• Učíme cudzí jazyk európskym srdcom
     • Učíme cudzí jazyk európskym srdcom

     • Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu nám 24. mája 2019 schválila projekt s názvom Učíme cudzí jazyk európskym srdcom.

      28. júla 2019 naše pani učiteľky vycestovali  do Spojeného kráľovstva na 12- dňové špecializované kurzy na jazykovej škole Bell v Homerton College, ktorý je súčasťou Univerzity Cambridge. Pani učiteľka Mgr. Alena Košutová absolvovala kurz s názvom CLIL Primary – Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie anglického jazyka. Cieľom kurzu bolo    poskytnúť potrebné zručnosti pre efektívne vyučovanie metódou zmysluplného prepojenia obsahu a jazyka, naučiť sa tvoriť CLIL materiály a hodnotiť žiakov v CLIL kontexte. Pani učiteľka Mgr. Silvia Baláková absolvovala  kurz s názvom Language and Methodology Refresher – Obnovenie metodológie vyučovania jazyka. Cieľom kurzu bolo  zdokonalenie  používania anglického jazyka, rozšírenie  zoznamu vyučovacích metód a techník pre efektívne vyučovanie angličtiny. Kurz bol vedený praktickým spôsobom cez diskusie, skupinovú prácu a interaktívne úlohy poskytujúce účastníkom možnosť zažiť a precvičiť si nové techniky vyučovania angličtiny.

      Dôležitým aspektom obidvoch kurzov bolo  zdokonalenie anglického jazyka a rozvíjanie jazykového povedomia. Obidve  pani učiteľky  získali bohaté  skúsenosti, nápady a inšpirácie, ktoré sú v práci pedagóga veľmi dôležité a ktoré v novom  školskom roku rady využijú vo svojej práci nielen so svojimi žiakmi, ale svoje skúsenosti sprostredkujú aj iným pedagógom v rámci svojej školy ako súčasť metodických stretnutí.

    • Informácie pre stravníkov
     • Informácie pre stravníkov

     • Vážení stravníci,

      oznamujeme Vám, že v priebehu budúceho týždňa bude aktivovaný aj online prístup na prihlasovanie a odhlasovanie zaregistrovaných stravníkov. O termíne budete včas informovaní prostredníctvom našej stránky, edupage aj na facebooku. Z technických príčin je do tohto termínu  možné sa odhlásiť len osobne alebo telefonicky. 

      Za pochopenie ďakujeme.

    • Dôležitý oznam!
     • Dôležitý oznam!

     •  Slávnostné otvorenie šk. roka sa začne svätou omšou o 7.30.  Prváčikovia, príďte aj s taškami. :) Školský klub v tento deň ešte nie je. Zároveň upozorňujeme rodičov aj zamestnancov, že školská jedáleň varí už od 2.9.2019 pre prihlásených stravníkov. 

     • Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/20

     • Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/20 sa uskutoční 2.9.2019 o 7.30 a začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Krušetnici. Potom sa žiaci presunú do budovy základnej školy. Už sa na vás všetkých veľmi tešíme.

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Krušetnici oznamuje, že nástup pedagogických zamestnancov je dňa 26.8.2019 o 8.00 hodine.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje