• Školská knižnica

    • Školská knižnica

      

      

     V roku 2006/2007 vďaka projektu MŠ SR „Revitalizácia a elektronizácia školských knižníc“ bola vybudovaná na našej škole nová školská knižnica. Je vybavená moderným nábytkom, počítačom, čitatelia sa môžu tešiť z príjemného prostredia.

      

     Knižnica je otvorená každý štvrtok od 7.15 - 7.30 a od 11.00 - 12.45 hod.

      

     Úlohy knižnice:

     1. utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,

     2. poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy,

     3. pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie,

     4. pripravuje pomôcky a programy na informačnú výchovu vo vyučovaní jednotlivých predmetov,

     5. poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri informačnej výchove vo vyučovaní jednotlivých predmetov, organizuje a uskutočňuje kultúrno – vzdelávacie aktivity.

      

     Základné služby knižnice:

     1. prezenčné výpožičky – počas výpožičného času len v priestoroch knižnice,

     2. absenčné výpožičky - mimo priestorov knižnice,

     3. informačná výchova,

     4. príprava dokumentov pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu,

     5. kopírovacie služby.

      

     Používateľom služieb knižnice sa môže stať:
     - každé dieťa vo veku 6- 15 rokov
     - každý dospelý človek, ak podpísal prihlášku za čitateľa

     Členstvo v knižnici zaniká:
     - odhlásením užívateľa
     - neobnovením členstva
     - zrušením členstva pre porušenie knižničného a výpožičného poriadku

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje