• Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/19
     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/19

     • Dnes sa uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2018/19, ktoré bolo už tradične spojené s rozlúčkou deviatakov. Žiakov po slávnostnej omši privítala p. riaditeľka M. Olešová, p. starostka obce T. Pacoňová. Žiaci si prišli zožať, čo zasiali po celý rok. V triedach prebehlo aj vyhodnotenie najaktívnejších a najšikovnejších žiakov našej školy. Odmeny nezískavali žiaci len za prospech, ale i dochádzku, aktivitu, reprezentáciu školy, športové výsledky a mnoho ďalších. Odmeny odovzdávali p. triedne učiteľky. Na záver  vystúpili deviataci so svojím rozlúčkovým programom, ktorý sa nám všetkým veľmi páčil. 

      Veríme, že sa tu v septembri zídeme zas všetci zdraví a plní elánu a privítame nových prváčikov a piatačikov z Lomnej. Prajeme všetkým príjemné prežitie prázdnin.

     • Účelové cvičenie - Ochrana človeka a prírody

     • Dňa 27.6. sa uskutočnilo účelové cvičenie - Ochrana človeka a prírody. Tento rok bolo zamerané na turistku. Naša trasa viedla okolo Penzióna Pohoda v Krušetnici smerom do Brezy. Žiaci absolvovali aj teoretickú prípravu na účelové cvičenie. Hlavným cieľom bolo poučiť žiakov, ako sa správať a pohybovať v prírode. Počasie bolo síce horúce, ale užili sme si aj miesta v chládku.

    • Harmonogram - posledný týždeň
     • Harmonogram - posledný týždeň

     • Oznamujeme rodičom, že budúci týždeň vyučovanie už neprebieha podľa rozvrhu. Náplň jednotlivých dní je nasledovná:

      - pondelok - odovzdávanie a preberanie učebníc, 📓📖📚📙

      - utorok - školská športová olympiáda, 🏆🥇🥈🥉

      - streda - triednické práce s triednym učiteľom, 👩‍🏫👩‍💼

      - štvrtok - didaktické hry - 1. stupeň, Ochrana človeka a prírody( účelové cvičenie) - 2. stupeň. 🌿🌳🌲🍓🍊

      Zároveň oznamujeme, že sa vyučovanie bude končiť o 10.30, resp.11.00, školský klub detí a školská jedáleň fungujú normálne.

      - v piatok bude slávnostné ukončenie školského roka - začiatok svätou omšou o pol 8 ráno. Následne pokračujeme v škole do 10.15. 👩‍👩‍👦‍👦🎉🎊V tento deň jedáleň bude vydávať obedy do 12.00. ŠKD v prevádzke už nebude.

    • Deň rodičov
     • Deň rodičov

     •  „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal...“ Týmito slovami sv. apoštola Pavla privítali naši žiaci svojich rodičov a starých rodičov na oslave Dňa rodičov 2019. Naši žiaci spolu s p. učiteľkami pripravili pekný program, aby tak vyjadrili svoju lásku k rodičom, a zároveň sa poďakovali za všetku starostlivosť a obetavosť. Program moderovali Romanka Grofčíková a Šimon Juriga. Ako prví vystúpili naši najmenší – škôlkári. Potom sa predstavili prváci a zahrali divadielko o Smelom zajkovi. Nasledovali žiaci spojeného ročníka, ktorí  vystúpili s rozprávkou Zlatovláska. Ako je to v rodine s dvojčatami ukázali žiačky 4. ročníka – Danka a Janka. Piataci predstavili dievčatko Pipi dlhá pančucha, ktorá žila v neúplnej rodine. Siedmaci zahrali záchranársku rodinu. Žiaci 6.B ročníka predstavili už dospelé deti, ktoré sa o seba musia sami postarať – Maťko a Kubko. Záver patril krásnej piesni Vďačiť ti chcem mama v podaní Romanky Grofčíkovej, ktorú doprevádzala hudobne Rebeka Mikytová. Celkom na záver vystúpila p. riaditeľka M.Olešová a poďakovala všetkým za pekný program. Ďakujeme všetkým žiakom za veľkú ochotu pri nácviku programu, aj za to, že na túto oslavu prišli aj so svojimi rodičmi.

    • Výlet žiakov 1.- 4. ročníka
     • Výlet žiakov 1.- 4. ročníka

     • Dňa 13.6.2019 sa uskutočnil výlet žiakov ročníkov 1.- 4. do Bojníc. Navštívili sme ZOO, kde sa pred očami žiakov predvádzali rôzne druhy opíc, dravcov, slony, množstvo exotických vtákov, ťavy, zebry, antilopy, hady, ryby, pavúky, žaby, korytnačky. ZOO je vynovená a ešte stále sa tam buduje. Prehliadka bola príjemná, aj keď trošku náročná, lebo bolo horúco, ale vysoké stromy nám poskytovali ochranu. Deťom sa v ZOO veľmi páčilo. 
      Potom sme navštívili rozprávkový Bojnický zámok, ktorý nás privítal krásnou rozprávkou – Čarodejník z krajiny Oz. Herci boli úžasní, rozprávku hrali v jednotlivých miestnostiach zámku, ktorými sme prechádzali. Deti rozprávka veľmi zaujala, krásne spolupracovali s hercami, doslova prežívali každý herecký výkon. Záverečné vystúpenie hercov v najväčšej miestnosti zámku nemalo chyby. Bolo to úžasné. Tam sa všetci poďakovali a herci ešte obdarovali deti malými darčekami. Zo zámku sme išli podzemnou chodbou cez cintorín a zámocký park až na nádvorie, kde deti čakali rôzne stánky s remeselnými výrobkami. Potom sme nastúpili do autobusu a zastávku sme si urobili v meste Martin na návštevu Tesca.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní výletu,ďakujeme rodičom, deťom a predovšetkým nášmu milému p. šoférovi Marekovi Repôňovi, že nás šťastne, bez nehody odviezol a priviezol domov.

     • Atletika v Rabči - ml. žiaci

     • Dnes, 11.6.  sa mladší žiaci zúčastnili Atletiky v Rabči. Podali úžasné výkony aj napriek horúčave. Majster okresu sa stal Timotej Čič v hode kriketovou loptičkou a 3.miesto získali Rebeka Mikytová a Táňa Bajčičáková v skoku do výšky. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a nováčikov vítame v tíme atlétov 🎖️🏆

     • Pozvánka - Deň rodičov

     • Vážení rodičia, srdečne Vás všetkých pozývame na Deň rodičov. Žiaci si pre Vás pripravili pekný program ako poďakovanie za Vašu lásku a starostlivosť. Každoročne nám pripravujete aj Deň detí, tak veríme, že aj program od detí pre Vás sa Vám bude páčiť. 😉🎀👪

    • Školský výlet žiakov 5.-6. ročníka
     • Školský výlet žiakov 5.-6. ročníka

     • Školský poznávací výlet do Belianskej jaskyne v Belianskych Tatrách spojený s návštevou Tricklandie v Starom Smokovci sa ustutočnil 5. júna 2019. Naši žiaci prežili deň plný poznania, zábavy i nákupnej horúčky v nákupnom centre v Poprade. Všetci sme sa tešili zo slnečného dňa, v ktorom sme mohli obdivovať krásy  nášho milovaného Slovenska. Už teraz romýšľame, aké nové zákutia objavíme na našich potulkách budúci školský rok.

    • Atletika st. žiakov
     • Atletika st. žiakov

     • V utorok 4.6. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Atletiky st. žiakov v Rabči. Aj napriek horúcemu počasiu podali úžasné výkony. Sútaže sa zúčastnilo celkovo 250 žiakov, a my sme získali 2.miesto v Behu na 60m. Gratulujeme Matúšovi Buckulčíkovi a samozrejme aj ostatným súťažiacim, zároveň ďakujeme za reprezentáciu. 😎❤️👏

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      riaditeľstvo ZŠ s MŠ Krušetnica oznamuje, že dňa 7.6., t.j. v piatok, sa vyučovanie bude končiť 5. vyučovacou hodinou z organizačných dôvodov. Školský klub funguje normálne, obedy v školskej jedálni budú vydávané do 13.-tej hodiny, materská škola funguje bez obmedzení.

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

    • Poďakovanie - Deň detí
     • Poďakovanie - Deň detí

     • Veľké ❤️ĎAKUJEM, dnes patrí rodičom a priateľom školy Ivete Babečkovej, Lenke Florekovej, Kataríne Štítovej, Kataríne Špaglovej, Janke Cilečkovej, Márii Florkovej - našej bývalej upratovačke, Milade Gurkovej, Eve Krajčovičovej, Mariane Jančovej, Táni Miterkovej, Zuzane Kurňavkovej, Marike Kalamárovej, Janke Mäsiarovej, Ivete Rončákovej, Stanke Svrčekovej.Fotografke - p. zastupkyni Miklušákovej.Kráľovi - Janke Kšenzulákovej, Danke Janečkovej, Lukášovi Florekovi.Všetkým učiteľom a zamestnancom školy.Vďaka za nádherný deň, ktorí ste pripravili pre naše deti.Aj nebo sa radovalo a slniečko nás veselo opaľovalo.O pitný režim a plné brušká sa postarali štedrí sponzori:Obec Krušetnica, ZRPŠ Krušetnica, Eva Floreková - obchod Janckulik, Klibos Zákamenné.Ďakujeme Danke Jančovej - predsedkyni ZRPŠ, ktorá organizačne zabezpečovala celý priebeh tohto sviatočného dňa.Všetci ste 1️⃣.

    • Do školy na bicykli
     • Do školy na bicykli

     • Minulý týždeň (20.-24.5) sa naša škola zapojila do projektu Do školy na bicykli. Úlohou žiakov bolo prísť na bicykli 5krát, čím získali kartu Petra Sagana, ktorou si môžu "zakryť" jednu zlú známku (1 váhovu) z akéhokoľvek predmetu. Aj napriek nečasu aký bol minulý týždeň si žiaci kartu zaslúžili. Gratulujeme a veríme, že "mamataxi" budú využívať deťúrence čoraz menej a spravia pre svoje zdravie tak veľa. 🚲🛴Športovaniu zdar.

    • Mladý záchranár - krajská súťaž
     • Mladý záchranár - krajská súťaž

     • Veľmi pekne ďakujeme žiakom našej školy Júlii, Rebeke, Adamovi, Martinovi a Nikolasovi za pekne 11. miesto z 31. družstiev v krajskej súťaži Mladý záchranár.Aj keď to dnes nevyšlo podľa vašich predstáv a boli i slzičky sklamania, ideme ďalej.Zato, že ste boli “ nováčikovia” v tejto súťaži umiestnenie v silnej konkurencii je dobré. Veríme, že nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti, ktoré ste nadobudli, keď bude treba použijete i v praxi.Všetci sa budeme snažiť praktizovať zlaté pravidlo - ZACHOVAJ KĽUD A ROZVAHU! Ešte raz srdečná vďaka !

     • Čítajme si...2019

     •    Dňa 30.5.2019 sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu „Čítajme si ...2019“. Organizuje ho Linka detskej istoty v Bratislave. Krstnou mamou je pani Oľga Feldeková. Cieľom je viesť deti ku knihám a k čítaniu formou čitateľského maratónu. Úlohou každého čitateľa bolo prečítať jednu stranu z vybranej knihy, podpísať sa na Diplom a prezenčnú listinu. Za odmenu každý čitateľ dostal peknú záložku do knihy, ktorú venovala Linka detskej istoty. Naši žiaci si vybrali a čítali tieto knihy:

      1. ročník – Rozprávky o psíčkovi a mačičke

      2.-3.,5. ročník – Decká z mesta sa (ne)vedia biť

      4. ročník – Opice z našej police

      6. ročník – Kočovníci severu

      7. ročník – Julinka malá zverolekárka

      8. ročník – Malý princ

      9. ročník – Jano

      Ďakujem Linke detskej istoty za zorganizovanie tohto pekného projektu. Tiež ďakujeme všetkým žiakom za účasť na čitateľskom maratóne. Tento rok čítalo 181 žiakov.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje