• Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Minulý školský rok sa ustutočnila súťaž Matematický klokan, ktorá prebehla na našej škole online formou, nakoľko pandemická situácia nedovoľovala zúčastniť sa žiakom tejto súťaže v školských laviciach. 

      Aj z tohto dôvodu bola súťaž vyhodnotená omnoho neskôr, ako je bežné. Naši žiaci sa stále v plnej miere nezúčastňujú vyučovania v škole štandardným spôsobom, preto napr. žiaci 6.-9. ročníka nedostali diplomy a darčeky, ktoré na nich čakajú v škole. Žiaci 2.-5. ročníka sa už zo svojich cien tešia.

      Vyjadrenie organizátorov:

      Celý proces trvá dlhšie, ako sme očakávali. Prepáčte nám to. Je to preto, lebo darčekov posielame podstatne viac ako v iných rokoch. Vzhľadom na situáciu nebude žrebovanie o tablety a neuskutočnil sa ani medzinárodný tábor riešiteľov Klokana. Všetky finančné prostriedky určené na tieto ceny sme presunuli na darčeky pre úspešných riešiteľov. Každý, kto sa vo svojom rebríčku umiestnil medzi 20 % najlepšími, má v zásielke diplom a väčší darček. Ostatným riešiteľom sme tiež poslali diplom a malý darček.

    • iBobor - informatická súťaž
     • iBobor - informatická súťaž

     • Milí žiaci,

      ako každý rok, aj tento rok sa plánujeme zúčastniť informatickej súťaže iBobor. Tento rok sa koná už 14. ročník tejto súťaže. Nakoľko je situácia taká, aká je, tieto informácie sú zatiaľ informačného charakteru a môžu sa ešte zmeniť.

      Harmonogram: 

      • ako škola sme zaregistrovali žiakov do súťaže od 3.-9. ročník, podrobné informácie dostanete včas do Edupage,
      • táto súťaž bude prebiehať počas vyučovania - ako hodina informatiky, preto žiaci, ktorí majú dištančnú formu vyučovania (5.-9. ročník) - dostanú prístupové heslá a pokyny v Edupage,
      • žiaci 3.a 4. ročníka absolvujú súťaž v škole (ak samozrejme nedôjde k nejakým zmenám a prezenčná výučba bude zrušená, v tom prípade by dostali heslá taktiež cez Edupage)
      • súťaž bude prebiehať od 9. - 13. novembra 2020:
      • Dôležité termíny:
       • pondelok 9. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ). Ak budú v tento deň naozaj prázdniny, tak presunieme súťaž Kadetov na ďalší pondelok (sledujte naďalej našu stránku)
       • utorok 10. novembra od 9:30 do 13:30  Drobci (3. ročník ZŠ) 
       • streda 11. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ)
       • piatok 13. novembra od 9:30 do 13:30 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).
    • Najnovššie informácie k súčasnej situácii spojenej s COVID 19
     • Najnovššie informácie k súčasnej situácii spojenej s COVID 19

     • Milí rodičia, žiaci, kolegovia,

      určite každý z Vás očakáva najnovšie informácie ohľadom vzdelávania v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Podľa aktuálnej situácie, ktorá sa však mení z hodiny na hodinu z dôvodu víkendového testovania, sú momentálne závery takéto:

      Od pondelka - 26.10.2020:

       žiaci 1. stupňa  sa budú vyučovať prezenčne  (v škole), prinesú si normálne pomôcky podľa rozvrhu, nezabudnite na stále platiace hygienické predpisy - rúška, dezinfekcia, vreckovky,...

      - žiaci 2. stupňa sa budú vyučovať dištančne (online), podľa dištančného rozvrhu, bližšie pokyny budú vopred oznámené,

      - materská škola je ZATVORENÁ z dôvodu potvrdeného pozitívneho výsledku na COVID-19 u zamestnanca.

       

      Jedáleň bude fungovať pre zamestnancov a žiakov 1. stupňa ZŠ.

      Každý zamestnanec aj žiak je POVINNÝ priniesť so sebou vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti. Bez tohto tlačiva nik nebude vpustený do budovy školy.

       

      V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme hneď informovať.

       

    • Dištančné vzdelávanie počas preventívnej karantény
     • Dištančné vzdelávanie počas preventívnej karantény

     • Milí rodičia, žiaci,

      zhoršenie pandemickej situácie nás opäť donútilo pristúpiť k dištančnému vzdelávaniu na tento týždeň. Chceme Vás však ubezpečiť, že to určite všetci zvládneme. V piatok dištančná forma výučby neprebehla, nakoľko sme Vám chceli dať priestor sa s danou situáciou vyrovnať. Keďže sa jedná zatiaľ len o 5 dní dištančného vyučovania, bude prebiehať iba formou Edupage - zadaním úloh na opakovanie a precvičovanie učiva, online vzdelávanie zatiaľ prebiehať nebude.

      V prílohe Vám zasielame rozvrh dištančného vyučovania upravený podľa požiadaviek a usmernení ŠPÚ a predpísaných disponibilných hodín. 

      Taktiež, keďže máme aj nových žiačikov - prvákov a piatakov z Lomnej, zaslali sme Vám cez Edupage aj videonávod na odovzdávanie úloh cez Edupage, ktorý sme Vám pripravili už a v marci minulého šk. roka.

      Tešíme sa na spoluprácu.Všetkým prajeme veľa trpezlivosti a porozumenia.

      COVID_ROZVRH_triedy.docx

    • POVINNÁ KARANTÉNA
     • POVINNÁ KARANTÉNA

     • Z dôvodu potvrdeného pozitívneho výsledku na COVID-19 u zamestnanca našej školy a zvyšujúci sa počet žiakov v nariadenej karanténe v zmysle nariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu je vyhlásená karanténa pre všetkých žiakov a učiteľov základnej školy. Žiaci sú z obedov automaticky odhlásení.

      Karanténa začína 16.10.2020 a končí v nedeľu 25.10.2020.

      Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 26.10.2020 podľa riadneho rozvrhu. Karanténa sa  týka len žiakov a učiteľov (nie ich rodinných príslušníkov). Žiaci dostanú pokyny od svojich učiteľov. Vo všetkých triedach bude prebiehať dištančné vzdelávanie cez EduPage, ktoré je povinné. Žiadame všetkých o dodržiavanie povinnej karantény. Pri spozorovaní príznakov ochorenia u seba alebo svojho dieťaťa kontaktujte svojho všeobecného lekára.

      V prípade zmien Vás budeme informovať cez webovú stránku školy, resp. cez EduPage.

    • Mlieko v školách – Pozor, zmena!
     • Mlieko v školách – Pozor, zmena!

     • Milí rodičia,

      viete, že naša škola je niekoľko rokov zapojená v projekte Školské mlieko.

      Tento šk. rok dochádza k niektorým zmenám. Tá najdôležitejšia je, že

      mlieko od 1. októbra je zadarmo.

      Preto sme pristúpili k nasledovnej úprave vydávania mlieka žiakom.

      1. Na mlieko má nárok len ten žiak, ktorý je v škole (nechýba). Ak žiak chýba – na príslušné množstvo nemá nárok.
      2. Žiakom budeme mlieko vydávať každé 2 týždne. Prečo? Triedni učitelia musia p. školníkovi oznámiť dochádzku každého žiaka počas 2 týždňov, aby vedel, či má dieťa nárok na mlieko. Administratívne úkony zaberú pomerne dosť času, pretože aj učitelia aj p. školník majú aj ďalšie pracovné povinnosti.
      3. Ako vyriešiť situáciu, že máme mlieko balené v litrových obaloch? Aj preto sme pristúpili k intervalu vydávania mlieka – 2 týždne. A bude vydávané nasledovné množstvo:
      • 0 – 2 dni počas 2 predchádzajúcich týždňov je dieťa v škole – mlieko nedostane
      • 3 – 7 dní počas 2 predchádzajúcich týždňov je dieťa v škole – dieťa dostane 1 liter mlieka
      • 8 -10 dní počas predchádzajúcich 2 týždňov je dieťa v škole – dieťa dostane 2 l mlieka.
    • Nové epidemiologické opatrenia
     • Nové epidemiologické opatrenia

     • Mili rodičia, zamestnanci, žiaci,

      Dnes rokuje krízový štáb ohľadom zhoršenia epidemiologickej situácie na Slovensku, z ktorých pre nás vyplývajú nové opatrenia: 

      Od zajtra - 12.10.2020

      1. Rúška v interiéri sú už povinné aj pre žiakov 1. stupňa,

      2. Rúška v exteriéri sú taktiež povinné. 

      O iných zmenách vás budeme vopred informovať.

    • Prekvapenie
     • Prekvapenie

     • Dnes ráno nás pred školou čakalo príjemné prekvapenie. Naše žiačky Rebeka Mikytová a Romanka Grofčíková zobrali zhoršujúcu sa pandemickú situáciu vážne a ušili rúška spolu s ich maminkami pre celú školu . Ušlo sa každému, aj žiakom aj pedagógom. Aj keď sme chceli finančne prispieť k ich činu, dôrazne to odmietli. Týmto chceme poďakovať rodičom aj žiačkam za ich nezištnú pomoc spolužiakom aj pedagógom, ktorá je v tejto dobe čoraz ojedinelejšia. Ďakujeme :-)

    • Vyplácanie dopravného
     • Vyplácanie dopravného

     • Vážení rodičia žiakov z obce Lomná,

      ako každý rok, aj tento rok bude žiakom vyplácané dopravné na Váš bankový účet. V prípade zmeny bankového účtu je potrebné túto zmenu nahlásiť p. účtovníčke  a vyplniť priložené tlačivo.

      zmena_cisla_uctu.docx

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje