• Vedenie školy

    • Vedenie školy

      

      
     PaedDr. Ing. Mária Olešová
     riaditeľ školy
      
     Hlavné činnosti a zodpovednosť:
     vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy, riadne hospodárenie s majetkom školy.
     Kontakt:

     +421(0)43 557 22 25

     +421(0)918 739 166 

     maria.olesova@orava.sk

      

      

     Mgr. Alena Miklušáková
     zástupca riaditeľa školy
      
     Kontakt:

     +421(0)43 557 22 25

     +421(0)918 744 350 

     zskrusetnica@orava.sk

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje