• Pozor - zmena!!!
     • Pozor - zmena!!!

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa slávnostné zahájenie šk. roka nezačne sv. omšou, ale žiaci prídu  rovno do školy o 7.30. Program bude ďalej pokračovať podľa pôvodného oznamu.

    • Pokyny k organizácii začiatku školského roka 2020/21
     • Pokyny k organizácii začiatku školského roka 2020/21

     • Cieľom našej školy je zabezpečiť v tomto mimoriadnom období  bezpečné prostredie pre všetkých, z toho dôvodu Vás žiadam o zodpovednosť a spoluprácu pri dodržiavaní všetkých pokynov.

      V škole prebieha od 02.09.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka žiakov do školy je povinná.

       

      Otvorenie školského roka v stredu 2.9.2020 

      7.30 - svätá omša (dodržiavať aktuálne opatrenia ÚVZ SR). ZMENA!!!!

      7.30  -  slávnostné otvorenie školského roka v triedach cez školský rozhlas.

      Všetci  žiaci prídu do školy bez školských tašiek a prezuviek. Každý žiak prinesie vyplnené tlačivá - zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.

       

      ŠKDpre prihlásených žiakov - prvý deň ŠKD nebude.

      Prosím, nahláste (zaznačte v zápisnom lístku presný čas), kedy bude Vaše dieťa z ŠKD odchádzať, keďže vstup rodičov do budovy školy je zakázaný.

      Doporučujeme komunikáciu cez Edupage, emailom, prípadne telefonicky. Osobné konzultácie s pedagogickými  zamestnancami je potrebné dohodnúť si vopred.

      ŠJ – stravovanie prihlásených žiakov bude podľa osobitného časového rozpisu, aby sme zamedzili veľkému stretávaniu sa žiakov.

      Rozvrh hodínod 2.9. do 4.9. (piatok) osobitný rozvrh, od 7.9. (pondelok) riadny rozvrh.

      Obsah a forma všetkých vzdelávacích aktivít bude zvolená tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      Pri vstupe do školy sa kontroluje teplota (ranný filter), dezinfikujú sa ruky, prezutí žiaci vojdú do svojich tried.

      • Rúška sú povinné prvé dva týždne pre žiakov 2.stupňa ZŠ počas celého pobytu v škole, v celom interiéri s výnimkou konzumácie  jedál a nápojov.
      • Pre žiakov 1.stupňa sú rúška odporúčané. Vzhľadom na stúpajúce % ohrozenia novým koronavírusom je na zvážení rodičov, či odporučia svojim deťom 1.stupňa nosiť v škole rúško. Mimo triedy sú rúška povinné.

      Všetci si prajeme úspešné zvládnutie týchto dní, ak zvládneme prvé dva týždne, mali by sme zvládnuť aj ďalšie. Buďme disciplinovaní a chráňme si svoje zdravie.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, 

      na našej webovej  stránke sme zverejnili tlačivá, ktoré sú žiaci povinní doniesť vypísané v prvý deň nástupu žiakov do školy. Ak máte nejaký problém s vytlačením tlačív, je možné si po tlačivá prísť osobne k budove školy, kde budú umiestnené v poštovej schránke pri vchode.

    • Informácie k nástupu žiakov do školy
     • Informácie k nástupu žiakov do školy

     • Milí rodičia,

      pomaly sa všetci pripravujeme na začiatok nového školského roka a na nástup do žiakov do školy. S ním je spojená aj aktuálna situácia z epidemiologického hľadiska. Podľa nariadenia ministerstva školstva je nástup žiakov podmienený vyplnením tlačív - prehlásenie rodiča a dotazník. Tieto vyplnené a podpísané tlačivá prinesú žiaci 2. septembra do školy. O ďalšom postupe Vás budeme vopred informovať.

      Tlačivá: 

      dotaznik_a_vyhlasenie_rodic(1).docx

      vyhlasenie_rodic(1).docx​​​​​​​


    • Triedne ZRPŠ žiakov 4. a 5. ročníka
     • Triedne ZRPŠ žiakov 4. a 5. ročníka

     • Milí rodičia budúcich štvrtákov a piatakov z Krušetnice, srdečne Vás pozývame dňa 24.8. 2020 na triedne ZRPŠ, ktoré sa uskutoční o 16:00 hod. v budove ZŠ s MŠ Krušetnica. Stretnutie bude zamerané na školu v prírode, preto Vás prosíme, aby ste sa zúčastnili všetci rodičia. Rodičia z Lomnej budú mať stretnutie v Lomnej tiež 24.8. 2020 ale o 15:00 hod. Zároveň Vás prosíme, aby ste pri vstupe do budovy mali všetci rúška. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie.

    • Oznam školskej jedálne pre stravníkov
     • Oznam školskej jedálne pre stravníkov

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom detí MŠ a žiakom ZŠ, že PRIHLÁSIŤ DETI NA STRAVOVANIE v školskom roku 2020/2021 bude možné od 24.8.2020-26.8.2020 v čase od 7.00-14.00 h osobne. V prípade, že Vám nevyhovujú stanovené termíny, kontaktujte vedúcu na tel. č. 0918 865 580,043 55 72 222, kde dostanete bližšie pokyny. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka musí vypísať zápisný lístok na stravovanie, bez vyplnenia zápisného lístku prihlásenie nie je možné. Zápisný lístok si treba prísť prevziať do školskej jedálne alebo je k dispozícií na stiahnutie nižšie. Vypísaný a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok treba vrátiť do školskej jedálne.

      Zápisný lístok stiahni tu: Zapisny_listok_stravnika.docx​​​​​​​

      Od septembra 2020 do decembra 2020 bude stravovanie v školskej jedálny prebiehať za nezmenených podmienok.

      Poplatky za stravu:

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      bliži sa začiatok školského roka, preto Vám chceme pripomenúť, že si na našej stránky viete pozrieť pomôcky potrebné pre jednotlivé ročníky - https://zskrusetnica.edupage.org/a/pomocky-na-vyucovanie. Taktiež Vám v blízkej dobe zverejníme hygienické pokyty podľa hygienika, ktoré sa budú týkať nástupu do školy aj obsahu hygienických vrecúšok.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje