• Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      Vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva zostáva základná škola aj od 1.2 - 5.2 2021 zatvorená.

      Žiaci na 1. aj 2. stupni  od pondelka pokračujú v dištančnom vzdelávaní, ktoré bude aj naďalej pre všetkých povinné. ŠKD a školská jedáleň sú taktiež zatvorené

      Zároveň Vás informujeme, že od 1.2.2021 - 5.2.2021 bude OTVORENÁ  materská škola pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice. Kategórie zamestnancov kritickej infraštruktúry vyplývajú zo zákona č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre. Materská škola bude v prevádzke od 6.30 do 15.00. Strava je zabezpečená. 

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      Vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva zostáva základná škola aj od 25. januára 2021 zatvorená.

      Žiaci na 1. aj 2. stupni  od pondelka pokračujú v dištančnom vzdelávaní, ktoré bude aj naďalej pre všetkých povinné. 

      Zároveň od 25.1.2021 - 29.01.2021 bude zatvorená aj materská škola, ŠKD a školská jedáleň.

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      Vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva zostáva základná škola aj od 18. januára 2021 zatvorená.

      Žiaci na 1. aj 2. stupni prechádzajú od pondelkapokračuhjú v dištančnom vzdelávaní, ktoré bude aj naďalej pre všetkých povinné. Bližšie pokyny budú zverejnené v edupage.

      Zároveň od 18.1.2021 - 22.01.2021 bude zatvorená aj materská škola, ŠKD a školská jedáleň.

      O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať.

    • Testovanie 5 a 9
     • Testovanie 5 a 9

     •  

      Testovanie 5

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.

      Odôvodnenie: Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.

       

      Testovanie 9

      Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

      v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov

      • matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

       

    • Prijímacie konanie v šk. roku 2020/21
     • Prijímacie konanie v šk. roku 2020/21

     • Podľa najaktuálnejšieho usmernenia sú upravené podmienky prijímania na stredné školy:

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021:

      • do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
      • do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
      • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
      • do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

      Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

      Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

      • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
      • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

      Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      Vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva zostáva základná škola od 11. januára 2021 zatvorená .

      Žiaci na 1. aj 2. stupni prechádzajú od pondelka (11. januára) na dištančné  vzdelávanie, ktoré bude aj naďalej pre všetkých povinné. Bližšie pokyny budú zverejnené v edupage.

      Zároveň od 11.1.2021 - 15.01.2021 bude zatvorená aj materská škola, školská jedáleň.

      O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať.

      Príloha: Organizacia_vyucovania_na_ZS_od_11.1.2021.doc

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje