• História školy

    •  

     História školy

      

     Aj na krušetnickom školstve sa môže jednoznačne potvrdiť, že škola bola vždy citlivým barometrom, ktorý odrážal a zrkadlil politické, spoločenské a ekonomické aspekty príslušnej doby. Vieme si predstaviť, aký vplyv malo na školstvo sťahovanie bezzemkov na dolnú zem po zrušení nevoľníctva v roku 1785. V roku 1928 odišla z obce tretina obyvateľstva. V roku 1831 to bola cholera, ktorá si za niekoľko týždňov vyžiadala 108 prevažne detských životov. V roku 1847 priamo od hladu umiera 76 ľudí. Začiatok 20. storočia je tiež poznačený rozsiahlou vlnou vysťahovalectva. Jednotlivé obdobia boli poznamenané aj živelnými katastrofami ako veľké suchá, úhyn zvierat, povodne, požiare, ... O následkoch I. a II. svetovej vojny je zbytočné hovoriť.

     Ako to asi mohlo vypadať so školstvom, jeho organizáciou a úrovňou? Až po Haluškovom odchode v roku 1922 sú v obci dvaja učitelia a od šk. r. 1932/33 sa uvádzajú 3 učiteľské sily vrátane rechtora, ktorý bol aj správcom školy. Aj materiálnu úroveň nám najlepšie vykreslí štatistický údaj o školskej knižnici v tabuľke.

      

      

     Školský rok

     Počet žiakov

     Počet učiteľov

     Počet tried

     Počet kníh

     1929/30

     110

     2

     2

     49

     1930/31

     114

     2

     2

     69

     1931/32

     125

     2

     2

     72

     1932/33

     143

     3

     3

     89

     1933/34

     144

     3

     3

     91

     1934/35

     139

     3

     3

     134

     1935/36

     145

     3

     3

     127

     1936/37

     156

     3

     3

     126

     1937/38

     217

     3

     3

     113

     1938/39

     326

     3

     3

     103

      

     Reč čísel je strohá, jednoznačná a na zamyslenie. Pri čítaní notárskych materiálov z tohto obdobia prekvapia pri slove podpis aj smutne známe 3 krížiky.

     Od šk. r. 1938/39 je škola organizovaná ako trojtriedna až do šk. roku 1955/56. Priemerný počet žiakov na škole je okolo 110 žiakov. Od šk. r. 1956/57 až do šk. r. 1958/59 sú na ročníkoch 1. - 4. 3 triedy. Vyučovanie je jednosmenné. Žiaci vyšších ročníkov dochádzajú do Meštianskej školy v Zákamennom., ktorá bola zriadená od r. 1945. Od šk. r. 1959/60 sa tu otvorila Osemročná stredná škola. Vyučovanie je dvojsmenné. Ročníky VI. - VIII. sa vyučujú v 1. smene a ročníky I. - V. striedavo v 2. smene. Takto sa vyučovalo do 30. júna 1962. Od 1. septembra 1962 dochádza k organizačným zmenám. Ročníky VI. - VIII. sú zaradené do Základnej školy v Breze. V Krušetnici zostávajú len žiaci I. - V., ktorí sa vyučujú v štyroch učebniach. Po postavení novej šk. budovy na Láne sa všetci žiaci z Krušenice a žiaci V. - IX. ročníka z Lomnej vyučujú v Krušetnici od r. 1972. V bývalej šk. budove sa zriaďuje školská jedáleň, ktorá je tam doposiaľ.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje