• Veľkonočné prázdniny

     • Milí rodičia, žiaci,

      od zajtra 1.4.2021 sa  začínajú veľkonočné prázdniny a veľkonočné sviatky. Prežite ich spolu v rodinnom kruhu, aby sme sa 7.4.2021 stretli všetci zdraví a oddýchnutí v škole alebo aj počas online výučby. Veríme, že nám epidemiologická situácia dovolí nastúpiť všetkých už v mesiaci apríl.

      !!! Pozor, testovanie v túto sobotu - 3.4.2021 bude v obci Lomná v čase od 9.00 -16.00. Prestávka je v čase 12.00-13.00. Plánované testovanie v Krušetnici bude 10.4.2021 (sobota).

       

      Korbáč, vodu, kraslíc moc,

      nech prinesie Veľká noc.

      Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,

      želáme Vám k sviatku jari.

       

      Obrázok: zdroj internet

    • Prekvapenie
     • Prekvapenie

     • Dnes nás čakalo ďalšie príjemné prekvapenie od Obecného úradu v Krušetnici. Každý zamestnanec dostal balíček vitamínov Koviďáčik s respirátorom. Touto cestou chceme poďakovať p. starostke, že aj v týchto ťažkých časoch obec pomáha pri prevencii proti ochoreniu Covid 19.

      Srdečne ďakujeme

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • “Ak má človek vyžarovať slnečné svetlo na ďalších ľudí, najprv ho musí mať vo svojom vnútri.”

      – Romain Rolland

      Včera bol 28.marec, ktorý každoročne prináleží sviatku učiteľov. Dnes sme si aj my symbolicky pripomenuli tento významný deň, ktorý začal netypicky. Najskôr sme mali krátku slávnostnú poradu aj s kolegynkami cez MS Teams, kde sme sa stretli všetci vo virtuálnom prostredí. Poradu zahájila p. riaditeľka M. Olešová slávnostným príhovorom, ktorý ukončila popriatím nám všetkým k ďalším úspechom v pracovnom, ale aj v súkromnom živote. Ďalším prekvapením boli krásne jarné kytičky, ktoré nám všetkým zamestnancom školy a školských zariadení darovala p. starostka T. Pacoňová. Aby toho nebolo málo, do tretice dostal každý zamestnanec aj finančnú poukážku na nákup v obchodnom reťazci.

      Ďakujeme

    • Organizácia vyučovania od 29.3.
     • Organizácia vyučovania od 29.3.

     • Milí rodičia,

      prešiel ďalší týždeň, a preto Vám zasielame pokyny k vyučovaniu od 29.3. Režim zostáva nezmenený. Čestné prehlásenie je už zakotvené v najnovšom tlačive o bezinfekčnosti v edupage. Prosíme Vás vypĺňať vyhlásenie o bezinfekčnosti v edupage v časti vyhlásenia/žiadosti. Podmienkou je aj priložený odfotený negatívny test jedného z rodičov.

      Prezenčného vzdelávania sa môžu zúčastniť všetci žiaci ročníkov 1.-4.

      Pre žiakov sú naďalej povinné rúška, nie respirátory.

      Ďalšie informácie:

      • obed bude zabezpečený pre všetkých žiakov vyučovaných prezenčne,
      • deti a žiaci, ktorí sa od pondelka nezúčastnia vyučovania sa musia v piatok do 13.00 odhlásiť z obedu,
      • žiaci, ktorí sa vyučujú prezenčne, budú pokračovať v nezmenenom rozvrhu,
      • žiaci, ktorí nemôžu nastúpiť do školy z dôvodu usmernenia MŠVVaŠ SR, budú dostávať úlohy cez edupage,
      • ŠKD je zabezpečená pre žiakov vyučovaných prezenčne, týka sa len žiakov, ktorí doteraz navštevovali ŠKD.

      Zároveň od 1. apríla 2021 začínajú veľkonočné prázdniny, ktoré potrvajú do 7.4.2021. Vyučovanie pokračuje od 7.4.2021.

      Informácie ohľadom materskej škôlky Vám poskytne p. zástupkyňa Silvia Dorušáková. 

       

      Stále je potrebný negatívny PCR alebo antigénový test. 

      Termín testovania: 27. marec 2021 (sobota) v čase od 8:00 hod. - 16:00 hod.

      Obedňajšia prestávka od 12:00 hod. - 13:00 hod.

      Testovacia miestnosť: sála kultúrneho domu

    • Kníhkupectvo – obchod s knihami
     • Kníhkupectvo – obchod s knihami

     • Žiaci vyzdobili tabuľu, zobrali sme knihy z našej knižnice, určili sme cenu jednotlivým knihám, pripravili sme lavice, kde žiaci poukladali tovar – knihy. Nasledovalo rozdelenie úloh – niektorí knihy ponúkali ako Matej Hrebenda vo svojej dobe ich predával na jarmokoch – niektorí nakupovali a niektorí pracovali v pokladni. V škole máme cvičné peňaženky, takže naši žiaci spojili cvičenie čiateľskej a finančnej gramotnosti. Tiež máme dve pokladne s peniazmi – detskými. Nákupné košíky sme si vytvorili z kartónových krabíc. Hra na obchod našich žiakov veľmi zaujala, preto sme sa rozhodli, že do jednej prázdnej triedy nainštalujeme Kníhkupectvo, aby sa mohli všetky triedy zahrať na obchod s knihami.

    • Vyhodnotenie veľkej čitateľskej súťaže
     • Vyhodnotenie veľkej čitateľskej súťaže

     •    Počas mesiaca Marec – mesiac kníh prebiehala v našej škole Veľká čitateľská súťaž, do ktorej sa zapojili žiaci ročníkov 1.-4. Súťaž mala 2 súťažné kolá, ktoré boli zamerané na obľúbené knihy detí, poznávanie ľudových rozprávok, texty na čítanie s porozumením. Čitatelia, ktorí sa zapojili, vyriešili všetky dané úlohy výborne, preto sme odmenili všetkých. Čitatelia dostali Certifikát majstra čitateľa, Certifikát majsterky čitateľky, vyrobenú záložku do knihy a vecnú odmenu. Ďakujeme všetkým čitateľom za aktivitu, radosť z práce, veľký záujem o knihy a našu školskú knižnicu.

    • Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi “
     • Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi “

     •    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vytvorilo rozvojový projekt pre základné školy na Slovensku, cieľom ktorého bolo podporiť rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov. V rámci tohto projektu prerozdelilo finančnú injekciu základným školám, ktoré majú školskú knižnicu na nákup kníh. Naša škola dostala 800 €, čo nás nesmierne potešilo a bola to najvyššia suma, ktorú mohla škola dostať. Za túto sumu sme nakúpili knihy pre mladších i starších žiakov. Z nových kníh sme urobili v našej školskej knižnici výstavu. Žiakom sa nové knihy veľmi páčia. Veľmi pekne ďakujeme Ministerstvu školstva SR za realizáciu tohto projektu a tešíme sa spolu s našimi žiakmi z nových kníh.

     • Deň učiteľov

     • Blíži sa náš sviatok, ktorý každoročne pripadne na 28. marca. Tentokrát to bude v predsviatočnú nedeľu. Veríme, že si ho oslávime v kruhu našich najbližších, keďže momentálna situácia spojená s pandémiou Covid 19 nám nedovoľuje uctiť si ho spoločne so všetkými pedagógmi spolu.

    • Organizácia vyučovania od 22.3.2021
     • Organizácia vyučovania od 22.3.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Na základe platného rozhodnutia č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 a jeho zmeny z 19. marca 2021, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR, žiaci 2. stupňa v pokračujú aj naďalej dištančnom vzdelávaní.

      Uvedomujeme si, že potrebu vrátiť deti do školy aj priaznivú epidemiologickú situáciu v regióne. Ale zároveň musíme dbať o zdravie našich detí, zamestnancov a riadiť sa predpismi, ktoré vydalo ministerstvo školstva. Preto žiaci 2. stupňa nenastupujú do školy na prezenčné vyučovanie, ale pokračujú aj naďalej v dištančnom vzdelávaní ako doteraz.

      1. stupeň pokračuje v prezenčnom vzdelávaní ako doteraz.

      Chápeme, že tlak verejnosti na otvorenie škôl je veľký a argumenty, prečo je to potrebné sú naozaj správne a stotožňujem sa s nimi, ale na základe vývoja epidemiologickej situácie a vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility musíme byť ešte trpezliví a veríme, že po veľkonočných sviatkoch sa rozhodnutie ministra zmení a všetkých žiakov s radosťou privítame v našich školách.

    • Čitateľský oriešok
     • Čitateľský oriešok

     •    V školskom roku 2020/2021 prebieha už 7. ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, do ktorého sa tentokrát zapojilo vyše 25 000 žiakov 1. – 4. ročníka z 587 základných škôl. Do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci 2.,3. a 4 ročníka. Úlohou žiakov je v rámci každého ročníka prečítať dva rôzne príbehy a správne odpovedať na otázky za textami, ktoré preverujú mieru porozumenia prečítaných textov. V ďalšom kroku musia žiaci spojiť dva prečítané príbehy do jednej jedinej kresby.

      Texty pre 2. ročník: Pierko + Najkrajší darček

      Texty pre 3. ročník: Vierka a tajomstvo babičkinho podkrovia + Ako Paľko získal superschopnosť

      Texty pre 4. ročník : Výlet pána Rýma + Farmárov tajný sen

      Naši žiaci sa prelúskali týmito textami, hravo vyriešili všetky úlohy a nakreslili jeden obrázok, do ktorého spojili obidva texty. Všetky práce sme poslali na vyhodnotenie. Ďakujeme všetkým žiakom za ich aktívny prístup k tejto súťaži.

    • Marec – mesiac kníh
     • Marec – mesiac kníh

     • “Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.”

      ― Joseph Addison

         Počas tohto jarného mesiaca – mesiaca kníh - organizujeme rôzne aktivity pre žiakov našej školy:

      • Výstava kníh v školskej knižnici z kníh, ktoré máme v našej knižnici – táto jednoduchá aktivita s knihami sa nám veľmi osvedčila, pretože sme knihy z políc povyberali a naši žiaci boli prekvapení, aké krásne knihy máme. Každý deň chodia do knižnice, prezerajú si knihy, požičiavajú si knihy, hľadajú v nich rôzne informácie a sú šťastní, keď nájdu informácie, ktoré sa učia na jednotlivých predmetoch. Našu výstavku obmieňame, prvý týždeň sme mali na výstavke rozprávky, teraz máme encyklopédie, nasledovať budú povesti, básne,... Odporúčame urobiť si takúto aktivitu aj doma, určite majú všetky naše rodiny svoje malé domáce knižnice – skúste s dovolením svojich rodičov povyberať knihy z políc a vytvoriť si domácu výstavu vašich kníh doma. Skúste si pripomenúť, kto vám knihy daroval alebo kúpil. Vezmite si ich do rúk, čítajte, prezerajte, rozprávajte sa o nich,... Pozvite na túto aktivitu svojich rodičov, či starých rodičov, určite sa veľa dozviete a využijete voľný čas na poučenie celej rodiny.
      • Prezentácia o Matejovi Hrebendovi  9.3.2021– túto prezentáciu dostali všetci žiaci našej školy, hovorí o veľkom milovníkovi kníh, ktorý žil v 18. a 19. storočí a je nám príkladom, ako sa máme ku knihám správať.
      • Veľká čitateľská súťaž – v našej škole prebieha veľká čitateľská súťaž pre žiakov 1.4. ročníka. Súťaž má 3. kolá. Minulý týždeň prebehlo 1. kolo súťaže s názvom Moja obľúbená kniha, kde naši žiaci  formou pracovného listu predstavili svoju obľúbenú knihu, s autorom a ilustrátorom, napísali, o čom je kniha a nakresli obrázok o svojej knihe. Druhá úloha bola poznávacia – žiaci mali pomenovať jednotlivé rozprávky podľa ilustrácií. Všetci čitatelia, ktorí sa zapojili do 1. kola splnili všetky úlohy 1. kola a postupujú do 2. kola. Na našej knižničnej nástenke je uvedené vyhodnotenie 1. kola a všetky práce detí sú vystavené na malej výstavke na dolnej chodbe našej školy. Tento týždeň prebieha 2. kolo našej súťaže, ktorá je venovaná čítaniu s porozumením. Každá trieda dostala dve úlohy: krátky text s úlohami o texte a vymaľovať obrázok podľa daného textu – takže všetky obrázky majú byť rovnaké. 2. kolo vyhodnotíme v piatok tento týždeň. Na budúci týždeň bude prebiehať 3. a posledné kolo. Potom vyhodnotíme a odmeníme našich čitateľov.
      • Tvorivé písanie – úlohou našich čitateľov je napísať príbeh, či báseň o knihách, o čítaní, o knižnici,... Niektorí čitatelia už svoje práce aj odovzdali a sú vystavené na našej výstavke. Samozrejme do tejto aktivity sa môžu zapojiť aj žiaci ročníkov 5.9. Milí žiaci, napíšte a pošlite cez edupage. Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte.
      • Kníhkupectvo

      V jednej triede sme vytvorili Kníhkupectvo – obchod s knihami. Žiaci vyzdobili tabuľu, zobrali sme knihy z našej knižnice, určili sme cenu jednotlivým knihám, pripravili sme lavice, kde žiaci poukladali tovar – knihy. Nasledovalo rozdelenie úloh – niektorí knihy ponúkali ako Matej Hrebenda vo svojej dobe ich predával na jarmokoch – niektorí nakupovali a niektorí pracovali v pokladni. V škole máme cvičné peňaženky, takže naši žiaci spojili cvičenie čiateľskej a finančnej gramotnosti. Tiež máme dve pokladne s peniazmi – detskými. Nákupné košíky sme si vytvorili z kartónových krabíc. Hra na obchod našich žiakov veľmi zaujala, preto sme sa rozhodli, že do jednej prázdnej triedy nainštalujeme Kníhkupectvo, aby sa mohli všetky triedy zahrať na obchod s knihami.

      • Hviezdoslavov Kubín

      Naši žiaci sa už začali pripravovať na túto recitačnú súťaž, chodia do školskej knižnice a hľadajú básne a príbehy, ktoré sa budú pomaly učiť naspamäť. Realizácia tejto súťaže bude v apríli, ale s prípravou už začíname.

      Marec – mesiac kníh si v našej škole pripomíname aj krátkymi rozhlasovými reláciami.

      Milí žiaci, začala sa druhá polovica mesiaca marec, takže pevne dúfame, že sa nám všetky  aktivity vydaria a budeme mať z našej činnosti  a kníh veľkú radosť.    

      “Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”

      ― Charles William Eliot

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • Dňa 10.3. sa uskutočnila biblická olympiáda dekanátne (okresné) kolo online formou. Z našej školy sa do súťaže zapojili ako trojčlenné družstvo Anetka Dopaterová, Rebeka Mikytová z 8.B a Miriam Bugajová  zo 7.A. Žiačky vyhrali 1. miesto a postupujú do diecézneho (krajského) kola. Blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole.

    • Organizácia vyučovania od 15.3.2021
     • Organizácia vyučovania od 15.3.2021

     • Milí rodičia,

      prešiel ďalší týždeň, a preto Vám zasielame pokyny k vyučovaniu od 15.3. Režim zostáva nezmenený. Čestné prehlásenie je už zakotvené v najnovšom tlačive o bezinfekčnosti v edupage. Prosíme Vás vypĺňať vyhlásenie o bezinfekčnosti v edupage v časti vyhlásenia/žiadosti. Podmienkou je aj priložený odfotený negatívny test jedného z rodičov.

      Zároveň prezenčného vzdelávania sa môžu zúčastniť všetci žiaci ročníkov 1.-4.

      Pre žiakov sú naďalej povinné rúška, nie respirátory.

      Ďalšie informácie:

      • obed bude zabezpečený pre všetkých žiakov vyučovaných prezenčne,
      • deti a žiaci, ktorí sa od pondelka nezúčastnia vyučovania sa musia v piatok do 13.00 odhlásiť z obedu,
      • žiaci, ktorí sa vyučujú prezenčne, budú pokračovať v nezmenenom rozvrhu,
      • žiaci, ktorí nemôžu nastúpiť do školy z dôvodu usmernenia MŠVVaŠ SR, budú dostávať úlohy cez edupage,
      • ŠKD je zabezpečená pre žiakov vyučovaných prezenčne, týka sa len žiakov, ktorí doteraz navštevovali ŠKD.

      Informácie ohľadom materskej škôlky Vám poskytne p. zástupkyňa Silvia Dorušáková. 

       

      Stále je potrebný negatívny PCR alebo antigénový test. 

      Termín testovania: 13. marec 2021 (sobota) v čase od 8:00 hod. - 16:00 hod.

      Obedňajšia prestávka od 12:00 hod. - 13:00 hod.

      Testovacia miestnosť: sála kultúrneho domu

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Milí žiaci,
      s radosťou Vám oznamujeme, že školské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa kvôli pandemickej situácii posunulo na neskorší termín.
      Školské kolo HK pre ročníky 5. až 9. sa uskutoční dňa : 14. apríla 2021
      Ak budeme v škole, tak súťažiť budeme naživo, ak sa budeme učiť dištančne, tak súťažiť budeme online. Vyberte si pekné ukážky z poézie i prózy a svoj záujem hláste p. učiteľkám Kotúľovej a Košutovej.
      Prihlasujte sa do: 19. marca 2021 prostredníctvom správy na Edupage, kde uvediete svoje meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, meno autora a názov ukážky.

      Tešíme sa na spoluprácu!

    • Pozdravy PF - vyhodnotenie
     • Pozdravy PF - vyhodnotenie

     • Koncom kalendárneho roka nám prišla výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o nakreslenie rôznych PF pozdravov k novému roku 2021. Dnes prišlo poďakovanie za kreatívnu prácu aj vo forme darčekov pre 46 našich žiakov, ktorí sa do tejto výzvy zapojili. Obrázky sa všetkým veľmi páčili. Každý žiak dostal darček v podobe hlavolamu s obrázkom - hasičské autá, policajné motorky, policajné psíky, motorky... Deti sa veľmi potešili, preto touto cestou chceme poďakovať Ministerstvu vnútra SR, že myslia na všetky deti aj v tejto ťažkej dobe. Ďakujeme.

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Milí rodičia,

      nakoľko vznikli nezrovnalosti pri poplatkoch za obedy v mesiaci marec, chceme Vás touto cestou informovať, že v mesiaci február sa uskutočnila jarná škola, kedy žiaci navštevujúci jarnú školu chodili na obedy, taktiež sa to týka žiakov materskej školy. Toto obdobie  ale nebolo zarátané vo februárovej platbe, nakoľko termíny jarnej školy boli zverejnené až vo februári a poplatok už nebolo možné prirátať k februárovej platbe, ale teraz k marcovej. 

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Organizácia vyučovania od 8.3.2021
     • Organizácia vyučovania od 8.3.2021

     • Milí rodičia,

      podľa najnovších usmernení MŠVVaŠ SR prídu do školy od 8.3.2021 (tj. pondelok) prednostne žiaci ročníkov 1.-4., ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu. Čestné prehlásenie je už zakotvené v najnovšom tlačive o bezinfekčnosti v edupage, ktoré je platné od 8.3.2021.

      Zároveň prezenčného vzdelávania sa môžu zúčastniť všetci žiaci ročníkov 1.-4.

      Ďalšie informácie:

      • obed bude zabezpečený pre všetkých žiakov vyučovaných prezenčne,
      • deti a žiaci, ktorí sa od pondelka nezúčastnia vyučovania sa musia v piatok do 13.00 odhlásiť z obedu,
      • žiaci, ktorí sa vyučujú prezenčne, budú pokračovať v nezmenenom rozvrhu,
      • žiaci, ktorí nemôžu nastúpiť do školy z dôvodu usmernenia MŠVVaŠ SR, budú dostávať úlohy cez edupage,
      • ŠKD je zabezpečená pre žiakov vyučovaných prezenčne, týka sa len žiakov, ktorí doteraz navštevovali ŠKD.

      Informácie ohľadom materskej škôlky Vám poskytne p. zástupkyňa Silvia Dorušáková. 

       

      Stále je potrebný negatívny PCR alebo antigénový test. 

      Termín testovania: 6. marec 2021 (sobota) v čase od 8:00 hod. - 17:00 hod.

      Obedňajšia prestávka od 12:00 hod. - 13:00 hod.

      Testovacia miestnosť: sála kultúrneho domu

       

       

       

     • Informácie k vyučovaniu od 3.3.2021

     • Milí rodičia,

      na základe práve prebiehajúcej tlačovej konferencie ministerstva školstva Vám oznamujeme, že vyučovací proces od 3.3. - 5.3.2021 prebieha v nezmenenom režime. O ďalších podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať.

    • Darček - antigénové testy nového typu
     • Darček - antigénové testy nového typu

     • Dnes sme mali veľmi príjemnú návštevu - p. Igora Janckulíka z Oravského záchranného systému, ktorý priniesol pre našu školu darček v podobe antigénových testov nového typu, ktorých odber sa vykonáva len z prednej časti nosa, nie z nosohltana. Spomínané antigénové testy majú 100 % špecificitu a dosahujú senzitivitu 97,25 %. Ich veľkou výhodou je, že pre vykonanie testu postačuje len výter z prednej časti nosa, nie z nosohltanu, ako pri ostatných antigénových testoch. Rovnako test je citlivý aj na možné mutácie vírusu COVID-19 a to britský, brazílsky a aj juhoafrický variant.

      Tieto testy sme mohli získať aj vďaka Občianskemu združeniu Nemocnica deťom a predsedníčke združenia Zuzane Čižmárikovej. Nemocnica deťom o.z. dodala Oravskému záchrannému systému ako dar od spoločnosti Siemens Healthineers 3000 ks antigénových testov nového typu, ktorých odber sa vykonáva len z prednej časti nosa, nie z nosohltana.

      Oravský záchranný systém antigénové testy rozdáva pre 27 základných škôl okresu Námestovo a pre školy v okr. Dolný Kubín, Tvrdošín, ktoré sú najviac zasiahnuté koronavírusom.

      A keďze prichádza veľkonočné obdobie a darček nás veľmi potešil, darovali sme aj my 2 háčkované zajačiky (kotré vyrába naša šikovná kolegynka) ako poďakovanie, že na nás myslia v týchto ťažkých časoch spojených s pandémiou Covid 19.

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje