• Testovanie 5

    •  

     Tento školský rok - 2020/21 zrušené!

     E-TESTOVANIE 5-2019je elektronická forma testovania žiakov 5. ročníkov základných škôl (Testovanie 5, resp. T5). Je rovnocenné s papierovou formou Testovania 5. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.
     Žiakom absolvujúcim T5 elektronicky pridáva e-Test k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.

     E-TESTOVANIE 5-2017 sa uskutoční z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom slovenským), z matematiky a z maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským).
     Forma: offline aj online (škola použije certifikačné licencie)

     E-TESTOVANIE 5-2019 sa uskutoční paralelne s papierovou formou dňa 20. novembra 2019 (streda).

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje