• Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/20
     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/20

     • Zazvonil zvonec a...

      Dnes sa uskutočnilo slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020. Bolo trochu iné, ako po iné roky, ale nakoniec sme všetko zvládli. Začalo slávnostnou svätou omšou v kostole. Potom žiaci prešli do budovy základnej školy a s triednymi učiteľmi v triedach uzavreli školský rok. Pani riaditeľka mala príhovor v rozhlase, po nej mali krátky prejav aj naše deviatačky. Veselú, a zároveň nostalgickú atmosféru nám vytvorili žiaci 9. ročníka, ktorí sa zároveň lúčili so školou.

      Veríme, že sa našim odchádzajúcim žiakom bude v ďalšom štúdiu i v živote dariť, a taktiež sa tešíme na našich ostávajúcich žiakov v septembri.

    • Organizácia konca školského roka
     • Organizácia konca školského roka

     • Milí žiaci,

      všetkých Vás pozývame na slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020.

      Tento posledný deň v škole budeme rozdávať vysvedčenia.

      Celý druhý polrok bol „iný“,  aj koniec bude v takej netradičnej podobe.

      Všetci sa ráno o 7.30 stretneme v kostole na ďakovnej svätej omši.

      Po omši sa zídeme v budove základnej školy, kde sa rozlúčime  s našimi deviatakmi.

      Vyučujúci rozdajú v triedach vysvedčenia.

      ŠKD v tento deň nebude. Jedáleň vydáva obedy.

    • Umiestnenie deviatakov, piatakov, ôsmakov
     • Umiestnenie deviatakov, piatakov, ôsmakov

     • Ako každý rok, aj tento šk. rok sa budú s nami lúčiť deviataci, ktorí sa úspešne dostali na stredné školy. Tento rok od nás odchádza aj jedna žiačka 5. ročníka na osemročné gymnázium a jedna žiačka 8. ročníka na bilingválne gymnázium. Aj keď bol tento rok špecifický - nekonalo sa Testovanie 9 ani prijímacie skúšky pre 8.a 9. ročník, žiaci museli presvedčiť stredné školy svojím doterajším prospechom. Sme veľmi radi, že sa dostali na školy, ktoré si sami vybrali.

      Všetkým žiakom prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu, aby sa im splnili všetky ich sny.

     • Letný anglický tábor

     • Milí rodičia a žiaci,

      informačná kancelária Európskej komisie a patríme pod občianske združenie V.I.A.C v Trstenej nám zaslala ponuku na letný anglický tábor.

      Tábor by mal prebiehať od 6 do 10. júla, je určený pre deti od 6-12 rokov. Bližšie informácie v prílohe

      Prihlasovanie detí prebieha online cez link uvedený nižšie. Rodičom, ktorí ho vyplnia, príde e-mail. 

      LINK NA PRIHLÁSENIE: https://viac.typeform.com/to/SPDFSFrH

      Príloha: program.docx

     • Letná škola pre žiakov 1.- 4. ročníka

     • Vážení rodičia, milé deti,

      Naša škola otvára pre žiakov 1. - 4. ročníka letnú školu, ktorá bude prebiehať v dňoch od 1.7. do 3.7. a od 6.7. do 10.7. v čase od 7:00 do 12:00 (deti môžu prichádzať do pol ôsmej). Strava pre deti nebude zabezpečená (priniesť z domu), pitný režim zabezpečíme. Deti čakajú rôzne voľnočasové aktivity, kreatívne dielne, či kurzy pečenia. Určite sa spoločne zabavíme a samozrejme sa aj niečo nové naučíme.

      Tešíme sa na Vás všetkých.

    •  UNICEF  - Škola priateľská k deťom
     •  UNICEF  - Škola priateľská k deťom

     •                           
      Aby každé dieťa malo detstvo, v ktorom je milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v ktorom je schopné naplniť svoj potenciál.  A to tak na Slovensku, ako aj v ktorejkoľvek krajine sveta. 

      Aj tento školský rok 2019/2020 sa naša škola zapojila do projektu UNICEF , ktorý je zameraný na ochranu práv detí na celom svete.

      Prostredníctvom tohto projektu sa naši žiaci dozvedeli o dôležitosti humanitárnej pomoci, o tom, ako žijú ich vrstovníci v krajinách zmietaných vojnami a pustošených prírodnými katastrofami, o tom, ako pomáha UNICEF a ako sa aj oni môžu pomôcť.  Naša práca bola odmenená a získali sme  certifikát, že sme  Škola priateľská k deťom.

    • Príchod žiakov do školy od 15.6.2020
     • Príchod žiakov do školy od 15.6.2020

     • Z dôvodu ďalšieho uvoľnovania opatrení v súvislosti s COVID19 Vám oznamujeme, že od pondelka 15.6.2020 žiaci piateho ročníka prichádzajú do školy v nezmenenom čase, žiaci 1.-4. prichádzajú od 7.30-8.00. Nie je nutné dodržiavať rozostupy, možné je miešať aj skupiny.

      Na základe nových nariadení a na základe záujmu rodičov a žiakov  od pondelka začína fungovať ŠKD.

    • Záujem o ŠKD
     • Záujem o ŠKD

     • Milí rodičia, 

      v súvislosti s uvoľnovaním opatrení je možné od 15.6.2020 otvoriť školský klub detí (môžu sa už miešať skupiny). V prílohe Vám zasielame prihlášku do ŠKD, ktorú je nutné vypísať a zaslať triednej učiteľke do piatka 12.6.2020 do 10. hodiny, z dôvodu možnosti prípravy činnosti ŠKD. Žiaci, ktorí momentálne navštevujú školu, dostali prihlášky v tlačenej podobe.

      Školský klub detí bude v prevádzke od skončenia vyučovania do 14.45. Poplatok ostáva nezmenený.

      Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Prihláška: SKD_zaujem_covid.docx

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje