• Nadpis

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83 - Novinky

     Základná škola s materskou školou Krušetnica 83 - Novinky

     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2016/17

      Dnes sa uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2016/17, ktoré bolo už tradične spojené s rozlúčkou deviatakov. Žiakov po slávnostnej omši privítala p. riaditeľka A. Miklušáková, p. starostka obce T. Pacoňová, p. zástupkyňa S. Rusnáková. Žiaci si prišli zožať, čo zasiali po celý rok. Nechýbalo ani vyhodnotenie najaktívnejších a najšikovnejších žiakov našej školy. Odmeny nezískavali žiaci len za prospech, ale i dochádzku, aktivitu, reprezentáciu školy, športové výsledky a mnoho ďalších. Odmeny odovzdávala p. starostka.   Po odmeňovaní vystúpili deviataci so svojím rozlúčkovým programom, ktorý sa nám všetkým veľmi páčil. 

      Veríme, že sa tu v septembri zídeme zas všetci zdraví a plní elánu a privítame nových prváčikov a piatačikov z Lomnej. Prajeme všetkým príjemné prežitie prázdnin.

     • Účelové cvičenie

      Dňa 26.06.2017 sa žiaci našej základnej školy zúčastnili účelového cvičenia, ktoré sa nieslo pod názovom OCHRANA ČLOVEKA A PRÍRODY. Hlavným cieľom nášho cvičenia bola turistika. Toto turistické cvičenie malo okrem výchovného aj náučný charakter. Počas celej túry boli žiaci oboznamovaní s orientáciou v teréne, ochranou životného prostredia a vhodným správaním sa človeka v lese. Naša túra viedla na Bučáky ku  kaplnke. Celé účelové cvičenie sprevádzalo dobré počasie a vynikajúca nálada. Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa na tomto účelovom cvičení zúčastnili.

     • Didaktické hry

      Dňa 26. 6. 2017 absolvovali žiaci 1. stupňa didaktické hry v prírode pod názvom  Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana. Cieľom didaktických hier bolo naučiť sa zvládnuť základné pohybové činnosti pri pobyte v prírode a oboznámiť sa s aktuálnymi problémami ochrany človeka, prírody a krajiny. Všetky triedy postupovali po jednotlivých stanovištiach, kde boli pre nich pripravené rôzne aktivity a hry. Na záver nasledovalo vyhodnotenie a spoločná opekačka.

     • Beh zdravia

      Dňa 27. 6. 2017 sa naša škola už po 3.krát zapojila do Behu zdravia. Hlavným poslaním tohto podujatia je vychutnať si každý krok trate a zároveň urobiť niečo pre svoje zdravie. Milovníci behu si mohli  vychutnať aj krásne slnečné počasie. Beh zdravia sme rozdelili na 8 kategórii, v každej sme vyhodnotili prvých troch bežcov.

      Kategórie: 

      1.- 2. roč. dievčatá: 1. miesto - Ema Kalamárová, 2. miesto - Dominika Chladná, 3. miesto - Barborka Mešková; 

      3. - 4. roč. dievčatá: 1. miesto - Miriam Bugajová, 2. miesto - Rebeka Mikytová, 3. miesto - Aneta Zigmanová; 

      1. - 2. roč. chlapci: 1. miesto - Marek Repôň, 2. miesto - Šimon Kocúr, 3. miesto - Mário Kocúr; 

      3. - 4. roč. chlapci: 1. miesto - Juraj Janckulík, 2. miesto - Alex Štít, 3. miesto - Šimon Páterek

      5. - 6. roč. dievčatá: 1. miesto - Alexandra Ľubová, 2. miesto - Táňa Bajčičáková, 3. miesto - Monika Svarinská; 

      5. - 6. roč. chlapci: 1. miesto - Matúš Florek, 2. miesto - Juraj Juriga, 3. miesto - Tomáš Ľuba; 

      7. - 8. roč. dievčatá: 1. miesto - Michaela Bugajová, 2. miesto - Lucia Brčáková, 3. miesto - Ema Franeková; 

      7. - 9. roč. chlapci: 1. miesto - Peter Chladný, 2. miesto - Martin Bodorík, 3. miesto - Michal Ďuriš. 

      Všetkým srdečne blahoželáme a ostatným veľmi pekne ďakujeme za účasť. 

       

     • JAZYKOVÝ KVET

      Dňa 20.6.2017 prebehlo školské kolo jazykovej súťaže JAZYKOVÝ KVET, ktorého sa zúčastnili žiačky z tvorivo - dramatického krúžku z ANJ. Na 1. mieste sa umiestnila Eliška Jurigová - 6.A, na druhom mieste sa umiestnili Anetka Dopaterová 4.A a Paulínka Jurigová 6.A, na 3. mieste sa umiestnili Rebeka Mikytová 4.A a Lucka Greňová 6.A. Na krajské kolo postúpila Eliška Jurigová. Srdečne vám blahoželáme!

       

     • Deň rodičov

      Čo chceme?

      Chceme chlebíčka.

      A aby bola mamička.

      A ocko večer z roboty

      nemusí nosiť dobroty,

      len dobrú vôľu.

      Dobrú vôľu.

      Aby sme boli všetci spolu

      až po ten sníček nad postieľkou.

      Aj takto, slovami básnika Milana Rúfusa,  sa dnes prihovárali deti svojim rodičom. Od tých najmenších škôlkarov až po tých, ktorí opúšťajú brány školy. Spevom, tancom, recitáciou, divadlom i vtipom  potešili svojich najdrahších. Darovali im svoje srdiečka plné lásky.

      Človek sa  často pokúša  dať deťom všetko – hoci ony nepotrebujú nič, len lásku a istotu.

       A o tom bolo dnešné slávnostné nedeľné popoludnie.

     • Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO v Gabčíkove

      V dňoch 13.-15.júna 2017 sa žiaci: B. Grajciarová, S. Cilečková, M. Zemeník a F. Verníček zúčastnili Majstrovstiev Slovenska mladých záchranárov CO v Gabčíkove. Žiaci súťažili v náročných podmienkach, ale nevzdali sa a získali krásne 16. miesto zo 78. družstiev. Spolu získali  570 bodov. Za prvým miestom zaostali len o 9 bodov. Veríme, že na budúci rok nás športové šťastie neobíde a umiestnime sa na popredných miestach. Za náročnú prípravu žiakov na súťaž ďakujeme našej bývalej p. riaditeľke M. Olešovej.

     • Gorazdovo výtvarné Námestovo- vyhodnotenie

      Tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo. Cieľom tejto súťaže je prebúdzať u žiakov záujem o počiatkoch kresťanstva na našom území. Vytvorili sme priestorovú prácu na Tému: Posolstvo viery – obri viery, kde sme stvárnili príchod a účinkovanie obrov viery – svätých Cyrila a Metoda v 9. storočí. Odborná porota ocenila túto prácu Čestným uznaním. Dňa 15. júna 2017 sme sa zúčastnili na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Námestove. Naši ocenení žiaci: Mirko Kadavý – 1. ročník, Nikolka Kadavá – 3. ročník, Katka Dopaterová – 3. ročník dostali krásne Čestné uznanie a knihy. Táto  práca je súčasťou výstavy ocenených prác v Dome kultúry v Námestove. Po vyhlásení výsledkov sa konal sprievod ku kaplnke sv. Gorazda v Námestove. Našim žiakom srdečne blahoželáme a želáme veľa elánu do ďalšej práce. 

     • Výlet za zber papiera a tetrapakov

      Dňa 14. 6.  sa žiaci našej školy zúčastnili výletu, ktorý si zaslúžili za zber papiera a tetrapakov, do Bojnickej ZOO, kde žiaci mohli vidieť zvieratká všetkého druhu. Bojnicka ZOO sa v súčastnosti zameriava na zvieratá ohrozeného a vzácneho druhu napríklad varan modrý, korytnačka lúčová, žeriav bielokrký, daniel mezopotámsky, takin zlatý a veľa iných zaujímavých zvierat. Následne sme sa presunuli do Rozprávkového Bojnického zámku, kde sme sa cítili úplne ako v rozprávke. Boli pre nás pripravené rozprávky od Boženy Němcovej. Spomedzi množstva jej rozprávok nám divadelníci stvárnili 4 z nich: Múdra žena, Soľ nad zlato, Čert a Káča a Popolvár. Počasie nám prialo a preto sme strávili krásny deň a zažili kopec dobrodružstiev.

     • Oznam

      S ľútosťou Vám oznamujeme, že Beh zdravia sa kvôli nepriaznivému vývoju počasia ruší. Náhradný termín bude zverejnený na webovej stránke školy.

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Krušetnica

     • „Záhrada všetkými zmyslami“

      „Záhrada všetkými zmyslami“

      Napriek dlhodobej nepriazni počasia sme sa v máji pustili do realizácie poslednej fázy projektu ENVIRONMENTÁLNI EXPERTI. Do úpravy starého školského poriadku sa zapojili žiaci našej školy, ich rodičia a zamestnanci školy. 

      Na pozemok boli osadené vyvýšené záhony, na ktoré sme dostali z projektu príspevok 200 €Základná škola prispela na realizáciu sumou 841,08 € a rodičia zabezpečili dovezenie ornice. V záhonoch sú osadené okrasné rastliny a zelenina, ktoré taktiež zakúpila škola z vlastných finančných prostriedkov. Tieto záhony budú žiakom slúžiť nie len na hodinách pracovného vyučovania, techniky, ale aj na hodinách prírodopisu, biológie, matematiky, fyziky a chémie.

      Výsledok našej práce poteší nielen oko, ale aj ostatné zmysly. Veľmi nás teší, že sme sa stali inšpiráciou pre tunajších obyvateľov aj pre iné školy

     • Beh zdravia

     • Atletika - ml. žiaci

      Dňa 9. 6. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na okresnom kole atletiky v Rabči. Našu školu reprezentovalo 17 žiakov 5.- 7. ročníka. Boli sme veľmi úspešní aj napriek vysokej konkurecii 13 škôl. Najúspešnejší žiaci našej školy obsadili dve 1. miesta a jedno 3. miesto. Medzi týchto úspešných patria: Matúš Buckulčík - 1. miesto v behu na 60m, Michal Janckulík - 1. miesto za skok do diaľky a Sabina Gurková - 3. miesto v hode kriketovou loptičkou - gratulujeme. Zároveň ďakujeme aj ostatným zúčastneným žiakom za skvelú reprezentáciu našej školy.

     • Školský výlet 5.-6. ročník

      Dňa 8. 6. 2017 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili na školskom výlete v Starom Smokovci azda v najzábavnejšej galérii na Slovensku. Tricklandia je miesto, kde sme zažili jedinečné putovanie Slovenskom trick-artu a optických ilúzií. Objavili sme 24 atrakcií, ktoré obsahovali 15 trick-artových obrazov, rozšírenú (augmented) realitu, antigravitačné miestnosti a najkrajšie zrkadlové bludisko v strednej Európe.

      Následne sme sa presunuli na Liptov do keltského múzea Havránok. Je to areál s náznakovými rekonštrukciami obytných a kultových objektov z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej, jedna z najznámejších a najdôležitejších lokalít púchovskej kultúry na Slovensku. Nakoľko nám počasie prialo mali sme aj nádherný výhľad na krásy našej matky prírody. Všetkým zúčastneným ďakujeme za absolvovanie a v neposlednom rade vďaka patrí aj našim perfektným spevákom, ktorí nám spríjemnili cestu zo Starého Smokovca na Liptov. 

     • Oznam školskej jedálne

      Žiadame žiakov a ich rodinných zástupcov o nahlásenie neprítomnosti /odhlásenie z obedov/ v mesiaci jún do 9.6.2017 (t.j. do piatku). Po tomto termíne už nebude možné sa odhlásiť.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Divadelné predstavenie

      Divadelné predstavenie

      Dňa 6. júna sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle v Žiline pod názvom Anna Franková, ktoré tematicky nadviazalo na návštevu  koncentračného tábora v Oswienčime, ktorú títo žiaci absolvovali minulý týždeň.

      Tvorcovia zdramatizovaného denníka podali hravými spôsobmi dôverné zákutia a tajomstvá prežívania puberty namiesto rekonštrukcie pocitových denníkových zápiskov. „Nehrali“, iba registrovali prúd vedomia, zachytený v Anninom denníku. Inscenácia sa tak nestala sentimentálnou, ale fakticky vernou v hľadaní ľudského tepla paradoxne v čase všeobecnej nenávisti a čoraz neodôvodnenejšej xenofóbie.

       Trinásťročná Anna Franková sa spolu s rodinou a ďalšími štyrmi ľuďmi počas druhej svetovej vojny dva roky ukrývala v zadnej časti jednej budovy v Amsterdame. Anna si zapisovala udalosti od 12. júna 1942 do 1. augusta 1944 a zaznamenala všetko, čo sa okolo nej dialo, aj jednotlivé dni v úkryte. Keď v marci 1944 v Oranžskom rádiu počula výzvu občanom, aby poskytli svoje zápisky do zbierky na historické účely, svoje poznámky začala prepisovať do knižnej podoby. Zápisky sa končia textom, ktorý Anna zaznamenala iba pár dní pred tým, ako ju aj jej rodinu našli vojaci a odvliekli do koncentračného tábora. Anna Franková zomrela na týfus niekedy vo februári alebo v marci 1945 v koncentračnom tábore Bergen Belsen. Jej zápisky sa však zachovali a po vojne sa o ich knižné vydanie zaslúžil Annin otec Otto Frank, ktorý jediný z ukrývajúcich sa, vojnu prežil.

      Herci Lucia Korená a Ivan Martinka podali  bravúrne  výkony, takže divák bol počas celých 80 minút priamo vtiahnutý do strhujúceho  deja príbehu.

     • Pozvánka na Deň Rodičov

     • Deti čistej Zeme

      Dňa 5.6. 2017  našu školu navštívila zástupkyňa nadácie Deti čistej Zeme n. o., ktorá hravou formou učila naše deti triediť odpadky. Celý program sa viedol v duchu rozprávky o slimáčikovi Máčikovi, ktorý žije na čistej lúke a jedno ráno sa vyberie na výlet. Na výlete objaví novú lúku znečistenú odpadkami. Žiaci mu pomohli znečistenú lúku vyčistiť a pritom správne roztriediť odpadky do farebných nádob. Tento ekovýchovný program mal pre deti veľký význam a veríme, že deti tieto získané poznatky budú využívať aj v domácom prostredí.

     • Dilongova Trstená

      Dnes 2. júna 2017 sa uskutočnil už 26. ročník recitačnej súťaže na celoslovenskej úrovni  -  Dilongova TrstenáNašu školu reprezentovali recitátori  I. a II. kategórie v poézii i próze. Tento rok bol pre našich recitátorov mimoriadne úspešný, veď získať dve prvé miesta a jedno druhé,  sa  vždy nepodarí.

      Úspech nás teší o to viac, že každý recitátor súťažil vo veľmi silnej konkurencii mnohých skúsených recitátorov.

                  Za reprezentáciu ďakujeme Terezke Zemeníkovej, Lenke Ondrekovej, ktorá získala 1. miesto, Miške Brčákovej rovnako za vynikajúce 1. miestoŠimonkovi Jurigovi za krásne 2. miesto.

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Čítajme si 2017

      Linka detskej istoty zorganizovala dňa 31.5.2017  10.  ročník čitateľského  maratónu Čítajme si ...2017 – je to celoslovenská akcia. Cieľom tejto aktivity je podporiť u detí záujem o knihy a čítanie. Čítanie poskytuje deťom zmysluplnú činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje vnímavosť a predstavivosť. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka.

      Do čitateľského maratónu sa zapojila aj naša škola. Ako? Linka detskej istoty poslala krásny DIPLOM, prezenčné listiny a krásne záložky do knihy. Úlohou žiakov bolo: prečítať jednu stranu vybranej knihy v školskej knižnici, podpísať sa na Diplom, podpísať sa do prezenčnej listiny a odniesť si peknú záložku. Čo sme čítali? Žiaci ročníkov 1.-5. čítali knihu od Pavla Dobšinského – Trojruža. Žiaci ročníkov 6.-9. čítali knihu od Dušana Dušeka – Pištáčik. Do maratónu sa zapojilo 172 žiakov školy. Tak sme sa zaradili do celkového počtu čítajúcich detí na celom Slovensku, ktorých je 46 040. DIPLOM nám ostáva na pamiatku v školskej knižnici a výsledkovú listinu sme poslali na Linku detskej istoty. Ďakujeme všetkým žiakom za ich ochotu a chuť čítať , za dôstojný priebeh maratónu v našej škole, za výbornú spoluprácu učiteľov. Tešíme sa, že sa zapojili všetci prítomní žiaci.

     Základná škola s materskou školou Krušetnica 83 - Novinky

     • Atletika - st. žiaci/žiačky

      Dňa 30.05.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na okresnom kole v atletike v Rabči. Boli sme naozaj veľmi úspešní, veď v konkurencii  18 škôl naši starší žiaci získali spolu 615 bodov a v celkovom poradí krásne 7.  miesto. Dievčatá v tvrdej konkurencii 15 družstiev  obsadili 9.miesto.  Medzi najúspešnejších patrili: P. Chladný ktorý získal 2. miesto v behu na 300m a P. Náčin  tiež 2. miesto v okrese v skoku do diaľky – blahoželáme. Zároveň chceme poďakovať aj ostatným žiakom  za skvelú reprezentáciu našej školy.

     • Zber papiera a tetrapakov

      Tetrapaky

      Máj    2017

      p.č.

      Meno, priezvisko

      Trieda

      Počet kusov

       

       

       

       

      1.

      Branislav Dorušák

      4. A

      2.255

      2.

      Lucia Brčáková

      7. A

      2.240

      3.

      Miroslav Kadavý

      1. A

      1.997

      4.

      Aneta Dopaterová

      4. A

      1.617

      5.

      Michal Špagla

      5. A

      1.580

      6.

      Paulína Jančová

      3. A

      1.116

      7.

      Viktória Mršťáková

      2. A 

      858

      8.

      Sabina Gurková

      7. B

      735

      9.

      Martin Juriga

      6. A

      688

      10.

      Katarína Kormaňáková

      3. A

      661

      11.

      Adam Kšenzulák

      5. A

      652

      12.

      Michal Mudroň

      5. A

      650

      13.

      Andrej Kytaš

      4. A

      433

      14.

      Elizabeth Bušková

      1. A

      360

      15.

      Barbora Mešková

      1. A

      335

      16.

      Timotej Lučivňák

      6. A

      165

      17.

      Aneta Zigmanová

      3. A

      138

      18.

      Ema Kalamárová

      1. A

      110

       

       

      Papier

      Máj  2017

      p.č.

      Meno, priezvisko

      Trieda

      Kilogramov

       

       

       

       

      1.

      Júlia Dorušáková

      5. A

      163,50

      2.

      Lucia Brčáková

      7. A

      162,50

      3.

      Martin Jančo

      5. A

      107,80

      4.

      Michal Mudroň

      5. A

      74

      5.

      Timea Beganová

      4. A

      68,30

      6.

      Alex Štít

      4. A

      61,40

      7.

      Ema Kalamárová

      1. A

      60

      8.

      Michal Špagla

      5. A

      55,90

      9.

      Paulína Cilečková

      5. A

      54,10

      10.

      Paulína Jančová

      3. A

      42,50

      11.

      Adam Kšenzulák

      5. A

      24,10

      12

      Katarína Kormaňáková

      3. A

      17,90

      13.

      Andrej Kytaš

      4. A

      16,10

      14.

      Miroslav Kadavý

      1. A

      11,60

       

       

     • Zahrajme sa ako kedysi – školský výlet

      Žiaci 1.-4. sa dňa 26.5.2017 zúčastnili školského výletu. Navštívili sme Múzeum oravskej dediny Zuberec – Brestová. Program bol rozdelený na 3 časti: získanie poznatkov o živote v minulosti, tvorivá činnosť- remeslá a tradičné hry detí v minulosti. Po príchode do múzea nás milo privítali, každá trieda dostala hrací plán s 15 stanovištiami – dielne remeselníkov, kde žiaci dostávali za ich absolvovanie pečiatky. Prvé stanovište bolo v drevenom dome, kde nám pracovníčka múzea podrobne opísala život ľudí v minulosti. Potom sme sa rozišli a každá trieda hľadala jednotlivé stanovištia a plnila stanovené úlohy. Žiaci  pracovali v rezbárskej, hrnčiarskej, keramikárskej, tkáčskej, pernikárskej, mlynárskej dielni, vyskúšali si maľovanie na sklo a vytvorili krásne práce, zdobili veľkonočné kraslice, poznávali prírodu TANAPU, hrali sa ako deti kedysi, videli krásny drevený kostol a učili sa v starodávnej škole so super učiteľom. Popri týchto činnostiach hľadali predpísané predmety, ktoré sa nachádzali v jednotlivých drevených domoch. V každej dielni si mohli kúpiť suvenír na pamiatku. Školský výlet sa nám vydaril, počasie nám prialo. Ďakujeme za autobus, pán šofér bol skvelý. Žiakom sa výlet veľmi páčil. Ďakujeme všetkým za úspešnú realizáciu výletu.

       Za aktívnu účasť sme boli odmenení: dostali sme knihu - Múzeum oravskej dediny, ktorá bude uložená v našej školskej knižnici. Všetci žiaci dostali sladkú odmenu - lízatká. Ďakujeme všetkým pracovníkom Múzea za odmenu, za ich obetavosť a ochotu priblížiť našim žiakom ťažký život  ľudí v minulosti.

     • „Záhrada všetkými zmyslami“

      Napriek dlhodobej nepriazni počasia sme sa v máji pustili do realizácie poslednej fázy projektu ENVIRONMENTÁLNI EXPERTI. Do úpravy starého školského poriadku sa zapojili žiaci našej školy, ich rodičia a zamestnanci školy. 

      Na pozemok boli osadené vyvýšené záhony, na ktoré sme dostali z projektu príspevok 200 €. Základná škola prispela na realizáciu sumou 841,08 € a rodičia zabezpečili dovezenie ornice. V záhonoch sú osadené okrasné rastliny a zelenina, ktoré taktiež zakúpila škola z vlastných finančných prostriedkov. Tieto záhony budú žiakom slúžiť nie len na hodinách pracovného vyučovania, techniky, ale aj na hodinách prírodopisu, biológie, matematiky, fyziky a chémie.

      Výsledok našej práce poteší nielen oko, ale aj ostatné zmysly. Veľmi nás teší, že sme sa stali inšpiráciou pre tunajších obyvateľov aj pre iné školy

     • Vesmír očami detí 2017

      Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Súťažili sme v 2 kategóriách: ročníky 1.-4. a 5.- 9. Práca Tímei Beganovej, žiačky 4. ročníka postúpila do celoslovenského kola. Tímei blahoželáme  prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. Žiačku pripravovala p.učiteľka Mgr. M.Florková.

     • o 5x100 krokov a viac ...

      Naši žiaci ročníkov 1.-9. sa zapojili do pohybovej aktivity – o 5x100 krokov a viac...  Cieľom je všimnúť si základný pohyb človeka – krok- aká vzdialenosť je 100 krokov, 200 krokov, 300 krokov, 400 krokov, 500 krokov a viac. Žiaci zistili, že každý z nich má krok inej dĺžky a pre každého človeka je 100 krokov iná vzdialenosť. Chôdza je jednou z najprirodzenejších pohybových aktivít človeka, ktorej význam si neuvedomujeme a hýbeme sa čoraz menej. Následkom sú rôzne ochorenia. Pokúsme sa túto situáciu zmeniť a venujme svojmu zdraviu aspoň niekoľko minút denne.

     • S knihou za hudbou

      Naši žiaci ročníkov 1.-4. sa zapojili do aktivity Týždeň hlasného čítania – rodičia čítajú deťom – s názvom S knihou za hudbou, ktoré pripravuje Združenie Orava. Cieľom je prehlbovať u detí záujem o knihy a čítanie prostredníctvom učiteľov a rodičov. Každý žiak dostal hrací plán, ktorý obsahoval 7 dní – 7 úloh a hudobné nástroje, na každý deň jeden. Príslušné písmenká žiaci dostávali v škole. Ich správnym spojením hľadali odpoveď na otázku: Ako sa volá vládca a krotiteľ všetkých hudobných nástrojov, ktoré bez jeho súhlasu nevydajú ani tón? Sprevádzala ich Palička pomocníčka. Riešenie: DIRIGENT. Počas tohto týždňa žiaci počúvali doma i v škole čítanie dospelých. Oboznámili sa s pojmom orchester a názvami jednotlivých hudobných nástrojov. Každý žiak dostal ako odmenu pekný certifikát. Ďakujeme všetkým za ich aktívnu účasť.

     • Gorazdovo výtvarné Námestovo 2017

      26. 5. 2017

      Aj naši žiaci, Miroslav Kadavý -1. roč. Nikolka Kadavá – 3. roč. Katarína Dopaterová – 3. roč, sa zapojili tento rok do výtvarnej súťaže Gorazdovo výtvarné leto so svojou prácou. Získali čestné uznanie. Do súťaže bolo zaslaných celkovo 351 prác a dokopy 36 autorov bolo ocenených cenami, diplommi, čestnými uznaniami a osobitnými oceneniami.

     • Výlet Oswienčim – Krakow

      Dňa 25.05.  žiaci 8. a 9. ročníka navštívili pamätník holokaustu v Oswienčim – Brezinka. Dozvedeli sa, že toto miesto je najväčším cintorínom na svete, lebo tu zahynulo okolo 1,2 miliónov ľudí.  Zoznámili sa s krutou históriou, ktorá je varovaním pre nás všetkých. Potom sme absolvovali prehliadku historického centra mesta Krakow. Najskôr sme si pozreli Wawelsý pahork, kde sa nachádza korunovačná bazilika poľských kráľov a nádherný renesančný zámok. Presunuli sme sa do stredu mesta, na unikátne námestie Rynek Glowny, a zvyšky hradieb. Po prehliadke  mali žiaci možnosť nákupov v obchodnom centre Galeria Krakowska.

     • Oznam

      Oznam!

      Zajtra (19.5.2017) nebude z technických dôvodov  v prevádzke školská jedáleň /porucha na el. vedení- odstávka). 

      Za pochopenie ďakujeme. Materská škola sa zabezpečí.

      Mgr. S.Rusnáková

      zástupkyňa školy

     • Mladý záchranár - okresné kolo

      Dňa 26. apríla 2017 sa žiaci 7. a 8. ročníka - Matúš Zemeník, Filip Verníček, Beáta Grajciarová a Sára Cilečková zúčastnili okresného kola súťaže Mladý záchranár, ktoré sa konalo u nás v Krušetnici. Našim šikovným mladým záchranárom sa podarilo zvíťaziť a tak postúpiť na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v júni v Gabčíkove. Srdečne im blahoželáme.

     • Coca- cola cup - st. žiaci

      Dňa 20.4 sa na našej škole odohral turnaj 2. kola vo futbale starších žiakov Coca- cola cup. Turnaja sa zúčastnili okrem našich žiakov aj žiaci zo ZŠ Námestovo- Komenského a žiaci zo ZŠ Kvačany. Do 3. kola postúpili žiaci z Námestova . Naši chlapci skončili na druhom mieste . Bojovali statočne , hrali výborne. Ďakujeme našim chlapcom za výbornú reprezentáciu. 

     • Veľkonočný pozdrav

     • Zápis do 1. ročníka

     • Oznam

      Pozývame Vás všetkých na predaj veľkonočných dekorácií, ktorý sa uskutoční dňa 9.4.2017 (nedeľa) o 14.00 hodine v budove základnej školy v Krušetnici a bude spojený s vyhodnotením 2. ročníka súťaže O najkrajšiu veľkonočnú kraslicu Krušetnice.

      Tešíme sa na vás.

       

     • Deň narcisov - oznam

      Milí žiaci!

      Zajtra, 7. apríla 2017, sa aj v našej škole uskutoční finančná zbierka ku Dňu narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Aj vy môžete prispieť. Naše dievčatá budú chodiť označené žltým narcisom a s pokladničkou. Zbierka je dobrovoľná, každý môže prispieť ľubovoľnou sumou. 

      Pamätajme na to, že aj my môžeme raz potrebovať pomoc. Ďakujeme.

     • Riaditeľské voľno - oznam

      Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

       

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom,

      že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

      a o zmene a doplnení niektorých predpisov na deň 5.4.2017 (streda).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté pre žiakov základnej školy - triedy: 6.A, 7.A, 7.B, 8.A z organizačných dôvodov -  

      Testovanie 9.

      Zároveň Vám oznamuje, že v uvedený deň BUDE v prevádzke  jedáleň.

       

     • Praveký humorný komiks

      Žiaci šiesteho ročníka Lukáš Straka a Dávid Radič sú autormi veľmi pekného komiksu o živote neandertálca. Túto ich peknú prácu sme poslali do súťaže, ktorú vyhlasuje Múzeum praveku v Bojniciach. Držíme im palce, aby sa pri žrebovaní na nich usmialo šťastie.

     • Okresné kolo biologickej olympiády

      Dňa 29.3. 2017 sa naši piataci Žanetka Dupčáková a Miško Mudroň zúčastnili okresného kola biologickej olympiády v odbore zoológia, ktorá sa konala v Centre voľného času v Námestove. V konkurencii podstatne starších žiakov sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii. Srdečne im blahoželáme.

     • Literárny kvíz

      29. 3. 2017

      ,,Pre Tú, čo ma stále vidí ako dieťa,                                                                                                                             

      pre Tú, čo lásku dáva.                                                                                                                                                              

      Pre Tú, čo mi vraví milujem Ťa,                                                                                                                                    

      pre Tú, čo radosť rozdáva.“

                                                             7.A

      Literárny kvíz prináša každým rokom niečo nové, svieže a podnetné. Aj dnes 29.03.2017 sa žiaci II. stupňa aktívne zapojili do literárneho kvízu a súťažili v trojčlenných družstvách. Nezabudli vytrvalo bojovať a zároveň nechať svoje srdce otvorené priateľstvu a tvorivosti.

      K úspešným výherným súťažiam patria žiaci:

      1. miesto  -  7. A      L. Brčáková, V. Svarinský a A.M. Verníčková                                                                                                                     

      2. miesto  -  9. tr.    A. Rončáková, L. Ondreková a L. Tomulcová                                                                                                                                                                                                                                              3. miesto  -  6. tr.    P. Líšková, E. Jurigová, L. Greňová                                                                                                                

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

      V utorok 28. marca sa v Dome kultúry v Námestove uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naša škola mala zastúpenie v troch  kategóriách poézie i prózy. Recitátori svojimi prednesmi zaujali poroty a odniesli si pekné ocenenia. V I. kategórii v prednese poézie získala žiačka 3. A triedy Romanka Grofčíková 2. miesto. V II. kategórii v prednese poézie získal žiak 5. A triedy Šimon Juriga 2. miesto a jeho spolužiačka Miška Brčáková v próze dostala cenu poroty. V III. kategórii v prednese prózy získala žiačka 9. A triedy Lenka Ondreková 2. miesto a jej spolužiačka Terezka Zemeníková v prednese poézie získala 1. miesto. Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a Terezke prajeme veľa šťastia v krajskom kole v Martine.

     • Marec - mesiac knihy v angličtine

      Do marcového čítania kníh sa zapojili aj ročníky 1. - 6. v dňoch 23. - 27. 3. 2017. Žiačky anglického dramatického krúžku si pripravili zážitkové čítanie detskej anglickej literatúry spojené s vyučovaním a didaktickými hrami. V 1. až 4. ročníku sme čítali o "Veľmi hladnej húsenici" od Erica Carla, žiaci sa naučili anglické názvy nových jedál, vyrobili si papierovú húseničku, vypracovali pracovný list a zahrali si BINGO. Žiakom 5. a 6. ročníkov sme ponúkli populárnu knihu "Ideme loviť medveďa" od Michaela Rosena. Piataci sa naučili niektoré nové predložky a slovné spojenia, šiestaci sa naučili nové citoslovce, ale hlavne si zahrali hry, ktoré si zapamätajú v súvislosti s touto nezabudnuteľnou knihou. Dúfame, že sa všetkým aktivita páčila a snáď o rok si ju zopakujeme znova s inými knižnými titulmi.

     • Riaditeľské voľno

      Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica oznamuje žiakom základnej aj materskej školy a ich zákonným zástupcom, že dňa 30.3.2017 (štvrtok) bude upravené vyučovanie aj prevádzka školskej jedálne z organizačných dôvodov.

      Prevádzka jednotlivých zariadení:

      • žiaci ZŠ - vyučovanie končí 3. vyučovacou hodinou, obedy sú zabezpečené,
      • žiaci MŠ - vyučovanie končí o 11.45, 
      • školská jedáleň bude v prevádzke do 11.30.
     • Celoslovenská súťaž v speve

      Naša žiačka Lenka Ondreková vyhrala 3. miesto na celoslovenskej súťaži v Ružomberku. Lenka Ondreková navštevuje štúdium spev a klavír v  Súkromnej základnej umeleckej škole Pierrot. Na súťaž ju pripravovala p.uč.spevu MgA. Agneska Vrábľová

     • Vesmír očami detí - práce

      28. 3. 2017

      Do galérie Vesmír očami detí - práce boli pridané fotografie súťažných prác našich žiakov. 

      viac »

     • Beseda ochrane prírody

      Dňa 28.3. nás navštívil pán Peter Kozoň , ktorý nám zaujímavo porozprával o ochrane životného prostredia v CHKO Horná Orava. Po pútavej prednáške žiaci plnili úlohy v skupinách. V závere im odpovedal na ich zvedavé otázky. Do našej knižnice, ktorá sa mu veľmi páčila, nám daroval zaujímavé letáky aj knihy o Babej hore.

      Chceme sa poďakovať pánu Kozoňovi a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Deň učiteľov

     • ENVIRONMENTÁLNI EXPERTI - projekt

      Naša škola je od októbra zapojená do projektu ENVIRONMENTÁLNI EXPERTI, z ktorého bol našej škole poskytnutý grant na obnovu školskej záhrady v hodnote 200 €. Tieto škola využila na zakúpenie vyvýšených záhonov na školský pozemok. V rámci tohto projektu sa dňa 21. 3. 2017 žiaci 1. – 4. ročníka zapojili do zábavno-vzdelávacej hry KRÁĽOVSTVO VČIEL. Prezentáciu a výklad o živote včiel zabezpečili žiaci 6. a 7. ročníka, ktorí nasledovne viedli priebeh hry. Cieľom tejto hry je, aby sa deti zábavnou formou dozvedeli čo najviac o živote včiel v priebehu roka. V rámci tejto hry boli deti rozdelené do štyroch „včelích rodín“,  ktoré si zvolili aj svoju kráľovnú, tá mala na hlave korunku. Ich úlohou bolo správne odpovedať na otázky a vykonať pripravené úlohy súvisiace so životom včiel v priebehu roka. Za správne odpovede a vykonané úlohy získavali medové kvapky. Naopak, ak ich „včeliu rodinu“  zasiahla nejaká negatívna udalosť (napr. chemické postreky, tuhá zima atď.) museli medové kvapky vrátiť. Vyhrala tá „včelia rodina“, ktorá mala najviac medových kvapiek. My si však myslíme, že vyhrali všetci, nakoľko získali veľa zaujímavých informácií o včelách, navyše zábavnou formou.

     • Šaliansky Maťko – celonárodné kolo

      V piatok 24. marca sa v Šali konal už 24. ročník celoslovenskej recitačnej súťaže v prednese slovenskej povesti: Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Našu školu, okres i kraj reprezentovala  v svojej kategórii  žiačka   5. A triedy  Miška Brčáková. Miška recitovala povesť od Štefana Moravčíka – Strečnianska Žofia. Súťažilo celkom osem recitátorov z každého kraja a všetci podali skutočne bravúrne výkony. Aj naša Miška svojím prednesom  zaujala a odmenená bola burácajúcim  potleskom.  Hoci nezískala žiadne z prvých  troch umiestnení, určite si zaslúži veľký obdiv i pochvalu. Odborná porota hodnotila výkony jednotlivých súťažiacich ako veľmi vyrovnané a mala skutočne ťažkú prácu vybrať víťazov. Na tejto súťaži je pekné to, že všetky deti sú rovnako ocenené a to je pre nich  ako aj pre ich pedagógov alebo rodičov tá najkrajšia odmena. V Šali sa stretnú skutočne len tí najlepší a my sme radi, že Miške sa tento rok podaril taký krásny počin- dostať sa na túto súťaž.

      Za prípravu ďakujeme aj pani učiteľke Košutovej.

     • Svetový deň vody

      22. 3. 2017

      Pri pohľade z neba voda nepatrí nikomu. Patrí celej živej prírode. Chrániť vodu znamená chrániť život. Človek si neuvedomuje hodnotu vody, pokiaľ mu nechýba. Sladkou vodou bezmyšlienkovite plytváme, pretože nám nikdy nechýba. Viac, ako miliarda ľudí nemá prístup k pitnej vode.    Aj tieto myšlienky sme zdôraznili žiakom našej školy pri príležitosti svetového dňa vody. V tento deň prišli žiaci našej školy v modrých tričkách, mali so sebou pitnú vodu, odpovedali na kvízové otázky o vode a spievali pieseň o vode. Všetko to viedli naši šikovní deviataci. Na veľké prekvapenie zvíťazili najmladší, na prvom stupni prváci a na druhom piataci. Určite nám nešlo o to kto zvíťazí, ale aby si deti uvedomili, aká je voda pre nás všetkých dôležitá.

     • Zber za mesiac marec

      Tetrapaky

      Marec   2017

      p.č.

      Meno, priezvisko

      Trieda

      Počet kusov

       

       

       

       

      1.

      Lucia Brčáková

      7. A

      2.100

      2.

      Branislav Dorušák

      4. A

      1.727

      3.

      Ema Kalamárová

      1. A

      1.375

      4.

      Miroslav Kadavý

      1. A

      1.191

      5.

      Michal Mudroň

      5. A

      900

      6.

      Michal Špagla

      5. A

      790

      7.

      Katarína Kormaňáková

      3. A

      570

      8.

      Adam Kšenzulák

      5. A

      553

      9.

      Andrej Kytaš

      4. A

      530

      10.

      Aneta Dopaterová

      4. A

      500

      11.

      Martin Jančo

      5. A

      440

      12.

      Barbora Mešková

      1. A

      200

      13.

      Marek Repôň

      2. A

      192

      14.

      Juraj Dupčák

      8. A

       

       

      Papier

      Marec  2017

      p.č.

      Meno, priezvisko

      Trieda

      Kilogramov

       

       

       

       

      1.

      Ema Kalamárová

      1.A

      291,30

      2.

      Martin Jančo

      5. A

      120,20

      3.

      Lucia Brčáková

      7. A

      100,60

      4.

      Michal Mudroň

      5. A

      52,80

      5.

      Michal Špagla

      5. A

      18,5

      6.

      Adam Kšenzulák

      5. A

      17,4

      7.

      Katarína Kormaňáková

      3. A

      17,4

      8.

      Marek Repôň

      2. A

      14,3

     • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín - 1.stupeň ZŠ

      Na počesť nášho oravského básnika P.O.Hviezdoslava sa dňa 23.3.3017 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre žiakov ročníkov 1.-4. Žiaci súťažili v recitovaní poézie a prózy. Porota rozhodla takto:

      POÉZIA:      1. miesto  -  Romanka Grofčíková – 3. ročník – postup na okresné kolo

                          2. miesto  -  Marek Rončák    -  2. ročník

                          3. miesto  -  Jozef Ondrek   -   4. ročník

      PRÓZA:        1. miesto  - Anetka Dopaterová  -  4. ročník  -  nepostupové miesto

      CENA  POROTY:  Tomáš Rončák  -  1. ročník

      VLASTNÁ  TVORBA:  Katarína  Dopaterová  -  3. ročník

      Ďakujeme všetkým žiakom,  ktorí sa naučili báseň na triedne kolá, za čo dostali  jednotku. Výhercom školského kola srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti a elánu do ďalšej práce.

     • Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2017

      Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2017

      Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2017. Žiačka Paulínka Jančová – 3. ročník sa prebojovala do celoslovenského kola tejto súťaže. Dňa 22. 3. 2017 sa zúčastnila na slávnostnom vyhlásení výsledkov v prekrásnom zámku v Bytči v Svadobnom paláci. Paulínka získala 1. miesto v kategórii  3D práce -  Zaplavená dedina a pomoc záchranárov. Aj touto cestou ďakujeme generálnej riaditeľke sekcie krízového riadenia a primátorovi mesta Bytča za výborne zorganizované vyhlásenie výsledkov, za krásne ceny, diplomy, výbornú tortu, super obed, historické prostredie a inšpirujúci program. Túto súťaž organizuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – sekcia krízového riadenia, za čo im úprimne ďakujeme. Paulínke srdečne blahoželáme a želáme veľa tvorivých nápadov.

     • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

      21. 3. 2017

      Dnešné slnečné popoludnie sme prežili v slávnostnej atmosfére umeleckého slova, ktoré zaznelo z úst dvadsiatich recitátorov ročníkov 5. -9.  A veru bolo čo počúvať. Recitátori si vybrali ukážky z básnických a prozaických diel klasických i súčasných autorov. Porota hodnotila precíznu prípravu,   prirodzený prednes a celkový umelecký dojem.

      Recitátori recitovali a recitovali a my sme počúvali a tlieskali. Teší nás, že sa porota v hodnotení zhodla s divákmi.

      Do okresného kola postúpili: Šimon Juriga, Miška Brčáková, Terezka Zemeníková  a Lenka Ondreková. Pekné výkony, ktoré boli ocenené druhým a tretím miestom  podali: Natália Fedorová, Tobias Kormaňák, Júlia Repôňová, Eliška Jurigová, Beátka Grajciarová, Lucia Bodoríková, Slávka Sivčáková  a Janko Holeček.

       Všetkým ďakujeme za umelecký zážitok a postupujúcim  držíme palce v okresnom kole.

       

     • Plavecký výcvik

      V dňoch 13. – 17. 03. 2017 sa 39 žiakov 1. až 4. ročníka zúčastnilo plaveckého kurzu v Aquarelax Dolný Kubín. Žiaci sa hravou činnosťou naučili prekonať strach z vody a zvládnuť základné plavecké návyky, dýchanie do vody, lovenie predmetov z vody, splývanie na bruchu a chrbte, kraulové a znakové nohy s dýchaním do vody,  zoskok a vynorenie v malej a veľkej vode.

      Kurz bol ukončený odovzdaním „mokrých vysvedčení“ a sladkých odmien žiakom. Ako bonus, každý žiak získal 3-hod. vstupenku do Aquaparku Dolný Kubín ako pozornosť od prevádzkovateľa Aquarelaxu Dolný Kubín.

     • Fotenie kolektívov

      Vážení rodičia,

      dňa 31.3. (t.j. piatok) sa uskutoční na našej škole, ako každý rok, fotenie kolektívov tried, skupiniek aj jednotlivcov, podľa záujmu. Veríme, že každý žiak sa zúčastní aspoň kolektívneho fotenia, kvôli pamiatke na školu, vyučujúcich a spolužiakov.

     • Bedmintonový turnaj

      P R O P O Z Í C I E

      bedmintonového turnaja žiakov ZŠ s MŠ  Krušetnica

       

      Usporiadateľ: ZŠ s MŠ Krušetnica         

      Miesto konania: telocvičňa ZŠ v Krušetnici

      Dátum konania: 27.03. 2017 (pondelok)

      Právo účasti: žiaci bedmintonového krúžku

      Vrchný rozhodca: Peter Janckulík st.           

      Disciplíny: dvojhry, štvorhry

      Herný systém: podľa počtu účastníkov

      Úbor: športový – vyhovujúci predpisom

      Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

      Ceny: diplomy, sladkosť

      Časový program:       

      • zahájenie súťaže pre žiakov 1. až 5. ročníka: od: 14:00 hod. – do 15:50 hod.
      • zahájenie súťaže pre žiakov 6. až 9. ročníka: od: 16:00 hod. – do 18:00 hod.

       

       Upozornenie: hráči, rozhodcovia sa zúčastňujú na súťaži na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaže. V priestoroch šatní neponechávajte cenné predmety - šatne sú počas turnaja otvorené.

       

     • Riaditeľské voľno - oznam!

      Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

       

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom,

      že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

      a o zmene a doplnení niektorých predpisov na deň 15.3.2017 (streda).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté pre žiakov základnej aj materskej školy z organizačných dôvodov -  

      posledná rozlúčka s Mons. ThDr. PaedDr. P. Janáčom, PhD.

      Zároveň Vám oznamuje, že v uvedený deň NEBUDE v prevádzke ani jedáleň.

       

      Plavecký výcvik v stredu pre žiakov 1. stupňa pokračuje.

     • English Week Europe

      V dňoch 6. - 10. marca prebiehal v našej škole týždeň s angličtinou pod taktovkou "pravého američana - New Yorčana" Raya Sikorkého - pod názvom "English Week Europe". Žiaci, ktorí pochopili, že angličtina je svetový jazyk, ktorý je nevyhnutné vylepšovať, si rezervovali miesto na hodiny s Rayom už v septembri 2016. A veríme, že neoľutovali. Z miestnosti sa celý týždeň ozývala nielen angličtina, ale aj kopa smiechu a zábavy. Precvičovala sa hlavne komunikácia a dialógy. Aktívny bol každý jeden žiak vďaka pedagogickému, hereckému, kresličskému a žurnalistickému umeniu lektora. Raya sme si pre istotu rezervovali už aj na budúci školský rok. Žiaci, ktorí sa zúčastnili tejto špeciálnej výučby, môžu svoj názor a svoje postrehy písať aj na Facebook: https://www.facebook.com/englishweekeurope

      ĎAKUJEME RAY!!!

     • O najkrajšiu veľkonočnú kraslicu Krušetnice

     • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83 - Novinky

      • Turnaj - vybíjaná - postup do okresného kola

       Dňa 7. 3. 2017 sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej v Krušetnici. Naše žiačky 5. - 7. ročníka bojovali o postup na okresné kolo so žiačkami zo Zákamenného, Novote a Oravskej Lesnej. Dievčatám sa darilo v každom jednom zápase veľmi dobre. Po troch odohraných zápasoch sme získali 5 bodov, rovnako ako aj družstvo zo Zákamenného. Turnaj sme si teda museli odohrať ešte jeden raz v skrátenom čase. Dievčatá bojovali zo všetkých síl, postup do okresného kola sa nám mihol len o malý kúsoček, ale zato aký výkon dievčatá dnes podali môžu byť na seba právom hrdé. Ďakujeme za reprezentáciu.

       Umiestnenie:

       1. miesto: ZŠ Zákamenné

       2. miesto: ZŠ Krušetnica

       3. miesto: ZŠ Novoť

       4. miesto: ZŠ Or. Lesná

      • Technický šikula

       Dňa 21.2. 2017 sme sa zúčastnili regionálnej zábavnej technickej súťaže pre dvojčlenné tímy žiakov 7. a 8. ročníka základnej školy Technický šikula, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole polytechnickej v Kňažej (Dolný Kubín). Našu školu reprezentovali dva tímy:

       • Timotej Juriga a Dávid Paľovčík
       • Peter Chladný a Tobiaš Feja

        

       Súťaž preverila naše technické a logické vedomosti a taktiež manuálne zručnosti pri výrobe dreveného hlavolamu. V silnej konkurencii oravských škôl obsadili obidva naše tímy zhodne pekné 6. miesto. V hodnotení škôl sme sa umiestnili na 1. mieste. Sme radi, že sme sa mohli tejto súťaže zúčastniť a nazbierať cenné skúsenosti. Chlapcom srdečne blahoželáme k ich úspechu.

      • Spievajúce valentínske srdce

       17.02.2017 sme  v našej škole organizovali spevácku súťaž pod názvom Spievajúce valentínske srdce. Táto spevácka súťaž v speve moderných piesní bola zameraná na lásku a v našej škole je už dlhoročnou tradíciou. Touto formou sa umožnilo najtalentovanejším žiakom prejaviť svoje nadanie verejnou prezentáciou s technickými vymoženosťami 21. storočia.  Úlohou súťažiacich - jednotlivcov alebo skupín bolo pripraviť si pesničky čo najlepšie po všetkých stránkach: intonačnej, rytmickej a výrazovej. Pre porotu to boli hlavné hodnotiace kritéria. Prvé miesto v kategórii jednotlivcov získala:  Natália Fedorvá s piesňou Horou od Zuzany Smatanovej a prvé miesto v kategórii skupín vyhrali žiaci 8. triedy s piesňou Ešte váham od Kristíny.  Našim výhercom a všetkým zúčastneným súťažiacim gratulujeme a želáme veľa úspechov.

      • Krajské kolo Šaliansky Maťko

       24. februára sa v Dome Matice slovenskej v Žiline  uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovala žiačka 5. A triedy Miška Brčáková. Miška svojím prednesom porotu zaujala a získala to najcennejšie – 1. miesto. Postupuje teda do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Šali. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

         

      • Hlasujte pre našu žiačku Paulínku

       Milí žiaci, kolegovia, rodičia a priatelia školy,

       chceli by sme vás poprosiť o zahlasovanie o najlepšiu prácu výtvarnej súťaže" ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany ". Aj naša žiačka, Paulínka Jančová, bola vybratá do užšieho výberu. Hlasuje sa z pomedzi 72 výtvarných prác. Každý okres ma v tomto hlasovaní jednu zastúpenú prácu, ktorú určila detská porota ako tú najlepšiu vo všetkých v kategóriách . Hlasovanie bude prebiehať od 20.2.2017 do 13.3.2017 a to jednoduchým spôsobom, ktorá výtvarná práca dostane najviac „ Páči sa mi to“ sa stane víťazom . Vyhodnotia sa prvé tri miesta.

       Odkaz na hlasovanie: 

       https://www.facebook.com/civilnaochrana112/photos/a.600230743514498.1073741912.263101483894094/600240416846864/?type=3&theater

       Prosím Vás, podporte hlasovaním úsilie našej žiačky. Ďakujeme.

        

      • Oznam

       ZŠ s MŠ Krušetnica oznamuje, že od 6.-10.3. prebehne na našej škole "anglický týždeň" s lektorom, a z tohto dôvodu budú žiaci 7.A a 7.B triedy spojení. Vyučovanie bude prebiehať v 7.B triede - podľa rozvrhu 7.B triedy.

       Za pochopenie ďakujeme.

      • Lyžiarsky výcvik - vyhodnotenie

       Dňa 21. 2. bolo záverečné vyhodnotenie lyžiarskeho výcviku. Každý žiak dostal diplom za jeho úspešné zvládnutie , ktorý im bude všetkým pripomínať tento pekný lyžiarsky týždeň plný zážitkov. Posledný deň si siedmaci zmerali sily v slalome na lyžiach. Na základe výsledných časov sa umiestnili  nasledovne:

       Chlapci:

       1. miesto: Pavol Mikyta  

       2. miesto: Tadeáš Fedor

       3. miesto: Michal Ďuriš  

       Dievčatá:

       1. miesto: Anett Mária Verníčková

       2. miesto: Mária Jurigová

       3. miesto: Lucia Brčáková

       Víťazi  boli  ocenení diplomami a  vecnými cenami. 

      • Florbal ml. žiaci

       Dňa 20.2.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na turnaji vo florbale mladších žiakov v Mútnom.

       Táto súťaž je nepostupová, žiaci sa tu oboznamujú, ako to na takých turnajoch funguje, ujednotia sa pravidlá, spoznajú nových súperov. Musíme našich chlapcov pochváliť, hrali s veľkým nasadením a odvahou. Sľúbili, že budú poctivo trénovať, aby na budúci rok všetkých súperov porazili.

      • Turistický výlet do Vysokých Tatier

      • Finančná gramotnosť

       Našich žiakov 3. a 4. ročníka navštívili študentky Strednej odbornej školy z Námestova. Cieľom tejto návštevy bolo zaujímavými formami priblížiť žiakom všetky témy, ktoré sa týkajú financií – peňazí. Vysvetľovali im pojmy: banka, peniaze, mince , príjmy, výdavky, bankomat, platobné karty a ich používanie. Študentky si pre žiakov pripravili rôzne hry, súťaže a hlavne sladké i vecné odmeny – krásne záložky do kníh v podobe žabky. Našim žiakom sa táto aktivita veľmi páčila a študentky ich veľmi zaujali. Ďakujeme študentkám a ich učiteľom za výbornú prípravu a super realizáciu tejto aktivity. Teraz sa nám aj trochu predstavia.

       Sme študentky zo strednej odbornej školy - odbor medzinárodné obchodné vzťahy a ako 3. v rámci nášho odboru sme si v septembri zakladali firmu. My sme si ako predmet činnosti zvolili venovať sa finančnej gramotnosti.  Našli sme  dieru na trhu. FUTURE MONEY, JA.  Firma si začala  uvedomovať, že ľudia nevedia šetriť.  Rozhodli sme začať od najmenších, od detí na 1. stupni základných škôl. Prostredníctvom hry ich naučíme šetriť, vysvetlíme im základné pojmy, súvisiace finančnou gramotnosťou, budeme rozvíjať orientáciu detí problematike financií, precvičíme ju ,naučíme deti vyberať najlepšie riešenie za daných podmienok. Vymysleli sme náučno-zábavnú hru s  príznačným názvom „HAPPY MONEY“. Hráči si vzájomne nekonkurujú, práve naopak, môžu sa jeden od druhého veľa naučiť. Hra prináša aj nečakané situácie, ktoré môžu zásadne zmeniť pozície hráčov. Vyhráva ten najšikovnejší, ktorý najviac ušetrí. Je určená pre 2 až 4 hráčov.  Potom  sme si vybrali workshopy, bola to pre nás veľmi dobrá skúsenosť do života, deti boli veľmi milé a bolo vidieť,  že ich to baví ..

      • Lyžiarsky výcvik

       V dňoch od 6.2. – 10.2.2017 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka ZŠ v lyžiarskom stredisku Ski Krušetnica. Cieľom tejto aktivity bolo naučiť všetkých žiakov základy lyžovania, pohybu a pobytu v lyžiarskom stredisku, používať lanovku a vlek s kotvami, stravovanie v kolektíve v reštauračnom zariadení. Vedúcou bola Ing. Mária Chladná.

       Každý deň sa začínal spoločnými raňajkami. Žiakom, ktorí nemali lyžiarsku výstroj, alebo im niektorá časť chýbala, poskytli v požičovni. Keď už boli všetci pripravení, bol spoločný nástup a rozdelenie žiakov do skupín. Žiakov, ktorí ešte nestáli na lyžiach bolo viac ako polovica, takže prvý deň bol náročný, museli sa naučiť obuť lyžiarske topánky a zapnúť lyže, stáť na lyžiach, posúvať sa, padať, vstať, orientácia vpravo, vľavo, prvé oblúčiky. Druhý deň sme išli na lanovku – naučili sa nasadať a vysadať, niektorí mali obrovský strach z výšky, ale všetko prekonali a zvládli aj túto časť. Prvýkrát zlyžovali zjazdovku a v ich očiach žiarilo šťastie. Ono ich pobádalo spolu s p. učiteľkami na zdokonaľovaní lyžovania. V ďalších dňoch žiaci zvládli vlek a jazdu na kotvách. Každý deň o 13.00 hod. bol spoločný obed v reštaurácii. Našim žiakom veľmi chutilo a chodili i na duple, čomu sa tešili kuchári.

       V posledný deň sme zorganizovali lyžiarske preteky, ktoré všetci absolvovali, odmeny rozdáme v škole. Zároveň blahoželáme všetkým žiakom, lebo lyžiarsky výcvik zvládli výborne. Taktiež boli naši žiaci slušní a ohľaduplní. Počasie bolo studené, no vo štvrtok a v piatok  nás všetkých ohrialo slniečko, čo všetkých potešilo a dodalo chuti a elánu do lyžovania. Ďakujeme všetkým, čo sa podieľali na organizácii i realizácii tohoročného lyžiarskeho výcviku. Ďakujeme kuchárom a všetkým pracovníkom v Ski Krušetnica za ich veľkú ochotu vždy pomôcť, aby sa naši žiaci dobre cítili.

      • Beseda s ilustrátorom Martinom Kellenbergerom

       Našu školu navštívil vzácny hosť - dňa 10.2.2017 – v piatok maliar, grafik, najprestížnejší ilustrátor detských kníh, hudobník, športovec a všestranný človek pán Martin Kellenberger  z Bratislavy. Pri tejto príležitosti pripravila p. uč. Zemeníková  zaujímavú besedu. Úvodné slovo patrilo pani riaditeľke Mgr. Alenke Miklušákovej, ktorá všetkých srdečne privítala  a predstavila žiakom pána Martina Kellenbergera. Žiaci ho privítali nadšeným potleskom. Potom sa všetkým prihovoril pán ilustrátor. Besedou nás sprevádzala moderátorka Terezka Zemeníková, ktorá vyzvala našich prváčikov, aby zarecitovali krátku básničku a následne otvorila besedu. Naši žiaci zasypali pána Kellenbergera otázkami, na ktoré odpovedal a veľa sme sa dozvedeli. Keďže sme všetci chceli vidieť, ako ilustrátor pracuje, pripravili sme pre neho úlohu: vytvoriť ilustráciu ku krátkej poviedke, ktorú napísala žiačka 3. ročníka Nikolka Kadavá a s ktorou získala 2. miesto v súťaži Voda pre život. Nikolka prečítala svoju poviedku a pán ilustrátor pred všetkými ilustroval. Všetci žiaci boli nadšení a všetkým sa ilustrácia veľmi páčila. Bude mať čestné miesto v našej školskej galérii, aj s podpisom autora. Následne žiaci 3. ročníka povedali nášmu hosťovi hádanku, ktorá sa týka jeho hudobného života: Je to zelené, šťavnaté a je súčasťou Vášho života. Čo je to? Kaleráb GIGANT – to je názov  hudobnej skupiny, ktorú založil ako 13- ročný a doteraz funguje. Žiak Jurko Janckulík mu priniesol zabalený kaleráb gigant – riešenie hádanky. Pán ilustrátor bol milo prekvapený. Následne všetkým zahral a zaspieval svoju obľúbenú pieseň. Žiaci ho odmenili potleskom. Nasledovalo poďakovanie a autogramiáda – pán Kellenberger nám podísal všetky knihy, ktoré ilustroval a svoje podpisy venoval aj žiakom. Potom si prezrel našu školu a našu školskú knižnicu. Úprimne ďakujeme p. Martinovi Kellenbergerovi za čas, ktorý nám venoval, za odpovede na množstvo otázok, za krásnu ilustráciu, za hudbu, spev, dokonca nám venoval dve knihy, ktoré ilustroval. Tiež ďakujeme rodičom, ktorí sprostredkovali toto stretnutie – Jozef a Silvia Dorušákovci. Ďakujeme našim žiakom a všetkým, ktorí prispeli k realizácii tejto peknej udalosti.

      • Florbal st. žiakov

       10. 2. 2017

       Dňa 10. 2. 2017 sa v  Zákamennom uskutočnil florbal st. žiakov o postup na kvalifikáciu do okresného kola.  Zápasu sa zúčastnili 3 družstvá: Novoť, Krušetnica a Zákamenné. Zápasy boli veľmi vyrovnané, jeden zápas sme vyhrali a jeden prehrali .Ďakujeme chlapcom 8. a 9. ročníka za skvelú reprezentáciu našej školy.

      • Zber papiera a tetrapakov

       Tetrapaky

       Január   2017

       p.č.

       Meno, priezvisko

       Trieda

       Počet kusov

        

        

        

        

       1.

       Miroslav Kadavý

       1. A

       2.426

       2.

       Michal Špagla

       5. A

       1.840

       3.

       Lucia Brčáková

       7. A

       1.220

       4.

       Aneta Dopaterová

       4. A

       1.000

       5.

       Adam Kšenzulák

       5. A

       888

       6.

       Sára Majcherová

       9. A

       710

       7.

       Viktória Mršťáková

       2. A

       700

       8.

       Sabina Gurková

       7. B

       673

       9.

       Michal Mudroň

       5. A

       698

       10.

       Martin Jančo

       5. A

       619

       11.

       Rastislav Kytaš

       5. A

       430

       12.

       Katarína Kormaňáková

       3. A

       366

       13.

       Branislav Dorušák

       4. A

       345

       14.

       Aneta Zigmanová

       3. A

       320

       15.

       Barbora Mešková

       1. A

       300

       16.

       Elizabeth Bušková

       1. A

       270

       17.

       Juraj Dupčák

       8. A

       83

        

       Papier

       Január 2017

       p.č.

       Meno, priezvisko

       Trieda

       Kilogramov

        

        

        

        

       1.

       Martin Jančo

       5. A

       83,5

       2.

       Lucia Brčáková

       7. A

       77,2

       3.

       Júlia Dorušáková

       5. A

       68,6

       4.

       Sára Majcherová

       9. A

       39,7

       5.

       Michal Špagla

       5. A

       32,1

       6.

       Alex Štít

       4. A

       23,8

       7.

       Adam Kšenzulák

       5. A

       16,5

       8.

       Rastislav Kytaš

       5. A

       11,4

       9.

       Katarína Kormaňáková

       3. A

       4,4

        

      • Šaliansky Maťko - okresné kolo

       Šaliansky Maťko

       26. januára sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali dve žiačky: Romanka Grofčíková z 3. A triedy, ktorá bola ocenená cenou porotyMiška Brčáková z 5. A triedy, ktorá získala 1. miesto a bude našu školu reprezentovať na krajskom kole v Žiline. Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka

       Dňa 19.1. (štvrtok) sa uskutoční rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka. ZRPŠ sa uskutoční o 15.00 hod. v triede 9.A. Jedná sa o združenie zamerané na ďalšie štúdium na strednej škole a veci s tým súvisiace. Účasť nutná.

       Mgr. S. Rusnáková

       výchovný poradca

      • Vianočný pozdrav

      • Vianočná besiedka

       22. 12. 2016

       Vianoce sú sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na zemi. Čaro Vianoc spočíva v tom, že sa rodina možno po dlhom čase zíde pri štedrovečernom stole a s čistým srdcom privíta Ježiška. Darčeky by nemali byť symbolom Vianoc, sú iba pozornosťou z lásky. Ježiško sa narodil v skromnej maštaľke a v chudobe, a aj tak ho uznáva celý svet. Pri jeho mene sa zohne každé koleno kresťana. Či už bohatého alebo chudobného. Preto by sme si mali viac vážiť ľudské hodnoty ako je láska, pohladenie, úsmev, ochota, trpezlivosť a podpora. Mali by sme si aj viac odpúšťať a menej sa hádať. Boh chce, aby sme sa čo najviac podobali dieťatku v jasličkách. Mudrci prišli privítať Ježiška a priniesli mu dary. My sme dnes tiež Ježiška privítali tak, že sme si ako darček pre Neho pripravili krásny  vianočný program.

          Všetkých rodičov, žiakov, učiteľov privítala p. riaditeľka Mgr. Alena Miklušáková. Celým vianočný program moderovala žiačka 3. ročníka Romanka Grofčíková. V bohatom programe vystúpili žiaci ročníkov 1.-5., žiaci z anglického krúžku a naša speváčka Lenka Ondreková so svojimi tanečníčkami. Program ukončila a poďakovala sa p. riaditeľka a nasledovalo rozdávanie darčekov, ktorých bolo veľmi veľa. Všetci žiaci dostali od ZRPŠ pomôcky na telesnú výchovú - lopty, rakety,...

          Ďakujeme všetkým žiakom a ich pani učiteľkám za krásny darček pre Ježiška v podobe tohto programu.  Všetkým želáme požehnané vianočné sviatky a šťastný Nový rok.

      • Záverečná správa

       22. 12. 2016

       Aktualizovali sme modul Záverečná správa

       viac »

      • Vianočná besiedka - pozvánka

       Vianoce sú, keď sme spolu,
       keď rodina sadá k stolu.
       Mamka, ocko, detičky,
       dedkovia a babičky.
       Vianoce sú od Ježiška,
       dal nám lásku do balička.
        

       Vianočná besiedka našich žiakov sa uskutoční vo štvrtok (22.12.) pri stromčeku v budove ZŠ v čase od 8.00 hod.

       Všetci ste srdečne vítaní.

        

      • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83 - Novinky
      • Prednáška ,,Les nie je len drevo, ale všetko žijúce v ňom.“

                        ,,Les nie je len drevo, ale všetko žijúce v ňom.“

                        Dňa 12.12.2016  sa žiaci ročníkov 4. – 9. zúčastnili besedy, v ktorej nám zástupcovia Lesníckej školy  Tvrdošín s našimi bývalými žiakmi pripravili veľmi zaujímavú prednášku s množstvom informácií a obrázkov o našich lesoch.  Dozvedeli sme sa veľa o stromoch, ťažbe dreva, spaľovaní surovín, o škodcoch ako aj o spôsobe ich likvidácie. Počas prezentácie boli žiakom položené otázky a za správne odpovede boli odmeňovaní nielen sladkosťami, ale aj výrobkami náhrdelníkov z dreva, ktoré pre naše deti vyrobili žiaci lesníckej školy.

                     Našim 9-takom p. lesníčka ukázala rôzne pomôcky pri práci v lese a v mechanizácii nášho poľnohospodárstva. Žiakom poskytla v rámci prezentácie bližšie informácie o štúdiu a odboroch na Spojenej lesníckej škole v Tvrdošíne, ktorá spolupracuje aj so zahraničnými školami v rámci projektu Erasmus.  

                    Sme radi, že sme sa mohli tejto zaujímavej prednášky zúčastniť. Možno práve niekto z našich žiakov sa bude chcieť stať moderným environmentálnym pracovníkom.

      • Pozvánka na Krušetnický ples

       Prihlasovať sa môžete osobne alebo na t.č. 0907 481 935

        

      • Okresné kolo technickej olympiády

       Dňa 2. decembra sa naši žiaci zúčastnili okresného kola technickej olympiády v Námestove. Súťaž prebiehala v dvoch častiach-teoretickej a praktickej. Z teórie žiaci riešili test a v praktickej časti museli zhotoviť výrobok podľa technického výkresu. V kategórii starších žiakov nás reprezentovali žiaci 8.ročníka – Timotej Juriga a Dávid Paľovčík. V silnej konkurencii v rámci  celej Oravy naši žiaci obsadili veľmi pekné štvrté miesto.

      • Oznam

       Dňa 15.12.2016 sa uskutoční triedne ZRPŠ od 13:30 do 15.30 hod. Žiaci 6.A triedy ZRPŠ nemajú, nakoľko ho už absolvovali. Účasť potrebná.

       Keďže sa blížia Vianoce, ZRPŠ bude spojené s predajnou akciou vianočných výrobkov, ktoré vyrobili vaše deti. Na všetkých sa už vopred tešíme.

      • Bedmintonový turnaj

       Naši bedmintonisti  v zostave Matúš Zemeník a Adriana Rončákova   dňa 04.12. 2016 vycestovali  na turnaj  pod zasnežené Vysoké Tatry do Liptovského Mikuláša. Bedmintonový turnaj  sa odohral  v príjemnom prostrední Liptov arény .  V silnej konkurencií kategórie U15 dievčat a chlapcov  si naši bedmintonisti  vybojovali pódiové umiestnenie.  Adriana sa dostala do finále, kde jej  prvé miesto uniklo  tesne v trojsetovej bitke. Nakoniec sa musela uspokojiť s 2. miestom. Z chlapcov bol Matúš  favoritom súťaže,  no chýbalo mu kúsok povestného šťastia , aby sa dostal do finále. S prehľadom si vybojoval 3. miesto.

       Obom hráčom gratulujem k vynikajúcemu umiestneniu  a ďakujem za reprezentáciu školského bedmintonového klubu. 

       Tréner Peter Janckulík st.

          

          

        

      • Voda pre život – život pre vodu

       Aj tento školský rok sme sa zapojili do výtvarnej a literárnej súťaže Voda pre život – Život pre vodu. Cieľom súťaže je pestovať u žiakov kladný vzťah k prírode, jej ochrane, kladný vzťah k darom prírody, ako je voda, rastliny, stromy, zvieratá. Naši najmenší – žiaci 1. ročníka vymýšľali rýmy o vode, ktoré doplnili krásnymi ilustráciami. Tretiaci a štvrtáci písali literárne práce – poéziu i prózu. Všetky práce sme poslali do Trstenej, kde odborná porota vybrala 5 prác z našej školy. 


       1. ročník –                1. miesto -  Marek Špagla  

                                       2. miesto  - Mirko Kadavý

       3. ročník -   próza      2. miesto -  Nikolka Kadavá

                                       3.miesto  - Romanka Grofčíková

                          poézia    2. miesto  - Katka Dopaterová


       Títo žiaci boli 2.12.2016 vTrstenej na slávnostnom vyhodnotení v sprievode svojich rodičov a tam sa dozvedeli, ktoré miesto získali. Všetkým žiakom ďakujeme za tvorivosť a ochotu zapojiť sa do súťaže. Zároveň im srdečne blahoželáme a želáme veľa tvorivých nápadov. Srdečne ďakujeme neziskovej organizácii Kvapka za krásny program, v rámci ktorého vyhodnotili túto súťaž, tiež ďakujeme za výborné občerstvenie, milé privítanie a super atmosféru.

       http://zskrusetnica.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=472

        

      • Upozornenie

       Z dôvodu kalamitného počasia žiadame všetkých žiakov, aby pri ceste do školy prechádzali vozovkou po ľavej strane a vyhli sa tak nebezpečenstvu zranenia pri náhodnom uvoľnení snehovej prikrývky zo striech domov aj školskej budovy. Taktiež žiadame žiakov, aby sa nepohybovali stredom vozovky a neznemožňovali tak chod plynulej dopravy po miestnych komunikáciách. Táto výstraha platí celé zimné obdobie.

       Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Krušetnica

      • Európsky týždeň boja proti drogám

       Európsky týždeň boja proti drogám sme si pripomenuli aj na našej škole, nie však prednáškami, besedami, ale športom. Dievčatá venovali popoludnie vybíjanej a  chlapci 5. - 9. ročníka odohrali futbalový turnaj. Vytvorili si družstvá, ktoré vzájomne súperili . Musím ich veľmi pochváliť, že hrali fayr play a s veľkým nasadením.

       Suverénnym víťazom sa stali žiaci 9.A  - D.Gurka, T. Oleš, T. Jurinec, P. Náčin, P. Greňo ktorí vyhrali všetky zápasy a nedostali ani jeden gól. Nie je podstatné kto zvíťazil, ale to, že deti športovali, vzájomne sa povzbudzovali, a  urobili niečo pre svoje zdravie.

                   

        

      • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2016

       Naši žiaci sa zapojili do okresnej výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2016. Jej cieľom  je podporovať u žiakov povedomie o čísle 112 – ktoré zahŕňa všetky 3 zložky pomoci pre ľudí – hasiči, záchranári, policajti. Naši žiaci vytvorili krásne práce, ktoré sme poslali do Námestova a odborná porota ocenila týchto žiakov a ich práce:

       1. miesto -  Beátku Grajciarovú 8. roč  -  kategória 5.-9.
       1. miesto -  Anetku Dopaterovú  4. roč – kategória 1.-4.
       2.  miesto – Rebeka Mikytová 4. roč. – kategória 1.-4.

        Hlavná cena pre výnimočný objekt - Paulínka Jančová 3. roč. – priestorová práca

       Tieto úspešné žiačky sa dňa 1.12.2016 vo štvrtok zúčastnili slávnostného vyhodnotenia tejto súťaže na okresnom úrade v Námestove. Žiačky odmenili krásnymi cenami, občerstvením, za ktoré ďakujeme. Víťazom srdečne blahoželáme. Víťazné práce Beátky Grajciarovej a Anetky Dopaterovej postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 11.2.2017. Aj tieto dva dátumy symbolizujú číslo 112.

      • Oznam

       1. 12. 2016

       Z dôvodu zneužívania informácií o chýbajúcich učiteľoch (nepripravovanie sa na vyučovaciu hodinu, zabúdanie domácich úloh, nenosenie pomôcok) sme pristúpili k zablokovaniu možnosti vidieť chýbajúcich vyučujúcich pre žiakov a rodičov našej školy.

       Za pochopenie ďakujeme.

      • Bedminton - krajské kolo

       30. 11. 2016

       Dňa 30.11. 2016 sa uskutočnilo krajské kolo v bedmintone, ktoré sa konalo v Dolnom Kubín,  kde sa prebojovali aj naše žiačky Adriana Rončáková a Terezka Zemeníková.  Musím povedať, že v silnej konkurencii škôl zo Žiliny, Martina, Turčianskych Teplíc, Liptovského Mikuláša, Dolného Kubína , Nižnej a Podvysokej sa naše dievčatá  vôbec  nestratili a odohrali   vyrovnané zápasy. Dievčatá bojovali o každý bod a  od semifinále nás delil jeden košík proti Nižnej.  Síce sme nedosiahli na medailové umiestnenie, no dievčatá môžu byť právom hrdé na svoj výkon.

       Na záver chcem dievčatám chcem poďakovať  za  vzornú prípravu pred súťažou.

       Tréner Peter Janckulík st.

       http://zskrusetnica.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=471

      • Zber druhotných surovín - november

       Tetrapaky

       November  2016

       p.č.

       Meno, priezvisko

       Trieda

       Počet kusov

        

        

        

        

       1.

       Michal Mudroň

       5. A

       3.160

       2.

       Lucia Brčáková

       7. A

       1.120

       3.

       Rastilav Kytaš

       5. A

       920

       4.

       Adam Kšenzulák

       5. A

       556

       5.

       Katka Kormaňáková

       3. A

       330

       6.

       Martin Juriga

       6. A

       226

       7.

       Martin Jančo

       5. A

       220

       8.

       Juraj Dupčák

       8. A

       200

       9.

       Braňo Dorušák

       4. A

       190

       10.

       Barbora Mešková

       1. A

       180

       11.

       Marek Špagla

       1. A

       150

        

       Papier

       November 2016

       p.č.

       Meno, priezvisko

       Trieda

       Kilogramov

        

        

        

        

       1.

       Lucia Brčáková

       7. A

       129,30

       2.

       Martin Jančo

       5. A

       100,90

       3.

       Barbora Mešková

       1 . A

       69,90

       4.

       Timea Beganová

       4. A

       67

       5.

       Marek Špagla

       1. A

       35,70

       6.

       Júlia Dorušáková

       5. A

       33,80

       7.

       Eliška Ľubová

       9. A

       31,4

       8.

       Rastislav Kytaš

       5. A

       30,7

       9.

       Alex Štít

       4. A

       30

       10.

       Michal Mudroň

       5. A

       23,4

       11.

       Katarína Kormaňáková

       3. A

       8

        

      • Múzeum kávy v Krušetnici

       Dňa 23.11. 2016 žiaci 1. a 4. ročníka navštívili jedinečné múzeum kávy na severe Slovenska, ktoré sa pýši najväčšou mozaikou z kávových zŕn. A o to je to vzácnejšie, že toto múzeum sa nachádza v našej obci. Zakladateľom múzea je náš bývalý žiak Roman Florek, ktorému chceme poďakovať za výbornú prednášku o svete kávu. Žiaci sa dozvedeli čo ešte nikdy nikde nepočuli a taktiež zapojili svoje čuchové receptory, pretože celý priestor je oblepený 4 miliónmi kávových zŕn a tá vôňa, ktorá sa rozplýva priestorom je neskutočná. Romanovi Florkovi vyslovujeme veľké „ĎAKUJEME“.

       http://zskrusetnica.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=468

        

      • Účelové cvičenie

       22. 11. 2016

       Dňa 22.10.2016 sa žiaci našej základnej školy zúčastnili účelového cvičenia, ktoré sa nieslo pod názovom OCHRANA ČLOVEKA A PRÍRODY. Hlavným cieľom nášho cvičenia bola turistika. Toto turistické cvičenie malo okrem výchovného aj náučný charakter. Počas celej túry boli žiaci oboznamovaní s orientáciou v teréne, ochranou životného prostredia a vhodným správaním sa človeka v lese. Naša túra viedla cez Moldovenín k Vasiľovskej kaplnke. Celé účelové cvičenie sprevádzalo dobré počasie a vynikajúca nálada. Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa na tomto účelovom cvičení zúčastnili.

       http://zskrusetnica.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=470

      • Projektové práce - ANJ

       Aj takto môžu vyzerať projektové práce šiestakov, ktorí mali tento krát v zadaní "Zhotoviť robota, dať mu meno, opísať jeho vzhľad, určiť jeho funkcie a použiť pritom základné frekvenčné príslovky", samozrejme hodnotil sa aj dizajn, ako aj celková prezentácia vo dvojici alebo sólo. Tohoroční šiestaci si to pripravili naozaj zodpovedne a starostlivo, takže mali všetci jednotky a p. učiteľke Bolibruchovej vylepšili náladu na celý nasledujúci štvrťrok. Chvála patrí aj rodičom, ktorí pomohli tieto umelecké dielka podporiť.

       http://zskrusetnica.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=467

        

      • Netradičná hodina dejepisu

       Raz vidieť je ako 10krát počuť, to platí aj pre našich žiakov. Dňa 24.11. 2016 sme prežili peknú a netradičnú hodinu dejepisu na ktorej počúvala aj pani učiteľka. Boli sme na obecnom úrade v Krušetnici, kde nám pani matrikárka Mgr. Alžbeta Páterková porozprávala o matrikách na čo vlatne slúžia a ako a čo sa do nich musí zapisovať.Ďakujeme, za pekný zážitok.

       http://zskrusetnica.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=466

        

        

      • Around the world  - Cesta okolo sveta

       Around the world  - Cesta okolo sveta

       (anglicko-slovenské divadelné  predstavenie pre základné školy)

       Kto by nechcel cestovať po svete? Vidieť nové veci, zvláštne veci, krásne veci. Dnešné divadelné predstavenie to našim žiakom umožnilo a to veľmi zaujímavou formou. 
       Dvaja bratia z dedinky, aké sú len u nás, zdedia zázračný stroj, ktorý ich vie presunúť kamkoľvek na svete,  ale aj v čase. A tak sa pre nich začína cesta plná dobrodružstiev po krajinách,  o ktorých sa im len snívalo. 

       Zámerom predstavenia bolo  ukázať divákom  iné kultúry, aby sme pochopili, že sme všetci len ľudia a môžeme si pomáhať, hoci si nie vždy  úplne rozumieme. 
       Zážitky dvoch veselých bratov vyvolali smiech  na tvárach všetkých divákov, pretože smiech je ten najuniverzálnejší jazyk na svete. Samozrejme sme  sa  smiali po anglicky, lebo tento jazyk popri smiechu spája všetkých ľudí na svete.

       http://zskrusetnica.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=469

           

      • Oznam

       Zajtra sa uskutoční divadelné predstavenie v anglickom jazyku pod názvom: Cesta okolo sveta. Všetci žiaci prídu do školy na 7:30. Divadielko začína o 7:45. 

       Po skončení divadla:

       1. žiaci 1. stupňa sa vrátia do školy pod vedením p. učiteliek, kde bude pokračovať vyučovanie,

       2. žiaci 2. stupňa odchádzajú pod vedením p. učiteliek na účelové cvičenie pod názvom: Ochrana človeka a prírody. Žiaci sa teplo oblečú, vhodne obujú a prinesú si desiatu. 

      • Talentárium 2016 v Babíne

       Dnes t.j. 20.11.2016  sa žiačky našej školy zúčastnili speváckej súťaže: Talentárium 2016 v Babíne, v ktorej sa Lenka Ondreková úspešne prebojovala  na 1. miesto v staršej kategórii žiakov. Veľká pochvala patrí aj dievčatám Rebeke Mikytovej, Romanke Grofčíkovej, Michalke Kytašovej a Ivanke Ondrekovej, ktoré príjemný Lenkin spev obohatili umeleckým tancom a tak úspešne zvíťazili. Dievčatám úprimne gratulujeme za skvelý výkon a reprezentáciu našej školy.

      • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83 - Novinky

       • Testovanie 5

        Testovanie 5 sa uskutoční dňa 23.11.2016 /streda/. Žiaci budú testovaní z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika. V súvislosti s týmto testovaním je nasledovný oznam:

        Oznam

        Riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Vám týmto oznamuje, že na základe § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

        udeľuje

        na 23. 11. 2016 /streda/ pre žiakov 2.A, 6.A, 7.A, 7.B riaditeľské voľno z dôvodu   

        celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka – Testovanie 5 – 2015.

        Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok. 

        Prevádzka MŠ a ŠJ je počas riaditeľského voľna zabezpečená.

       • Bedminton - okresné kolo

        Dňa 8.11. sa naši žiaci Matúš Zemeník, Paľo Grajciar, Terezka Zemeníková, Adriana Rončáková zúčastnili okresného kola v bedmintone v  ZákamennomChlapci bojovali zo všetkých síl, ale na postup to nestačilo, skončili na 3. mieste. Zato dievčatá siahli na najvyššiu métu, vyhrali všetky zápasy,  čo im prinieslo účasť na krajskom kole. Gratulujeme dievčatám k 1. miestu.  Zároveň chcem poďakovať chlapcom aj dievčatám za vzornú prípravu.  Dievčatám držme prsty a dúfajme, že sa nám podarí  uspieť aj na krajskom kole, ktoré bude 23.11. 2016  v Dolnom Kubíne.

       • Pasovanie žiakov školy

        Tak ako každý rok,  aj tento,  sa naši deviataci podujali na dôležitú úlohu: pasovať nových žiakov do „cechu žiackeho“. Do  obce  Kruhornej a Lomdolnej pribudlo desať prvákov a dvadsaťtri piatakov. Cuky a Luky spolu so starostom obce  im pridelili rodné listy aj občianske preukazy. Ďuro na svojej „Rapidečke“ spolu s Erikou priviezli všetkých nových občanov do Terezinej  krčmičky, aby zakúsili „dobroty“, ktoré si pre nich pripravila. Predstavenstvo obce nezabudlo ani na triedne  pani učiteľky a pani riaditeľku. V krčmičke zostalo  niečo aj pre nich.  Nakoniec starosta obce  vyjadril presvedčenie, že pod takýmto super  vedením budú noví občania určite vzorne reprezentovať svoju obec a stanú sa tými  najlepšími žiakmi tunajšej školy. Potom sa začala pravá dedinská veselica.

       • Zber druhotných surovín

         

        Tetrapaky

        október 2016

        p.č.

        Meno, priezvisko

        Trieda

        Počet kusov

         

         

         

         

        1.

        Lucia Brčáková

        7. A

        5.046

        2.

        Michal Špagla

        5. A

        3.911

        3.

        Miroslav Kadavý

        1. A

        3.580

        4.

        Adam Kšenzulák

        5. A

        3.008

        5.

        Martin Jančo

        5. A

        2.288

        6.

        Aneta Dopaterová

        4. A

        1.465

        7.

        Branislav Dorušák

        4. A

        714

        8.

        Paulína Jančová

        3. A

        681

        9.

        Katarína Kormaňáková

        3. A

        678

        10.

        Timotej Lučivňák

        6. A

        620

        11.

        Žaneta Pacoňová

        4. A

        570

        12.

        Viktória Mršťáková

        2. A

        510

        13.

        Barbora Mešková

        1. A

        431

        14.

        Sabina Gurková

        7. B

        336

        15.

        Elizabeth Bušková

        1. A

        215

        16.

        Júlia Repôňová

        5. A

        48

         

        Papier

        október 2016

        p.č.

        Meno, priezvisko

        Trieda

        Kilogramov

         

         

         

         

        1.

        Martin Jančo

        5. A

        420

        2.

        Lucia Brčáková

        7. A

        206

        3.

        Michal Špagla

        5. A

        107

        4.

        Alexander Štít

        4. A

        76

        5.

        Aneta Dopaterová

        4. A

        62

        6.

        Paulína Jančová

        3. A

        57

        7.

        Adam Kšenzulák

        5. A

        40

        8.

        Júlia Repôňová

        5. A

        39

        9.

        Branislav Dorušák

        4. A

        30

        10.

        Katka Kormaňáková

        3. A

        23

         

       • Záložka do knihy spája školy

        Aj tento školský rok sme sa zapojili do 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Cieľom tohto projektu je podporovať u žiakov kladný vzťah ku knihám, k čítaniu, ku knižniciam. Tohoročná téma  - Čítam, čítaš, číta,... Bola nám pridelená partnerská škola – Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava . Počas mesiacov september a október sme vyrábali rôzne záložky do kníh, aby sme potešili našich spolužiakov v Trnave. Podarilo sa nám dokončiť  206  záložiek. Pripravili sme nástenku o tomto projekte, tabuľku so zaujímavosťami o našich školách, výstavku vyrobených záložiek. Záložky sme zabalili do balíka spolu so sprievodným listom a poslali poštou do Trnavy. Záložky sú krásne, ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom za ich tvorivý prístup, ochotu, elán, nápaditosť pri realizácii tohto projektu.

         

         

        NÁZOV

         

        TRNAVA - mesto

         

        KRUŠETNICA - obec

         

        ŠKOLA

         

         

        Súkromná základná škola BESST

        Limbová 3, Trnava

         

        Základná škola s materskou školou

        Krušetnica 83

         

        KRAJ

         

        Trnavský

         

        Žilinský

         

        OKRES

         

        Trnava

         

        Námestovo

         

        POČET OBYV.

         

        65 596

         

        970

         

        PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA

         

        1211

         

        1593

         

         

        RIEKA

         

        Trnávka

         

        Biela Orava

        Klinianka

         

        POHORIE

         

        Trnavská pahorkatina

         

        Podbeskydská vrchovina

         

        NAD. VÝŠKA

         

        146 metrov n. m.

         

        656 metrov n. m.

         

        ZAUJÍMAVOSTI

         

         

        • Malý Rím – pre množstvo kostolov
        • Univerzitné mesto
        • Množstvo škôl

         

        • Chránená krajinná oblasť
        • Chránené vtáčie územie
        • Lyžiarsky vlek

         

        WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY

         

        www. besst.sk

         

        www.zskrusetnica.sk

         

        ZAUJÍMAVOSTI O NAŠEJ PARTNERSKEJ ŠKOLE

         

        • Súkromná základná škola
        • Má 8 tried MŠ
        • 15 tried ZŠ
        • 3 triedy gymnázia
        • Bilingválna škola,
        • Vyučovací jazyk : slovenčina, angličtina
        • Každá trieda má anglického učiteľa
        • Vyučovanie prebieha v slovenčine i angličtine- napr. majú 3 hodiny matematiky v slovenčine a 3 hodiny

               v angličtine

        • Vyučovanie začína o 8.30 do 14.30

         

        *Štátna základná škola

        *2 triedy MŠ

        *10 tried ZŠ

        * Cudzie jazyky: ruština,

           angličtina    

        *Vyučovanie začína o 7.30 do 12.55

       • Coca cola cup

        25. 10. 2016

        Po víťaznom úvodnom kole tohto celoštátneho turnaja  so žiakmi z Babína sa dňa 25. 10 naši starší chlapci stretli v postupovom 1. kole  na domácom  ihrisku s naším novým súperom - žiakmi zo ZŠ Zákamenné. Po 40- tich minútach napínavého zápasu sme nakoniec zvíťazili 1:0 . Počasie   aj hviezdy nám priali . Uvidíme ako naši chlapci zahviezdia  v 2. kole, ktoré sa odohá až v jarnej sezóne.  Kto bude náš ďalší súper ? Nechajme sa prekvapiť. Chlapcom srdečne gratulujeme. 

       • Medzinárodný deň školských knižníc

        24. 10. 2016

        Dnešný deň bol v našej škole výnimočný. Oslavovali sme Medzinárodný deň školských knižníc 2016. Tohoročná téma je – Vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach a v malých skupinách. Pri tejto príležitosti sme pripravili podujatie s názvom Z rozprávky do rozprávky. Cieľom aktivity bolo skupinové učenie sa žiakov prostredníctvom rozprávok. Úvod do podujatia oznámil bubeník a naša Romanka:

        Viete, čo sa deti stalo?  Je to veľa a či málo?

        Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa.

        Do školy nám oznam prišiel, že Medzinárodný deň školských knižníc nadišiel.

        Preto vás tu všetkých vítam a zároveň sa hneď aj pýtam:

        Tešíte sa?   .........

        Nasledovalo privítanie šk. knihovníčkou, oboznámenie s MDŠK, témou a pripraveným podujatím. Pokračovali sme žrebovaním : žiaci s rozprávkou žrebovali čísla od 1-5, žiaci roč. 1.-5. žrebovali plán cestovanie z rozprávky do rozprávky. Vytvorili sa skupiny a netradičné vyučovanie sa začalo. Žiaci ročníkov 6.-9. zdramatizovali tieto rozprávky, vyzdobili triedy, kostýmy, nápis na dvere:

                                                 6. A    -  Červená čiapočka

                                                 7.A     -  Krajina čarov

                                                 7.B     -  Vlk a sedem kozliatok

                                                  8.A    -  Šípková Ruženka

                                                  9.A    -  O 12 mesiačikoch

        Naši žiaci ročníkov 6.-9. si pripravili dramatizáciu týchto rozprávok výborne, ako rodení herci. Žiaci ročníkov 1.-5. precestovali všetkými 5 rozprávkami a toto vyučovanie sa im veľmi páčilo. Herecké výkony odmeňovali potleskom. Dostali aj kontrolné otázky o jednotlivých rozprávkach a aj sladké odmeny. Na záver sme sa všetci zišli na školskej chodbe, kde nasledovalo predstavenie jednotlivých tried a mladší žiaci podľa postáv z rozprávok identifikovali jednotlivé rozprávky. Mladší žiaci si pripravili poďakovanie starším žiakom:

        Hoci sme len deti malé, prijmite od nás vďaky tisíceré.

        Ďakujeme za rozprávky, za tie krásne chvíle, vyučovanie to bolo veľmi milé.

        Veľa ste sa natrápili, kým ste všetko pripravili. Super ste ich zahrali, aj ste nás vyskúšali.

        Ďakujeme za odmeny, za krásne vyzdobené triedy.

        Skupinové učenie nie je žiadne mučenie. Všetko sa vám vydarilo a nám sa všetko páčilo.

        Milé naše  pani učiteľky a milí naši starší  spolužiaci,

        prijmite od nás malých tento veľký potlesk za super vyučovanie

        a  krásny deň plný zážitkov.

        Jednotlivé triedy ako prejav vďaky dostali od mladších žiakov zlaté medaily. Šk. knihovníčka  sa všetkým žiakom poďakovala za krásne podujatie, ocenila prípravu jednotlivých rozprávok- žiaci pracovali na ich naštudovaní celý mesiac október na triednických hodinách. Osobitne ďakujeme triednym pani učiteľkám, ktoré všetky rozprávky zrežírovali a venovali veľa času pri ich príprave. Podujatie sa nám vydarilo.

         

       • Deň dôchodcov

        24. 10. 2016

        Milá babka, milý dedko, ďakujem vám dnes za všetko,

        Za tie bozky z veľkej lásky, za nežnosť rúk, hladiace naše vlásky.

        Za starostlivosť, lásku, dobrotu, ďakujeme za vašu obetu a ochotu.

        Za úsmev, ktorý vždy pre nás máte, za všetko dobré a krásne,

        čo zo srdca rozdávate.

        Za super jedlo, koláče, za buchty s makom, orechovníky plné pekáče.

        Za pobyt na dvore, modlitby v kostole,

        Za krásne spoločné chvíle a super prázdniny,

        ktoré trávime s vami celé hodiny.

           Pri príležitosti Dňa dôchodcov sme s našimi žiakmi pripravili program, prostredníctvom ktorého ďakujeme našim starým rodičom za ich veľkú lásku k nám, k svojim vnúčatám. Želáme vám veľa zdravia, hojnosť Božieho požehnania, veľa síl a trpezlivosti, nech vo vašich očiach iskrička lásky nikdy nezhasne. Našim žiakom ďakujeme za ochotu a snahu pri príprave programu.

       • Malý futbal starších žiakov

        Dňa 20.10. sa v Námestove odohralo okresné kolo starších žiakov v malom futbale, do ktorého okrem nás postúpili aj žiaci z Námestova, Babína , Sihelného a Mútneho. Naši chlapci sa umiestnili na 4. mieste, síce sme nevyhrali, ale samotnou výhrou pre našu školu bolo, že sme sa po kvalifikačných kolách prebojovali až do okresného kola. Veď v konečnom dôsledku skončiť na  4. mieste z 20 škôl nášho okresu je naozaj  pekný úspech. 

       • Spoločné čítanie rozprávky

        24. 10. 2016

        Ministerstvo školstva SR pripravilo pre všetky školy na Slovensku čitateľskú aktivitu k Medzinárodnému dňu školských knižníc pod názvom – Spoločné čítanie rozprávky. Cieľom tejto akcie je podporovať u žiakov kladný vzťah k čítaniu literatúry. V dnešný deň sa do čítania rozprávok zapojili : minister školstva SR, významní slovenskí športovci a zapojili sa i naši žiaci spolu s pani učiteľkami. Vyučovanie sme začali netradične – v školskom rozhlase sme informovali všetkých žiakov o tejto aktivite a následne každá pani učiteľka v každej triede prečítala žiakom zvolenú rozprávku. V každej triede sa čítala iná rozprávka, po jej prečítaní nasledovalo pár kontrolných otázok o rozprávke a potom sme pokračovali vo vyučovaní. Našim žiakom sa čítanie rozprávky veľmi páčilo.

       • Integrácia Poprad

        20. 10. 2016

        Naša škola sa aj tento školský rok zúčastnila benefičného koncertu Integrácia, ktorý sa konal 20. 10. 2016 v popradskej Aréne. Projekt Integrácia predstavuje schopnosť spájať svet dospelých a detí. Umožňuje vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájimnej tolerancii a porozumeniu. Ďalším cieľom je spojiť školy základné, špeciálne, detské domovy, nadácie, občianské združenia, centrá voľného času a známe osobnosti zo sveta športu, kultúry, obyčajných ľudí, ale predovšetkým všetky deti bez rozdielu.

       • Projekt pohni kostrou

        Už od malička si deti zvykajú na televízor, počítač, tablet... Deti v predškolskom veku sa hýbu toľko, že im rodičia nestačia. Akonáhle začnú chodiť do školy, s pohybom to ide často dolu vodou. Kde sú tie časy, keď sa deti naháňali po vonku a vyliezli na každý strom? Urobme niečo preto, aby sa deti opäť začali hýbať ako kedysi. 

        Keďže sa deti dosť nasedia v škole, preto po škole by mali mať maximum prirodzeného pohybu. Veď predsa nikto nechce, aby bolo ešte viac krivých chrbtíc a obezity u malých detí. No, aby sa deti odlepili od obrazovky a pohli kostrou, dospelí musia pohnúť rozumom! Spojme pohyb s tým, čo deti baví – s digitálnymi technológiami. Odmenou pre nás všetkých budú zdravé deti.

        Aj naši žiaci sa zapojili do tohto projektu :-)

       • Minifutbal mladší žiaci MacDonaldCup

        Dňa 10.10.2016 sa naši malí futbalisti a futbalistky zúčastnili futbalového turnaja Minifutbal mladší žiaci MaDonaldCup v ZŠ Zákamenné. Boli to: Anetka Zigmanová, Miriam Bugajová, Rebeka Mikytová, Branislav Dorušák, Alexander Štít, Patrik Kurňavka, Juraj Janckulík, Marek Rončák. V náročných podmienkach vybojovali krásne 3. miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       • Oravský mikrofón

        13. 10. 2016

        Pod názvom Oravský mikrofón sa dnes uskutočnil 15. ročník regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov. Je to súťaž pre mladých moderátorov vytvárajúca priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti, ktorá motivuje mladých ľudí k umeleckej prezentácii textu. Výkony súťažiacich hodnotila porota zložená z televíznych a rozhlasových moderátorov. Z našej školy sa aktívne zapojila do súťaže žiačka 7.B triedy Alžbeta Zeleňáková, ktorá interpretovala vlastný spravodajský text, reklamný text a moderovala vlastnú reláciu v spolupráci s Valériou Hladekovou. Žiačkam ďakujeme za vynaložené úsilie pri príprave a úspešnú reprezentáciu školy.

       • Coca cola cup

        Naši mladší žiaci (5. - 7.) sa zúčastnili turnaja coco cola cup v Zákamennom. O postup bojovali so žiakmi z Oravskej Lesnej, kde vyhrali 3:0, so žiakmi z Novote, kde v posledných minútach dostali gól a prehrali 0:1 a nakoniec vyhrali so žiakmi zo Zákamenného 4:3. Žiaci si vybojovali krásne 2. miesto, chlapcom ďakujeme za reprezentáciu a skvelý výkon.
         

       • Malý futbal - st. žiaci

        Dňa 11.10. sa odohrala v Novoti kvalifikácia do okresného kola v malom futbale starších žiakov. Naši chlapci odohrali 3 zápasy:  s  Novoťou, s Oravskou Lesnou a so Zákamenným. Hral sa vcelku vyrovnaný futbal, všetky tímy boli rovnako silné, ale naši chlapci nakoniec tento turnaj vyhrali a tak postúpili do okresného kola. Budeme im držať palce. 

       • Coca cola cup

        Naša škola sa zapojila do celoslovenského turnaja vo futbale Coca cola cup . Dňa  4. októbra sme na domácom ihrisku odohrali 1. kolo turnaja, v ktorom  sme porazili ZŠ Babín,  vyhrali sme 2 : 1  a tak sme si zabezpečili postup do ďalšieho kola. O tom, kto bude náš ďalší súper sa čoskoro dozvieme .  Školu reprezentuje 15 starších chlapcov, ktorí aj napriek nepriaznivému počasiu podali výborný výkon. Držte im palce do ďalšieho kola.

       • Majstrovstvá okresu v atletickom štvorboji

        Dňa 27. 9. sa v Rabči konali Majstrovstvá okresu v atletickom štvorboji. Štvorboj pozostával zo 4 disciplín: Beh na 60 m, Beh na 600m / 800 m, Skok do diaľky, Hod kriketkou / vrh guľou, ktoré musel absolvovať každý. Našu školu reprezentovalo 20 žiakov ( 10 mladších a 10 starších dievčat a chlapcov ). Súťaže sa zúčastnilo 10 škôl. S výsledkami sme boli viac ako spokojní. Naši žiaci sa veľmi snažili a podali čo najlepšie výkony. Ako sme dopadli?

        Kategória starších žiakov - Družstvo chlapcov získalo 2. miesto, najlepším športovcom bol Timotej Juriga, ktorí skončil  ako jednotlivec na 7. mieste.

        Kategória starších žiačok -  Družstvo dievčat získalo 6. miesto, najlepšou športovkyňou bola Sára Majcherová, ktorá skončila na 9. mieste.

        Kategória mladších žiakov - Družstvo chlapcov získalo 5. miesto , najlepším športovcom bol Michal Ďuriš , ktorý sa umiestnil na 5. mieste.

        Kategória mladších žiačok - Družstvo dievčat  získalo 6. miesto, najlepšou bola Soňa Stančíková, ktorá získala 3.miesto .

       • Burza stredných škôl - oznam

        Dňa 5.10. (streda) sa uskutoční burza stredných škôl pre  deviatakov v Námestove. Žiaci majú ísť so zákonným zástupcom. Stretnú sa na námestí o 14.00 hod. s p. triednou učiteľkou, ktorá im dá inštrukcie a zaplatí poplatok. Burza trvá do 17.00 hod. Za žiakov je zodpovedný zákonný zástupca.

        Výchovná poradkyňa

       • Noc výskumníkov

        Dňa 30. septembra 2016 sa žiaci siedmych a ôsmych ročníkov zúčastnili na festivale Európska Noc Výskumníkov - srdce a mozog slovenskej vedy v Žiline v priestoroch Auparku. Žiaci sa dozvedeli ako sa stavajú tunely, spoznali hrozbu mobilov na naše zdravie, virtuálne sa plavili loďou, vyskúšali si rôzne robotické novinky a taktiež sa zúčastnili súťaží, v ktorých získavali atraktívne ceny. O tom že veda nie je strašiak, ale aj zábava sa presvedčili, keď si na jednotlivých stanovištiach vyskúšali vedu naživo. Veríme, že do svojich domovov a do školy si prinajmenšom doniesli silnú motiváciu do učenia a radosť zo získaných nových poznatkov.

      • Zber tetrapakov, plechoviek a papiera

       Zber tetrapakov, plechoviek a papiera bude prebiehať v dňoch od 23.- 25. 11. 2016.

       Nazbierané suroviny môžete nosiť od p. upratovačkám 13.00 do 17.00 .

      • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83 - Novinky

       • Oznam

        Zber tetrapakov, plechoviek a papiera sa uskutoční v dňoch 13., 14. a 17.10.2016. Zber bude prebiehať v poobedňajších hodinách od 13.-17.00 hod. Suroviny preberú p. upratovačky.

       • Európsky deň jazykov

        26. september patrí Európskemu dňu jazykov, ktorý od roku 2001 spoluorganizuje Rada  Európy s  Európskou úniou.  Svojimi aktivitami oslavuje  jazykovú rozmanitosť v Európe a podporuje jazykové vzdelávanie.

        Aj v našej škole sa uskutočnili aktivity podporujúce jazykové vzdelávanie. Žiaci najskôr pracovali na vytvorení loga EDJ.  Plagát putoval po škole ako štafeta a žiaci jednotlivých tried  postupne zapĺňali farebné políčka loga. Potom sa všetci žiaci zapojili do kvízových aktivít , ktoré pre nich pripravili pani učiteľky cudzích jazykov.  Dozvedeli sa mnohé fakty o jazykoch, riešili jazykový kvíz, vypočuli si pozdravy v niekoľkých cudzích jazykoch sveta, dozvedeli sa koľkými jazykmi hovoria najslávnejšie filmové hviezdy, spočítali písmenká najdlhšieho slova sveta a naučili sa vysloviť aj najdlhšie slovenské slovo. 

        Veríme, že sme aj týmto spôsobom výučby upozornili žiakov na dôležitosť štúdia jazykov, podporili ich chuť jazykovo sa vzdelávať a prispeli sme k vzájomnej výmene poznatkov a skúseností.

       • Európsky týždeň športu 2016

        Aj naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu rôznymi aktivitami - viď 3 novinky nižšie a naša snaha nevyšla nazmar. Nielen že sme si utužili zdravie, priateľské vzťahy, ale boli sme odmenení aj ďakovným listom od organizátorov. Veríme, že aj na budúci rok sa zúčastníme v takom hojnom počte :-)

       • Dejepisná exkurzia na Or. hrade

        Dňa 23.09.2016 sa žiaci 5.A. a 6.A.  zúčastnili netradičnej hodiny dejepisu na Oravskom hrade .Podujatie pod názvom Hisória bližšie deťom a mládeži má za úlohu vzbudiť u detí záujem o hisóriu svojho kraja. Počas prehliadky mali deti  možnosť netradičným spôsobom preniknúť do sveta histórie aj interaktívnou formou. Tradičná prehliadka hradu bola obohatená o stanovištia s odborným výkladom z našich dejín, ľudovej kultúry i historických zaujímavostí.Deťom sa prehliadka veľmi páčila.

       • Cezpoľný beh - okresné kolo

        Dňa 22. 9. sa naši žiaci zúčastnili okresnej súťaže v cezpoľnom behu, ktorý sa konal na Slanej vode. Školu reprezentovali 2 trojčlenné družstvá chlapcov a dievčat : Dávid Paľovčík, Timotej Juriga, Pavol Juriga, Adriána Rončáková, Sára Majcherová a Sára Cilečková. Trasa bola náročná, počasie slnečné , mrazivé, terén mokrý s kalužami blata, ale aj napriek tomu naši žiaci podali výborné výkony. Družstvo chlapcov získalo 3. miesto, priniesli sme si víťazný pohár a diplom

       • Európsky týždeň športu

        Európsky týždeň športu je aktivita Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Rok 2016 sa realizuje jej 2. ročník. Cieľom je nabádať ľudí k pohybu nielen počas jedného týždňa, ale aj počas celého roka. Tento týždeň je určený pre každého. Koná sa v 31 krajinách Európy. Na Slovensku sa oficiálne otvoril 10.9.2016 v Košiciach a skončil 17.9.2016. Po celom Slovensku sa konali rôzne športové aktivity na podporu športu u všetkých. Aj naša škola a obec sa zapojili do tohto týždňa rôznymi športovými aktivitami:

        • Športové kolektívne hry na hodinách telesnej výchovy
        • Štafetový beh tried na čas:

         

        •  

        Priemerný čas

        •  

        Poradie 5.-9.

        1. trieda

        53 sekúnd

              4. miesto

         

        1. trieda

        48 s.

        1. miesto

         

        1. trieda

        44,3 s.

        1. miesto

         

        1. trieda

        47,7 s.

        1. miesto

         

        1. trieda

        43 s.

         

         

        1. trieda

        47 s.

         

         

             7.A trieda

        38,3 s.

         

        2.miesto

             7.B trieda

        38,8 s.

         

        1. miesto

        8.  trieda

        37,2 s.

         

        1.  miesto

                9. trieda

        39,8 s.

         

         

         

        • Turistický výstup na vrch Bučáky – na sviatok Sedembolestnej P. Márie, ktorého sa úspešne zúčastnili deti, žiaci, mládež, dospelí, dôchodcovia z Krušetnice a z Lomnej
        • Turistický výstup na Babiu horu, ktorý úspešne absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka spolu s p. učiteľkami

         

        Európsky týždeň športu sa nám vydaril, počasie nám prialo, zašportovali sme si a týmto povzbudzujeme všetkých ľudí k pravidelnému pohybu.

       • Informačná výchova v školskej knižnici

        Dňa 11.9.2016 naši prváčikovia absolvovali informačnú výchovu v našej školskej knižnici. Tiež dňa 21.9.2016 sa zúčastnili na hodine v školskej knižnici aj žiaci 5. ročníka.  Po privítaní v knižnici sa žiaci usadili a pani knihovníčka im podala základné informácie o školskej knižnici, pohybe a pobyte v knižnici, o práci v knižnici, o spôsobe výpožičiek a vracaní kníh. Žiaci boli pasovaní za čitateľov školskej knižnice , dostali čitateľský preukaz a následne sa zoznamovali s rôznymi knihami, ktoré si hneď aj požičali. Vítame našich prváčikov  i našich piatakov z Lomnej  a dúfame, že budú radi navštevovať našu školskú knižnicu.

       • Literárna exkurzia

        Dňa 16.09.2016 žiaci 8. a 9. ročníka navštívili literárne múzeum, ktoré reprezentuje expozíciu diela najvýznamnejšieho básnika Oravy Pavla Országha Hviezdoslava a je venovaná jeho dielu lyricko-epickej skladbe: Hájnikovej žene. Hviezdoslavova hájovňa je situovaná uprostred krásnej prírody okolitej krajiny v podhorí Babej hory, v ktorej básnik čerpal inšpiráciu pre svoju tvorbu. Naši žiaci sa zúčastnili prednášky, v ktorej nám sprievodkyňa priblížila život a dielo P.O. Hviezdoslava a následne prehrala filmové spracovanie Hájnikovej ženy.

        Po návšteve expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy sme sa spoločne so žiakmi vybrali na turistický výstup Babej hory (1 725 m.n.m). Žiaci náročnú túru úspešne zvládli a zároveň obdivovali prírodu, ktorá je obkolesená lesmi a okolitými vrchmi Pilska, ktoré vytvárajú dokonalú scenériu. V blízkom okolí sa nachádzajú nielen turistické trasy medzi SK - PL hranicami, ale aj trasy na bežky či cyklistické chodníky.

       • Oznam

        Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Krušetnica 83 oznamuje, že dňa 20.9.2016 (t.j. v utorok) sa uskutoční plenárne ZRPŠ o 15.00 hod. v budove základnej školy. Účasť potrebná.

       • Slávnostné zahájenie šk. roka 2016/17

        5. 9. 2016

        Dnes sa uskutočnilo slávnostné zahájenie šk. roka 2016/17 svätou omšou. Po sv. omši všetkých prítomných privítala p. riaditeľka Mgr. Alena Miklušáková, p. starostka Mgr. Terézia Pacoňová a p. starosta Lomnej Jozef Straka. Obzvlášť privítali našich nových prváčikov a piatakov z Lomnej. Krátkym programom vystúpili aj deviataci, ktorí si pripravili pre nových žiakov malé darčeky. Na záver popriala p. riaditeľka s p. starostkou a p. starostom veľa síl a úspechov do nového šk. roka. Potom naši noví prváci absolvovali prehliadku školy. :-)

       • Slávnostné zahájenie šk. roka 2016/17 sa uskutoční dňa 5.9.2016 /pondelok/. Začíname slávnostnou omšou o 7.30hod. Srdečne všetkých pozývame.

       • Cenník v zariadení šk. stravovania

        Cenník v zariadení šk. stravovania na šk. rok 206/17.

        Materská škola

         

        spolu €

        desiata

        0,28

        obed

        0,68

        olovrant

        0,23

         

         

        Základná škola

         

        spolu €

        1. stupeň ZŠ – obed

        1,01

        2. stupeň ZŠ – obed

        1,09

         

         

        Zamestnanci a cudzí stravníci

         

        spolu €

        zamestnanci

        2,89

        cudzí stravníci

        2,89

         

         

       • Oznam

        Pedagogickí zamestnanci nastupujú do práce 24.8. /streda/ o 8.00 hod.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje