PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ing.Mária Olešová Finančná gramotnosť 10 10
Mgr. Alena Miklušáková Finančná gramotnosť 10 10
Mgr. Magdaléna Florková Interaktívna tabuľa vo vzdelávacom procese 15 47
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Ing. Beáta Grajciarová Rozširujúce štúdium Dejepis 60 107
Interaktívna tabuľa vo vzdelávacom procese 15
Telesná výchova 15
Finančná gramotnosť 7
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 10
Ing. Mária Chladná Rozširujúce štúdium Matematika 60 75
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Alena Košutová Interaktívna tabuľa vo vzdelávacom procese 15 75
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Špecializačné vzdelávanie pre vedúcich premetových komisií 35
Mgr. Žofia Krasničanová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa 169 222
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Základná obsluha počítača 8
Finančná gramotnosť 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 0
Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov ZŠ a SŠ 9
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT 10
Čitateľská gramotnosť 8
Mgr. Sylvia Rusnáková Vyučovanie informatickej výchovy (špecializačné vzdelávanie) 41 56
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Miroslava Zigmanová Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT 10 10


© aScAgenda 2021.0.1275 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.06.2021
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje