• Naša škola

    • ZŠ s MŠ Krušetnica

     Základná škola s materskou školou v Krušetnici sa nachádza v malej dedinke v okrese Námestovo. Je to stredne veľká škola, ktorú v súčasnosti navštevuje 182 žiakov. Do našej školy dochádzajú aj žiaci z blízkej dediny Lomná. Pracuje v nej 18 zamestnancov.

     Naša škola je veľmi aktívna nielen vo výučbe, ale aj v zapájaní sa do rôznych súťaží a projektov. Máme vybudované 2 učebne IKT na dosť vysokej úrovni. V nich sa žiaci môžu zdokonaľovať v práci s počítačom v čase vyučovania, ale i počas mimoškolskej záujmovej činnosti. Samozrejme, v našej škole žiaci pracujú v mnohých záujmových útvaroch, ktorých paleta je tiež dosť pestrá. 

     V rámci projektu "Mliečna liga" patríme medzi školy, ktorým záleží na zdraví našich detí. Venujeme zvýšenú pozornosť aj integrovaným žiakom a žiakom s poruchami učenia.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje