• Čo je e-Twinning

    •  
     Na našej škole v tomto školskom roku prebiehajú dva e-Twinningové projekty, do ktorých sú zapojení žiaci 2. ročníka a 4. ročníka. 

      

     Ale čo je vlastne ten e-Twinning?

      

      
     Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl.

     Ponúka platformu pre pracovníkov v školstve (učiteľov, riaditeľov, školských knihovníkov a podobne), ktorí pracujú v škole v jednej z európskych krajín a je zameraný na ich vzájomnú komunikáciu, spoluprácu, prípravu projektov. Pri realizácii partnerstva škôl eTwinning získate pocit, že ste členom najvzrušujúcejšej učiacej sa komunity v Európe.

     Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívanie informačných a komunikačných technológií poskytovaním nástrojov a služieb, ktoré túto spoluprácu uľahčujú a umožňujú realizovať krátkodobé i dlhodobé partnerstvá zamerané na rôzne učebné predmety.

     Portál eTwinning (www.etwinning.net), prostredníctvom ktorého môžu zapojené školy spolu komunikovať, predstavuje hlavný pracovný priestor na realizáciu programu. Je prístupný v 25 jazykoch, zaregistrovalo sa na ňom takmer 170 000 individuálnych realizátorov programu a viac ako 5 324 projektov*, ktoré realizujú dve alebo viaceré európske partnerské školy. Portál poskytuje on-line nástroje pre učiteľov na vyhľadávanie partnerských škôl, zostavovanie projektov, výmenu skúseností a nápadov, výmenu najlepších príkladov spolupráce a na okamžité nadviazanie spolupráce pomocou rôznych nástrojov prístupných na portáli.

     Program partnerstvo škôl eTwinning  sa začal realizovať v roku 2005 ako hlavná aktivita Programu dištančného vzdelávania eLearning Európskej komisie a v roku 2007 bol pevne integrovaný do Programu celoživotného vzdelávania. Úrad centrálnej podpornej služby tohto programu pracuje pod vedením Siete európskych škôl, medzinárodného partnerstva 33 európskych ministrov školstva, úlohou ktorého je starať sa o rozvoj európskeho vzdelávania. Na národnej úrovni je program partnerstvo škôl eTwinning podporovaný 35 úradmi národných podporných služieb.

     Aký má význam realizácia partnerstva škôl eTwinning pre žiakov? Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si nižšie sprístupnený videoklip a nižšie uvedené informácie.

     Vypočujte si regionálneho konzultanta eTwinning zo Spojeného kráľovstva, ktorý hovorí o význame partnerstva škôl eTwinning pre vyučovanie žiakov

      

      

     Program partnerstvo škôl eTwinning poskytuje svojim realizátorom súbor nástrojov, ktoré umožňujú vyhľadanie partnerskej školy a komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí priamo z pracovnej plochy eTwinning, vzájomnú spoluprácu a komunikáciu pri realizácii projektov partnerstva škôl prostredníctvom priestoru pre spoluprácu, ako i mnoho ďalších nástrojov.

      

     Ak sa chcete dozvedieť viac o nástrojoch, ktoré program partnerstvo škôl eTwinning ponúka jeho realizátorom, oboznámte sa s obsahom nasledujúcich prezentácií:

     Ďalšie nástroje

     Bližšie informácie na www.etwinning.net

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje