• Vyučovanie od 1.3.2021
     • Vyučovanie od 1.3.2021

     • Vážení rodičia, žiaci,

      vyučovanie od 1.3.2021 prebieha v nezmenenom režime.

      Žiaci 1.stupňa 

      Podmienkou pre vstup do školy je, aby sme mali podľa usmernenia MŠVVaŠ SR čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (toto tlačivo je možné zadať online priamo cez rodičovské konto v edupage (vyberáte tam len dátum nástupu a uložíte  - presný návod zadávania cez pc alebo mobil: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132). Bez tohto dokladu nemôžeme prijať žiaka do školy. Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter. Rodičia zabezpečujú na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok. V jednom prichádza žiak do školy a druhé má v taške vo vrecúšku, pre potrebu výmeny počas dňa. Odporúčame aj respirátor typu FFP2. Žiaci sa budú učiť podľa pôvodného rozvrhu.

      Školská jedáleň- obedy

      Stravu zabezpečuje školská jedáleň  deťom MŠ a žiakom 1.stupňa, preto je potrebné, aby rodičia ODHLÁSILI svoje dieťa, či žiaka zo stravy, ak nenastúpi do MŠ a ZŠ.

      Materská škola

      Informácie ohľadom vstupu do MŠ rodičom poskytne zástupkyňa pre MŠ p. Dorušáková. 

      Školský klub

      Školský klub detí bude pokračovať v bežnom režime.

      Žiaci 2.stupňa

      Žiaci 2.stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne. Rozvrhy hodín ostávajú v platnosti aj od 1.3.2021. O všetkých zmenách Vás budú informovať triedni učitelia.

    • Jarná škola
     • Jarná škola

     • Cez jarné prázdniny na našej škole počas celého týždňa fungovala jarná škola, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.- 4. ročníka. Pre žiakov boli pripravené zaujímavé vzdelávacie ale aj voľnočasové aktivity. Počas celého týždňa si žiaci prvé tri hodiny vo svojich triedach formou zábavných hier a pracovných listov opakovali a utvrdzovali prebraté učivo.

      Po vzdelávacích aktivitách nasledovalo množstvo tvorivých a športových aktivít. Prvý deň bol zameraný na karnevalovú tematiku, kde sme sa venovali výrobe karnevalových masiek a skúške kostýmov. V utorok sme sa venovali aj kuchárskemu umeniu, kde si žiaci napiekli chutné šišky a nasledovala karnevalová zábava. V stredu sme si užili dostatok čerstvého vzduchu a snehu na sánkovačke. Vo štvrtok sme sa venovali veľkonočnej tematike, kde žiaci zapojili svoju fantáziu pri zdobení kraslíc a výrobe veľkonočných zajačikov. Posledný deň sme si zasúťažili v rôznych športových disciplínach a stihli sme si aj vyrobiť veľkonočné pozdravy. Jarnú školu sme ukončili v dobrej nálade a všetci žiaci za svoju usilovnosť dostali odmenu.

    • Informácie k nástupu do školy po jarných prázdninách
     • Informácie k nástupu do školy po jarných prázdninách

     • Vážení rodičia,

      pomaly sa nám končia jarné prázdniny, preto by sme Vás chceli informovať o nástupe do školy od 22.2.2021.

      Žiaci 1.stupňa 

      Podmienkou pre vstup do školy je, aby sme mali podľa usmernenia MŠVVaŠ SR čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (toto tlačivo je možné zadať online priamo cez rodičovské konto v edupage (vyberáte tam len dátum nástupu a uložíte  - presný návod zadávania cez pc alebo mobil: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132). Bez tohto dokladu nemôžeme prijať žiaka do školy. Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter. Rodičia zabezpečujú na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok. V jednom prichádza žiak do školy a druhé má v taške vo vrecúšku, pre potrebu výmeny počas dňa. Odporúčame aj respirátor typu FFP2. Žiaci sa budú učiť podľa pôvodného rozvrhu.

      Školská jedáleň- obedy

      Stravu zabezpečuje školská jedáleň  deťom MŠ a žiakom 1.stupňa, preto je potrebné, aby rodičia ODHLÁSILI svoje dieťa, či žiaka zo stravy, ak nenastúpi do MŠ a ZŠ.

      Materská škola

      Informácie ohľadom vstupu do MŠ rodičom poskytne zástupkyňa pre MŠ p. Dorušáková. Školský klub deti bude pokračovať v bežnom režime.

      Žiaci 2.stupňa

      Žiaci 2.stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne. Rozvrhy hodín ostávajú v platnosti aj od 22.2.2021. O všetkých zmenách Vás budú informovať triedni učitelia.

       

    • Jarná škola
     • Jarná škola

     • Vážení rodičia!

      V dňoch od 15. 2. do 19. 2. 2021 sa v našej škole pre žiakov 1.- 4. ročníka otvára jarná škola. Dnes dostali žiaci papieriky s informáciami, kde zisťujeme Váš záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa do jarnej školy. Záujemcovia o jarnú školu donesú vyplnenú a podpísanú návratku svojej triednej pani učiteľke. Prevádzka jarnej školy bude od 7.30 – 13.00 hod.

      Program jarnej školy bude nasledovný:

      • od 7.30 do 10.00 upevňovanie a opakovanie prebratého učiva,
      • od 10.00 do 12.30 voľnočasové aktivity.

      Žiaci budú mať obed zabezpečený počas celého týždňa. A čo je najdôležitejšie, dieťa sa bude vzdelávať pod dozorom, kým vy ste v práci alebo máte iné povinnosti.

    • Informácie k nástupu do školy od 8.2.2021
     • Informácie k nástupu do školy od 8.2.2021

     • Vážení rodičia,

      Po včerajšom rokovaní vlády bolo vydané nasledovné rozhodnutie:
      S účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú sa obnovuje školské vyučovanie, v našej obci v MŠ a ZŠ I.st. 


      Včera sa uskutočnilo testovanie na COVID 19 a boli sme všetci negatívni.Teda nič nám nebráni ísť do školy.

      Žiaci 1.stupňa
      Podmienkou pre vstup do školy je, aby sme mali podľa usmernenia MŠVVaŠ SR čestné prehlásenie o
      bezinfekčnosti (toto tlačivo je možné zadať online priamo cez rodičovské konto v edupage (vyberáte tam len dátum nástupu a uložíte  - presný návod zadávania cez pc alebo mobil: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132). Bez tohto dokladu nemôžeme prijať žiaka do školy. Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter. Rodičia zabezpečujú na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok. V jednom prichádza žiak do školy a druhé má v taške vo vrecúšku, pre potrebu výmeny počas dňa. Odporúčame aj respirátor typu FFP2. Žiaci sa budú učiť podľa pôvodného rozvrhu.

      Školská jedáleň- obedy
      Stravu zabezpečuje školská jedáleň od 8.2.2021 deťom MŠ a žiakom 1.stupňa, preto je potrebné, aby rodičia ODHLÁSILI svoje dieťa, či žiaka zo stravy, ak nenastúpi do MŠ a ZŠ od 8.2.2021.

      Materská škola
      Informácie ohľadom vstupu do MŠ rodičom poskytne zástupkyňa pre MŠ p. Dorušáková. Školský klub deti
      Bude pokračovať v bežnom režime.

      Žiaci 2.stupňa
      Žiaci 2.stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne. Rozvrhy hodín ostávajú v platnosti aj od 8.2.2021. O všetkých zmenách Vás budú informovať triedni učitelia.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      Vzhľadom na odporúčanie ministra školstva SR bude od  8.2.2021 prebiehať prezenčná forma výučby na ročníkoch 1.-4. Taktiež bude v prevádzke aj materská škola.

      Žiaci na  2. stupni ZŠ  pokračujú v dištančnom vzdelávaní, ktoré bude aj naďalej pre všetkých povinné. 

      Nakoľko je k vstupu do základnej aj materskej školy povinný negatívny test zákonného zástupcu aj zamestnanca, bude v piatok, dňa 5.2.2021, testovanie v Kultúrnom dome v Krušetnici v čase od 12.00 -15.00.

      Rozpis testovania:

      12.00 - 12.30 - zamestnanci školy a školských zariadení

      12.30 - 15.00 - zákonní zástupcovia

      Na základe výsledkov testovania budú upresnené pokyny k nástupu do školy, materskej školy, ŠKD. Informácie budú aj ohľadom stravy v školskej jedálni.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje