• Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     •    28. október 2019 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave za Deň školských knižníc s témou: „ Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Na túto tému sme pripravili spoločné školské podujatie, do ktorého sa aktívne zapojili všetci žiaci našej školy. Každá trieda spracovala podľa svojich predstáv jeden úsek života Jozefa Gregora Tajovského. Naši prváčikovia vyrobili sa predstavili meno Jozefa Gregora Tajovského. Druháci v skratke spomenuli jednotlivé etapy jeho života, ako plynuli v čase. Žiaci spojeného ročníka nám informovali o dedinke Tajov a jeho rodnom dome. Piataci predstavili rodinu, z ktorej Jozef pochádzal – rodičia, starí rodičia, súrodenci, sobáš s Hanou Gregorovou. Šiestaci sa zamerali na pôsobenie Tajovského ako učiteľa a vymenovali všetky jeho učiteľské miesta. Žiaci 7.A  formou scénického čítania priblížili dielo Tajovského Statky – zmätky. Žiaci 7.B prekrásne stvárnili poviedku Tajovského Mamka Pôstková. Žiaci 8. ročníka predstavili J. G. Tajovského ako politika, účastníka 1. svetovej vojny, stretnutie so Štefánikom v Rusku, kde spoločne organizovali československé légie – tieto udalosti Tajovský opisuje vo svojich dielach. Deviataci predstavili známe dielo Tajovského – Ženský zákon. Podujatím nás sprevádzal moderátor Šimon Juriga, o techniku sa postaral Tomáš. Ďakujeme všetkým učiteľom a všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a realizácie tohto krásneho podujatia.

    • Záložka do knihy spája školy 2019
     • Záložka do knihy spája školy 2019

     •    Aj tento školský rok sme sa zapojili do 10. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave na tému: List za listom – baví ma čítať. Ako partnerská škola nám bola pridelená Základná škola Jelenecká 72 Nitrianske Hrnčiarovce. Počas mesiacov september a október sme vyrábali záložky do knihy pre našich spolužiakov. Vyrobené záložky sme zalaminovali, nastrihali, pripravili sme výstavku i reláciu do školského rozhlasu. Potom sme všetky záložky zabalili do balíka a poslali poštou do Nitrianskych Hrnčiaroviec. Dúfame, že sa im budú páčiť. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám i všetkým žiakom za aktívny prístup pri realizácii tohto projektu. 

     • Poďakovanie  starým rodičom

     • Žiaci z materskej a základnej školy sa pekným programom prihovorili svojim starým rodičom, aby im aj takto poďakovali za ich lásku a starostlivosť.

      Každý mesiac  v roku má svoje čaro a svoj význam pre prírodu i pre samotného človeka.  Príchod jesenných dní, sprevádzaný babím letom a rannými hmlami je typický pre mesiac október.  Tento mesiac patrí úcte k starším. A nielen tento. Naša úcta a vďaka  patrí našim starým rodičom  po celý rok.

      Aj keď vám hlavu pokrýva biely vlas, ste tu preto, aby ste rozdávali radosť, lásku, nehu  pre každého z nás. Vysoký vek tají múdrosť života. Bielučký vlas skrýva dávne starosti. Útrapy do tváre vpísal čas. Len srdce je ešte mladé, láskavé a dobré, štedro rozdáva lásku a neradno o priazeň žobre. Rozdáva lásku medzi nami, takí sú naši starí otcovia a staré mamy.

     • Pozvánka na pasovanie prvákov a piatakov

     • Milí žiaci,

      ako každý rok, aj tento vás srdečne  pozývame na "pasovačku" našich prvákov a piatakov. Pasovačka  spojená s diskotékou sa uskutoční v utorok, dňa 29.10.2019 o 14.00 hod. a bude končiť o 17.30. Vstupné je 50 centov, od vstupného sú "oslobodení" naši prváci a piataci. Všetci ste srdečne vítaní. 

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Krušetnica oznamuje, že dňa 4.11.2019 (pondelok) bude udelené riaditeľské voľno žiakom z organizačných dôvodov (plánovaná odstávka elektrickej energie). V tento deň nebude v prevádzke ani ŠKD, materská škola a školská jedáleň. Vyučovanie bude pokračovať 5.11.2019. V prípade zmeny budete včas informovaní.

    • Okresné kolo vo futbale dievčat
     • Okresné kolo vo futbale dievčat

     • 21. októbra 2019, sa naše staršie žiačky zúčastnili okresného kola vo futbale dievčat v Námestove. ⚽️⚽️⚽️Nesklamali! Za účinnej podpory spolužiačok a spolužiakov obsadili krásne 2. miesto.  Gratulujeme.Družstvo našich futbalistiek sme zostavili z dievčat 6. - 9. ročníka. Boli to: Lucia Greňová, Eliška Jurigová, Rebeka Mikytová, Aneta Zigmanová, Miriam Bugajová, Alexandra Ľubová, Bianka Gašperová, Natália Fedorová, Pavlína Jurigová, Tatiana Žibeková.

    • Oravský mikrofón
     • Oravský mikrofón

     • Oravský mikrofón je súťaž pre mladých moderátorov vytvárajúca priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti . Dnes, 17.10.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili 18. ročníka regionálnej súťaže mladých moderátorov – Oravský mikrofón. Svoje moderátorské schopnosti úspešne preukázali naši šikovní žiaci - Anetka Dopaterová (7.B) a Šimonko Juriga (8.A). Odborná porota udelila v I. kategórii prvé miesto Šimonovi Jurigovi a na tretie miesto sa úspešne prebojovala Anetka Dopaterová. Srdečne blahoželáme!

    • Súťaž!!! Na nový level
     • Súťaž!!! Na nový level

     • Naša škola sa zapojila do SMS-kovej súťaže "Na nový level". Škola tak môže získať 1.000€ až 5.000€ na nákup notebookov, PC, interaktívnych tabúľ, tlačiarní, projektorov... Školy sú rozdelené podľa veľkosti. Cena sms je 10 centov. Náš kód je MBP. Sms  tvare NNL MBP zašli na číslo 6662. Aj hlasujúci sú zaradení o krásne ceny: 

      • 3 x notebook Refurbished
      • 10x tlačiareň EPSON
      • 10 x bluetooth reproduktor
      • 10 x activity tracker mi band
      • 4100 x milých darčekov s logom Refurbished

      Pozor!!! Každý hlasujúci môže prostredníctvom 1 telefónneho čísla odovzdať iba 1 hlas denne. Za každý hlas Vám ďakujeme. Súťaž bude prebiehať od 1.10.2019 (12:00:00) do 30.11.2019 (23:59:59).

     • Burza stredných škôl

     • Dňa 2. októbra v stredu, sa naši deviataci zúčastnili na burze stredných škôl v Námestove. Burza sa uskutočnila na Hviezdoslavovom námestí v čase od 14:00 do 17:00 hodiny, kde stredné školy prezentovali svoje študijné a učebné odbory. Žiaci mali možnosť zastaviť sa pri jednotlivých stánkoch škôl, kde im žiaci aj pedagógovia odpovedali na všetky otázky ohľadom jednotlivých odborov. Boli tam aj rôzne praktické ukážky a sme veľmi pyšní, že tam boli aj naši bývalí žiaci, ktorí sú úspešní na svojich školách a tam ich predstavovali. Niektoré odbory boli nové a naozaj zaujímavé a niektorí naši žiaci si tam už našli svoju budúcu školu.

    • Dopravná výchova v 1. ročníku
     • Dopravná výchova v 1. ročníku

     • Včera (2.10.) sme zrealizovali dopravnú výchovu pre žiakov 1. ročníka. Žiaci sa oboznámili s dopravným ihriskom, ktoré máme v areáli našej školy. Pripravili sme dopravné značky, dopravné prostriedky – kolobežky, ochranné prilby, reflexné vesty. Žiaci prešli dopravné ihrisko pešo, oboznámili sa s dopravnými značkami, boli poučení o kolobežke a práci s ňou. Potom sa rozdelili na dve skupiny: prvá skupina – jazda na kolobežke po dopravnom ihrisku s dodržiavaním dopravných značiek, druhá skupina – chodci - prechádzajúci cez priechod pre chodcov. Následne sa žiaci v skupinách vymenili. Tak si každý žiak vyskúšal jazdu na dopravnom prostriedku, dodržiavanie dopravných značiek a prechádzanie cez priechod pre chodcov. Za odmenu prváčikovia dostali reflexné vestičky, ktoré im darovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Policajný zbor Slovenskej republiky. Tieto vestičky budú nosiť cestou do školy i zo školy, pri bicyklovaní sa, či kolobežkovaní. Ministerstvu a Policajnému zboru ďakujeme a dúfame, že z našich prváčikov budú vzorní a pozorní účastníci cestnej premávky.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje