      • 2.stupeň - o 11.30

      ŠK bude v bežne prevádzke do 28.6.2021 vrátane.

      Dňa 29.6. sa vyučovanie bude končiť

      • 1.stupeň - o 10.20
      • 2.stupeň - o 10.00.
      • Školský klub 29.6. 2021 nebude.

      V stredu 30.6.2021 ráno o 7.30 bude slávnostná svätá omša a po nej rozlúčka so školským rokom. Školský klub 30.6. 2021 nebude.

      Obedy každý deň budú zabezpečené.

     • Exkurzia do Oravskej galérie

     • Dnešné dopoludnie (22.6.) žiaci 2.-8.ročníka strávili v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Čakala ich výstava umeleckých diel známych slovenských maliarov, ako aj krásna ukážka rezbárskej a sklárskej práce. Žiaci sa aj trochu zapotili, nielen kvôli horúcemu počasiu, ktoré nás sprevádzalo, ale najmä kvôli tvorivým úlohám, ktoré tu na nich čakali. Deti si okrem umeleckého zážitku priniesli domov peknú knižnú spomienku.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Milí rodičia, žiaci,

      do štvrtka 24.6. prebieha na našej škole od 7.00 - 15.00 hod. zber papiera (nezbierajú sa kartóny). Papier môžete nosiť p. školníkovi alebo p. upratovačkám. Ďakujeme.

    • Didaktické hry pre 1. – 4. ročník a účelové cvičenia pre 5. – 8. ročník
     • Didaktické hry pre 1. – 4. ročník a účelové cvičenia pre 5. – 8. ročník

     • Milí rodičia, žiaci,

      dňa 23.6.2021sa v našej škole uskutočnia didaktické hry pre 1. – 4. ročník a účelové cvičenia pre 5. – 8. ročník.

      Je potrebné športovo sa obliecť, priniesť si dostatok tekutín, desiatu a dobrú náladu. Nezabudnite na pokrývku hlavy. Stretneme sa o 7:30 hod. pred budovou školy.                              

     • 20. jún 2021 DEŇ OTCOV

     • Tretia nedeľa v mesiaci jún je „venovaná“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí.

       

      Najväčší hrdina

      Ocko, možno o tom nevieš,
      si môj veľký hrdina.
      Aj keď občas prísne pozrieš,
      vždy na teba spolieham.

      V živote sa nestratím,
      lebo teba, ocko, mám.
      A hoci občas pochybím
      viem, že nikdy nie som sám.

    • Zápisný lístok stravníka
     • Zápisný lístok stravníka

     • Milí rodičia, žiaci,

      dnes budú žiakom rozdané zápisné lístky stravníka na šk. rok 2021/22, ktoré je potrebné vyplniť, podpísať a priniesť naspäť do školy triednej p. učiteľke. Pozor, dotácia na obedy pre všetkých žiakov sa ruší. Dotáciu si môžu uplatniť len tí žiaci, ktorí budú spĺňať podmienky.

      Základná škola - 1. stupeň: obed 1,50€

      Základná škola - 2. stupeň: obed 1,58€

     • Otvorenie detského ihriska

     • Dnes, 11.6.2021, sme sa konečne dočkali otvorenia detského ihriska pri ZŠ s MŠ Krušetnica. Na úvod všetkých privítala pani riaditeľka, PaedDr. Ing. M. Olešová, a pekným príhovorom privítala všetkých zúčastnených, od pani starostky, cez rodičov, pedagógov, nepedagogických zamestnancov až po našich žiakov. Po jej príhovore nasledoval príhovor p. starostky, Mgr. T. Pacoňovej, ktorá upozornila žiakov, že ihrisko si treba vážiť a využívať ho bez úrazov. Potom nás vtipnou scénkou previedli pravidlami ako sa "ne"správať na ihrisku žiaci 8.B triedy. Keďže ihrisko vzniklo počas pandémie, žiaci si nacvičili tanec na pieseň Jerusalema, ktorá bola zároveň poďakovaním všetkým záchranárskym zložkám za ich prínos a pomoc počas prvej aj druhej vlny pandémie COVID 19. Veríme, že ihrisko bude ešte dlho slúžiť všetkým deťom a prospeje aj fyzickým aktivitám, ktoré boli počas pandémie veľmi obmedzené.

    • Deti čistej Zeme
     • Deti čistej Zeme

     • Dnes k nám zavítala teta Alenka z nadácie “Deti čistej Zeme n. o. a hravým spôsobom naučila detičky správne triediť odpad. Slimáčik Máčik nám za odmenu porozprával rozprávočku. Ich hlavnou myšlienkou je : Vytvorme SPOLOČNE čistejšie, krajšie a zdravšie prostredia v ktorom žijeme. Trieďme odpad a kompostujme.

    • School English Poetry Competition
     • School English Poetry Competition

     • Včera (3.6.) sa konal už tretí ročník školskej súťaže v prednese anglickej  poézie a prózy. Sedemnásť súťažiacich z jednotlivých ročníkov nám svojimi výkonmi dokázalo, že sa neboja nových výziev a recitovanie ich baví nielen v ich rodnom jazyku, ale aj v jazyku, ktorý sa na našej škole učia ako cudzí jazyk.  Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách: ročníky 5.-7. a ročníky 8.-9. Výkony súťažiacich boli vyrovnané, ukážky pestré a atmosféra príjemná. Všetkým ďakujeme, že si našli čas v tomto náročnom koncoročnom období a svojimi prednesmi nám všetkým spríjemnili deň.

      Prvé miesto patrí Anetke Dopaterovej a Tiborkovi Zavoďančíkovi, druhé miesto porota udelila Aďke Verníčkovej a Viktórii Hraškovej a tretie miesto sa ušlo Miškovi Mudroňovi a Katke Kormaňákovej.

      O svojich víťazoch rozhodli aj samotní súťažiaci a udelili Cenu diváka, ktorá patrí Anetke Dopaterovej a Ľubošovi Jurigovi. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za svedomitú prípravu.

    • Letná škola
     • Letná škola

     • Milí rodičia,

      pozývame Vaše deti do Letnej školy, ktorá sa uskutoční  23. – 27. 8.2021  pre žiakov z 1. – 5. ročníka. Pomôžeme Vašim deťom ,,rozbehnúť sa“  pred začiatkom školského roka v inšpiratívnom prostredí, v ktorom deti budú vzdelávané zábavnou formou. Pripravené sú pre nich pestré voľnočasové aktivity, kreatívne dielne, rôzne hry či exkurzie.

      Tešíme sa na účasť Vašich detí.

    • Telesná a športová výchova
     • Telesná a športová výchova

     • Milí rodičia, žiaci,

      nakoľko od budúceho týždňa sa náš okres bude nachádzať v oranžovej zóne Covid automatu, menia sa podmienky pre TŠV v interiéri aj exteriéri. Takže telesná a športová výchova bude povolená v oboch prípadoch bez obmedzení. Touto cestou  Vás zároveň upozorňujeme, že je potrebné si na TŠV nosiť úbor a vhodnú športovú obuv. Veríme, že už sa všetci tešíte na šport. 

    • Komparo
     • Komparo

     • Dnes prebieha na našej škole Komparo žiakov 4. ročníka. Toto testovanie pripravuje žiakov aj na Testovanie 5. Minulý rok sa kvôli pandemickej situácii spojenej s Covid 19 nekonalo, ale tento rok je možné sa testovania zúčastniť. Ráno prišli žiaci v dobrej nálade a veríme, že ich výsledky budú v testovaných oblastiach čo najlepšie. 

      Toto testovanie sa na našej škole  uskutočňuje vždy na konci 4. ročníka (na výstupe z I. stupňa a na vstupe na II. stupeň). Testované oblasti: matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda, všeobecné študijné predpoklady.

    • Najnovšie informácie k vyhláseniu o bezinfekčnosti
     • Najnovšie informácie k vyhláseniu o bezinfekčnosti

     • Na základe najnovších usmernení už nemusia rodičia a zamestnanci predkladať každý týždeň čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čestné vyhlásenie sú však povinní predložiť v prípade, že žiak alebo zamestnanec chýba v škole alebo v škôlke 3 a viac dní po sebe (vrátane víkendov a sviatkov).

     • Školské mlieko

     • Viac ako 1300 škôl je v spolupráci s Tatranskou mliekarňou zapojených do školského mliečneho programu so zaužívaným názvom „ŠKOLSKÉ MLIEKO“. Cieľom programu je za symbolickú cenu zabezpečiť dodávku mlieka a kvalitných mliečnych výrobkov každému dieťaťu, a zároveň podporiť jeho návyky na ich konzumáciu. Ide o program Európskej únie, ktorého časť financujú európske zdroje a časť štátny rozpočet.

      Dodávku mlieka a mliečnych produktov v rámci tohto úspešného, niekoľkoročného školského programu výrazne skomplikovalo Nariadenie vlády SR 195/2020, ktoré vstúpilo do platnosti 1.8.2020. V rámci spomenutého nariadenia pre aktuálny školsky rok: „ Školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania“. Táto veta zabehnutý systém pravidelných dodávok mlieka a mliečnych produktov mení a spôsobila aj značný chaos v slovenských školách. Vďaka nejasnostiam vo vyhláške školy nevedia, ako program financovať. Hromadne z programu vystupujú alebo sa zapojiť odmietajú. Vďaka bezdôvodnému administratívnemu opatreniu je ohrozené niekoľkoročné úsilie naučiť žiakov konzumovať mlieko a mliečne produkty. Sme si vedomí toho, že takýmto spôsobom sa dostávajú k zdravej výžive aj deti z marginalizovaných a sociálne slabších skupín obyvateľstva.

      V súvislosti s hromadným vystupovaním škôl zo školského programu zvolalo vedenie spoločnosti krízový štáb, ktorý chcel túto situáciu riešiť. Nechceli sme dopustiť, aby deti prišli o možnosť dostávať za symbolickú cenu zdravé mliečne produkty. Preto padlo rozhodnutie spolupracovať s nadáciou LETOKRUHY. Táto spolupráca umožní zabezpečiť pokračovanie v programe školského mlieka pre školy a navyše ZADARMO. Každé dieťa tak bezplatne dostane mlieko alebo mliečny výrobok a celý proces je aj pre školy menej administratívne náročný.

     • Zasadnutie kolégia Zelenej školy

     • Včera, 20.5.2021, sa uskutočnilo už 3. zasadnutie kolégia Zelenej školy, kde sa preberali úlohy, ktoré sme si stanovili v enviromentálnom akčnom pláne. Zaoberali sme sa úlohami, ktoré boli dodnes splnené, ale aj ktoré nás ešte čakajú. Z dôvodu dištančného vzdelávania aj pandemických opatrení spojených s Covid 19 sme museli akcie popresúvať.

      Oboznámili sme všetkých aj o našom ekokódexe, ktorý sme so žiakmi vytvorili, a ktorým sa bude naša škola riadiť. Taktiež sme navrhli rôzne možnosti a aktivity, ako zapojiť čo najširšiu verejnosť do triedenia odpadov a akcií školy. 

     • Správajte sa zodpovedne

     • Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa 20. 05. 2021 zúčastnili na prednáške kpt. Tibora Šándora, preventistu z OR PZ v Dolnom Kubíne „Trestnoprávna zodpovednosť mládeže“. Pre spoločnosť je prevencia výhodnejšia ako represia, to je všeobecne známa skutočnosť. Cieľom tohto stretnutia bolo posilňovať právne vedomie žiakov, predchádzanie páchania trestnej činnosti. Pán Śándor žiakom vysvetlil, že od 15 rokov sú už právne zodpovední za svoje správanie, všetky priestupky, ktoré urobia, sa im už zapisujú do trestného registra. Vysvetlil im základné pojmy ako zákon a právo. Zdôraznil, aby sa správali tak, aby sa pred svojimi deťmi nemuseli v budúcnosti  hanbiť za svoje konanie. V konečnom dôsledku za správanie svojich detí sú hlavne zodpovedajú ich rodičia  a keď im oni dovolia lietať  na motorkách, štvorkolkách, túlať sa po večeroch, budú niesť aj následky, keď sa niečo stane.

      Ďakujeme pánovi kpt. Šándorovi za skvelú a poučnú prednášku.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje