• Ďakujeme za Váš hlas
     • Ďakujeme za Váš hlas

     • Projekt Mother Flower Future:

      V apríli sme si Deň Zeme pripomenuli uprataním obce. Najlepší zberači sa zapojili do projektu "Mother Flower Future".Súťaž bola rozdelená na 2 úlohy:1. úloha - vyzbieranie odpadu2. úloha - "upcycling" - kde žiaci využili svoju kreativitu a znázornili svoju predstavu, ako by sa dal už raz vyhodený odpad opäť využiť.Fotodokumentácia je zverejnená od 24.5. 2019, kde sa spúšťa hlasovanie. Hlasovanie je na základe bodového systému. Učitelia a verejnosť môžu jednotlivé tímy ohodnotiť pomocou symbolu (kvietok), pričom každému tímu môžete darovať len jeden. Tím, ktorý získa najviac bodov je výherný. Hlasovanie skončí 2. 6. 2019. Preto neváhajte a podporte Vaše deti. Ich tím sa nazýva Šikovníci. Nájdete ich v nasledujúcom linku. 🍀https://motherflower.eu/sk/skoly/

    • Deň lesov
     • Deň lesov

     •    21. máj mal svoje pokračovanie. Naša škola dostala pozvanie zo SOŠ lesníckej z Tvrdošína na Deň lesov. Pozvanie sme prijali. Po našich žiakov prišli dva mikrobusy a odviezli nás do Tvrdošína. Táto aktivita sa konala v miestnom parku pri kostole. Učitelia a žiaci SOŠ  nás pekne privítali, pripravili 10 stanovíšť. Žiaci boli rozdelení do skupín, každá skupina si zvolila kapitána,  ktorý dostal kartičku so všetkými stanovišťami. Ich úlohou bolo nájsť všetky stanovištia a splniť všetky úlohy, za čo dostávali na kartičky pečiatky. Družstvo, ktoré nazbieralo 10 pečiatok, dostalo odmenu: cukríky, magnetky, prívesky na kľúče. Žiaci sa dozvedeli základné informácie o lese, jeho funkcii, lesných škodcoch, lesných obyvateľoch, rastlinách, hubách, listnatých a ihličnatých stromoch. Vyskúšali si rôzne praktické činnosti: pílenie dreva, meranie dreva, značkovanie, dreva, hod na cieľ, vek stromov, odtlačky zvierat, prírodné vplyvy ohrozujúce činnosť lesa. Na jednotlivých stanovištiach nás sprevádzali naši bývalí žiaci, ktorí nás milo prekvapili a potešili. Ďakujeme vedeniu a celému kolektívu učiteľov a žiakov SOŠ lesníckej v Tvrdošíne  za  realizáciu tejto krásnej  akcie ku Dňu lesov. Našim žiakom sa v Tvrdošíne veľmi páčilo a veľa si zapamätali.

    • Triedenie odpadu - Deti čistej Zeme
     • Triedenie odpadu - Deti čistej Zeme

     •    21. máj bol v našej škole netradičný. Hneď ráno navštívila našich žiakov ročníkov 1.-4. pani aktivistka, ktorá prišla medzi nás s témou ODPAD a jeho množstvo na Zemi, dopad na životné prostredie. Všetkým žiakom názorne ukázala všetky druhy odpadu - plast, papier, sklo, porcelán , bioodpad, kovové obaly, tetrapaky, baterky, plastové vrchnáčiky, žiarovky, zubné kefky. Je to odpad, ktorý sa zbiera v našej škole, i v celej obci. Žiaci sa dozvedeli, ako majú rozoznať papier od plastu – šušťanie plastu, aký je rozdiel medzi sklom a porcelánom – nemôžu dávať porcelán do skla, lebo porcelán patrí do komunálneho odpadu. Ďalej bioodpad patrí do kompostéra, do plastového vreca patrí: plast, tatrapak, kovové obaly. Žiaci odpad po skupinkách triedili, aby si dobre zapamätali, kde čo patrí. Tiež sa dozvedeli, čo sa z recyklovaného odpadu vyrába. V našej škole zbierame aj použité tuškové baterky, žiarovky, plastové vrchnáčiky a zubné kefky. Ďakujeme p. aktivistke a dúfame, že naši žiaci budú zbierať , triediť odpad, aby sme mali čistejšie prostredie, v ktorom žijeme.

     • Múzeum holokaustu v Seredi

     • Dňa 21.05. sa naši dvaja deviataci Ján Bugaj a Pavol Mikyta s pani učiteľkou Grajciarovou zúčastnili exkurzie v múzeu holokaustu v Seredi. Bola to odmena za účasť na súťaži o druhej svetovej vojne, ktorú organizovali členovia zväzu protifašistických bojovníkov z Ružomberku  9. septembra 1941 prijala slovenská vláda vládne nariadenie č. 198/1941, tzv. Židovský kódex. Jeden z paragrafov tohto nariadenia (§ 22) určoval Židom vo veku od 16 do 60 rokov pracovnú povinnosť. Ministerstvo vnútra slovenského štátu v tom istom mesiaci nariadilo
      zriadiť židovské pracovné strediská v Novákoch, Vyhniach a Seredi. Oficiálny názov tábora v Seredi bol Koncentračné stredisko a pracovný tábor pre Židov. Na mieste bývalého pracovného a koncentračného tábora sa vybudovalo múzeum holokaustu, ktoré predstavuje autentické miesto viažúce sa k tragickému osudu židovskej komunity na Slovensku.
      Určite odporúčame navštíviť, výborný výklad aj samotná expozícia zanechali v nás hlboký dojem.

     • Slávik Slovenska

     • V priestoroch Centra voľného času Maják Námestovo sa dnes dopoludnia rozozvučal krásny detský spev, ktorý ulahodil nejednému uchu. Aj naše žiačky: Nelka Gamová, Anetka Fedorová a Sonička Hladeková nám vyjadrili radosť zo spevu a lásku k folklóru. Dievčatá sa zúčastnili náročnej, ale krásnej celoštátnej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019. Okresné kolo sa realizovalo už po 29. raz v interpretovaní slovenských ľudových piesní, v ktorých podmienkou bolo zaspievať 2 ľudové piesne zo Spevníčka. Naše žiačky prezentovali svoj vrodený talent v ľudovom kroji alebo v jednoduchom odeve. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy a za príjemný umelecký zážitok z výnimočnosti ich hlasu.

    • Hviezdoslavov  Kubín – krajské kolo
     • Hviezdoslavov  Kubín – krajské kolo

     • V máji sa uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavovho Kubína pod názvom Vajanského Martin v Martine.   Romanka Grofčíková  z 5.A triedy reprezentovala našu školu veľmi úspešne. Recitovala poéziu v II. kategórii  a so svojím kocúrikom  Gusom zaujala odbornú porotu, ktorá jej udelila 3. miesto. Tento úspech nás veľmi teší. Romanke gratulujeme a ďakujeme za  krásnu reprezentáciu školy.

    • Oznam - zmena rozvrhu hodín
     • Oznam - zmena rozvrhu hodín

     • Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že sa od 20.5.2019 (t.j. od pondelka) mení rozvrh hodín pre žiakov našej školy z organizačných dôvodov. Žiaci dnes dostanú rozvrh hodín na pondelok, od pondelka bude nový rozvrh dostupný na webovej stránke. Za pochopenie vopred ďakujeme.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, 

      dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21.5.2019 o 15.00 sa uskutoční plenárne ZRPŠ spojené s triednym ZRPŠ. Účasť je povinná, nakoľko sa bude prerokovávať stravovanie v školskej jedálni od 1.septembra 2019 (obedy "zadarmo"). 

      Vedenie ZŠ

     • "Mother Flower Future" - hlasovanie

     • V apríli sme si Deň Zeme pripomenuli uprataním obce. Najlepší zberači sa zapojili do projektu "Mother Flower Future". Súťaž bola rozdelená na 2 úlohy: 1. úloha - vyzbieranie odpadu 2. úloha - "upcycling" - kde žiaci využili svoju kreativitu a znázornili svoju predstavu, ako by sa dal už raz vyhodený odpad opäť využiť. Fotodokumentácia je zverejnená od 24.5. 2019 na stránke www.motherflower.eu, kde sa spúšťa hlasovanie. Hlasovanie je na základe bodového systému. Učitelia a verejnosť môžu jednotlivé tímy ohodnotiť pomocou symbolu (kvietok), pričom každému tímu môžete darovať len jeden. Tím, ktorý získa najviac bodov je výherný. O ukončení hlasovania Vás budeme informovať. Preto neváhajte a podporte Vaše deti.

    • Týždeň hlasného čítania 2019
     • Týždeň hlasného čítania 2019

     •    V našej škole sme zrealizovali čitateľskú súťaž pre žiakov ročníkov 1.-4. – Týždeň hlasného čítania. Cieľom súťaže je viesť žiakov k hlasnému čítaniu kníh, čo je veľmi dôležité pre ich ďalší rozvoj všetkých kompetencií. Žiaci si vybrali knihu podľa vlastného výberu a do čitateľskej tabuľky si každý deň zapisovali čo čítali, komu čítali a koľko minút čítali. Aktivita prebiehala celý týždeň a potom si všetci spočítali všetky prečítané minúty. Tabuľky priniesli do školy, kde sa uskutočnilo vyhodnotenie:

      1. ročník

      1. miesto - Sandrička Štítová, 400 minút

      2. miesto - Martinko Kurňavka, 251 minút

      3. miesto - Miško Zavoďančík, 325 minút

       

      2. ročník

      1. miesto - Martin Bugaj, 525 minút

      2. miesto - Tibor Grofčík, 350 minút

      3. miesto - Lukáš Adamčík, 285 minút

       

      3. ročník

      1. miesto - Ema Kalamárová, 544 minút

      2. miesto - Tibor Zavoďančík, 530 minút

      3. miesto - Barborka Mešková, 450 minút

       

      4. ročník

      1. miesto - Mária Račáková, 465 minút

      2. miesto - Marek Rončák, 424 minút

      3. miesto - Boris Dupčák, 400 minút

       

      Cenu poroty získala žiačka 1. ročníka Sandrička Štítová. Dostala poukaz na 3-hodinový vstup do Aquaparku Dolný Kubín. Všetci výhercovia dostali pekné diplomy. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom, ich rodičom a príbuzným za realizáciu tejto súťaže. Dúfame, že žiaci budú čítať knihy aj naďalej.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje