• Zelená škola

    • Zelená škola je environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe.

      

     Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy.

     Ciele programu:

     • robiť, čo učíme
     • učiť inak
     • zmeny vo fungovaní škôl robiť spoločne.


     Pre úspešnú realizáciu programu je potrebná podpora vedenia školy a participácia učiteľského zboru, nepedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov/študentov.

     Školy za svoje úsilie, splnenie cieľov vo vybranej téme a dosiahnuté zmeny vo fungovaní, inovácie vo výučbe a participáciu získavajú (zvyčajne po 2 rokoch) medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola. Škola sa do programu môže zapájať opakovane.

     Zapojením školy do programu nevzniká nárok na pridelenie financií na jeho realizáciu na škole.

     Koordinácia programu
     Zelená škola patrí do celosvetovej siete ekoškôl, ktorých medzinárodným garantom je Nadácia FEE – Foundation for Environmental Education. Školy s označením “Eco-School” pracujú pod hlavičkou tejto organizácie po celom svete. Na Slovensku tento program koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť environmentálnovýchovných
     organizácií ŠPIRÁLA.

      

      

     Program Zelená škola je súčasťou medzinárodnej siete Eco-Schools. Tá vznikala od roku 1992, kedy začínali byť environmentálne problémy čoraz naliehavejšie. Skromne pôsobiaci program Eco-Schools (na začiatku v ňom pracovalo len pár európskych krajín) postupne vyrástol na najväčší medzinárodný environmentálny program. Dnes v ňom pracuje okolo 59 000 škôl zo 68 krajín z celého sveta. Medzinárodným garantom programu je nadácia Foundation for Environmental Education. V roku 2003 bol program Eco-Schools uznaný programom OSN pre životné prostredie (UNEP) za praktický model pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.

     Pre všetky školy, ktoré pracujú v medzinárodnej sieti Eco-Schools, je záväzná práca podľa metodiky 7 krokov, výber z ponúkaných tém, ako aj dodržiavanie hlavného princípu – zaangažovať v čo najväčšej miere do diania žiakov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje