• Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Milí žiaci,
      s radosťou Vám oznamujeme, že školské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa kvôli pandemickej situácii posunulo na neskorší termín.
      Školské kolo HK pre ročníky 5. až 9. sa uskutoční dňa : 14. apríla 2021
      Ak budeme v škole, tak súťažiť budeme naživo, ak sa budeme učiť dištančne, tak súťažiť budeme online. Vyberte si pekné ukážky z poézie i prózy a svoj záujem hláste p. učiteľkám Kotúľovej a Košutovej.
      Prihlasujte sa do: 19. marca 2021 prostredníctvom správy na Edupage, kde uvediete svoje meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, meno autora a názov ukážky.

      Tešíme sa na spoluprácu!

    • Pozdravy PF - vyhodnotenie
     • Pozdravy PF - vyhodnotenie

     • Koncom kalendárneho roka nám prišla výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o nakreslenie rôznych PF pozdravov k novému roku 2021. Dnes prišlo poďakovanie za kreatívnu prácu aj vo forme darčekov pre 46 našich žiakov, ktorí sa do tejto výzvy zapojili. Obrázky sa všetkým veľmi páčili. Každý žiak dostal darček v podobe hlavolamu s obrázkom - hasičské autá, policajné motorky, policajné psíky, motorky... Deti sa veľmi potešili, preto touto cestou chceme poďakovať Ministerstvu vnútra SR, že myslia na všetky deti aj v tejto ťažkej dobe. Ďakujeme.

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Milí rodičia,

      nakoľko vznikli nezrovnalosti pri poplatkoch za obedy v mesiaci marec, chceme Vás touto cestou informovať, že v mesiaci február sa uskutočnila jarná škola, kedy žiaci navštevujúci jarnú školu chodili na obedy, taktiež sa to týka žiakov materskej školy. Toto obdobie  ale nebolo zarátané vo februárovej platbe, nakoľko termíny jarnej školy boli zverejnené až vo februári a poplatok už nebolo možné prirátať k februárovej platbe, ale teraz k marcovej. 

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Organizácia vyučovania od 8.3.2021
     • Organizácia vyučovania od 8.3.2021

     • Milí rodičia,

      podľa najnovších usmernení MŠVVaŠ SR prídu do školy od 8.3.2021 (tj. pondelok) prednostne žiaci ročníkov 1.-4., ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu. Čestné prehlásenie je už zakotvené v najnovšom tlačive o bezinfekčnosti v edupage, ktoré je platné od 8.3.2021.

      Zároveň prezenčného vzdelávania sa môžu zúčastniť všetci žiaci ročníkov 1.-4.

      Ďalšie informácie:

      • obed bude zabezpečený pre všetkých žiakov vyučovaných prezenčne,
      • deti a žiaci, ktorí sa od pondelka nezúčastnia vyučovania sa musia v piatok do 13.00 odhlásiť z obedu,
      • žiaci, ktorí sa vyučujú prezenčne, budú pokračovať v nezmenenom rozvrhu,
      • žiaci, ktorí nemôžu nastúpiť do školy z dôvodu usmernenia MŠVVaŠ SR, budú dostávať úlohy cez edupage,
      • ŠKD je zabezpečená pre žiakov vyučovaných prezenčne, týka sa len žiakov, ktorí doteraz navštevovali ŠKD.

      Informácie ohľadom materskej škôlky Vám poskytne p. zástupkyňa Silvia Dorušáková. 

       

      Stále je potrebný negatívny PCR alebo antigénový test. 

      Termín testovania: 6. marec 2021 (sobota) v čase od 8:00 hod. - 17:00 hod.

      Obedňajšia prestávka od 12:00 hod. - 13:00 hod.

      Testovacia miestnosť: sála kultúrneho domu

       

       

       

     • Informácie k vyučovaniu od 3.3.2021

     • Milí rodičia,

      na základe práve prebiehajúcej tlačovej konferencie ministerstva školstva Vám oznamujeme, že vyučovací proces od 3.3. - 5.3.2021 prebieha v nezmenenom režime. O ďalších podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať.

    • Darček - antigénové testy nového typu
     • Darček - antigénové testy nového typu

     • Dnes sme mali veľmi príjemnú návštevu - p. Igora Janckulíka z Oravského záchranného systému, ktorý priniesol pre našu školu darček v podobe antigénových testov nového typu, ktorých odber sa vykonáva len z prednej časti nosa, nie z nosohltana. Spomínané antigénové testy majú 100 % špecificitu a dosahujú senzitivitu 97,25 %. Ich veľkou výhodou je, že pre vykonanie testu postačuje len výter z prednej časti nosa, nie z nosohltanu, ako pri ostatných antigénových testoch. Rovnako test je citlivý aj na možné mutácie vírusu COVID-19 a to britský, brazílsky a aj juhoafrický variant.

      Tieto testy sme mohli získať aj vďaka Občianskemu združeniu Nemocnica deťom a predsedníčke združenia Zuzane Čižmárikovej. Nemocnica deťom o.z. dodala Oravskému záchrannému systému ako dar od spoločnosti Siemens Healthineers 3000 ks antigénových testov nového typu, ktorých odber sa vykonáva len z prednej časti nosa, nie z nosohltana.

      Oravský záchranný systém antigénové testy rozdáva pre 27 základných škôl okresu Námestovo a pre školy v okr. Dolný Kubín, Tvrdošín, ktoré sú najviac zasiahnuté koronavírusom.

      A keďze prichádza veľkonočné obdobie a darček nás veľmi potešil, darovali sme aj my 2 háčkované zajačiky (kotré vyrába naša šikovná kolegynka) ako poďakovanie, že na nás myslia v týchto ťažkých časoch spojených s pandémiou Covid 19.

       

    • Vyučovanie od 1.3.2021
     • Vyučovanie od 1.3.2021

     • Vážení rodičia, žiaci,

      vyučovanie od 1.3.2021 prebieha v nezmenenom režime.

      Žiaci 1.stupňa 

      Podmienkou pre vstup do školy je, aby sme mali podľa usmernenia MŠVVaŠ SR čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (toto tlačivo je možné zadať online priamo cez rodičovské konto v edupage (vyberáte tam len dátum nástupu a uložíte  - presný návod zadávania cez pc alebo mobil: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132). Bez tohto dokladu nemôžeme prijať žiaka do školy. Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter. Rodičia zabezpečujú na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok. V jednom prichádza žiak do školy a druhé má v taške vo vrecúšku, pre potrebu výmeny počas dňa. Odporúčame aj respirátor typu FFP2. Žiaci sa budú učiť podľa pôvodného rozvrhu.

      Školská jedáleň- obedy

      Stravu zabezpečuje školská jedáleň  deťom MŠ a žiakom 1.stupňa, preto je potrebné, aby rodičia ODHLÁSILI svoje dieťa, či žiaka zo stravy, ak nenastúpi do MŠ a ZŠ.

      Materská škola

      Informácie ohľadom vstupu do MŠ rodičom poskytne zástupkyňa pre MŠ p. Dorušáková. 

      Školský klub

      Školský klub detí bude pokračovať v bežnom režime.

      Žiaci 2.stupňa

      Žiaci 2.stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne. Rozvrhy hodín ostávajú v platnosti aj od 1.3.2021. O všetkých zmenách Vás budú informovať triedni učitelia.

    • Jarná škola
     • Jarná škola

     • Cez jarné prázdniny na našej škole počas celého týždňa fungovala jarná škola, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.- 4. ročníka. Pre žiakov boli pripravené zaujímavé vzdelávacie ale aj voľnočasové aktivity. Počas celého týždňa si žiaci prvé tri hodiny vo svojich triedach formou zábavných hier a pracovných listov opakovali a utvrdzovali prebraté učivo.

      Po vzdelávacích aktivitách nasledovalo množstvo tvorivých a športových aktivít. Prvý deň bol zameraný na karnevalovú tematiku, kde sme sa venovali výrobe karnevalových masiek a skúške kostýmov. V utorok sme sa venovali aj kuchárskemu umeniu, kde si žiaci napiekli chutné šišky a nasledovala karnevalová zábava. V stredu sme si užili dostatok čerstvého vzduchu a snehu na sánkovačke. Vo štvrtok sme sa venovali veľkonočnej tematike, kde žiaci zapojili svoju fantáziu pri zdobení kraslíc a výrobe veľkonočných zajačikov. Posledný deň sme si zasúťažili v rôznych športových disciplínach a stihli sme si aj vyrobiť veľkonočné pozdravy. Jarnú školu sme ukončili v dobrej nálade a všetci žiaci za svoju usilovnosť dostali odmenu.

    • Informácie k nástupu do školy po jarných prázdninách
     • Informácie k nástupu do školy po jarných prázdninách

     • Vážení rodičia,

      pomaly sa nám končia jarné prázdniny, preto by sme Vás chceli informovať o nástupe do školy od 22.2.2021.

      Žiaci 1.stupňa 

      Podmienkou pre vstup do školy je, aby sme mali podľa usmernenia MŠVVaŠ SR čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (toto tlačivo je možné zadať online priamo cez rodičovské konto v edupage (vyberáte tam len dátum nástupu a uložíte  - presný návod zadávania cez pc alebo mobil: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132). Bez tohto dokladu nemôžeme prijať žiaka do školy. Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter. Rodičia zabezpečujú na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok. V jednom prichádza žiak do školy a druhé má v taške vo vrecúšku, pre potrebu výmeny počas dňa. Odporúčame aj respirátor typu FFP2. Žiaci sa budú učiť podľa pôvodného rozvrhu.

      Školská jedáleň- obedy

      Stravu zabezpečuje školská jedáleň  deťom MŠ a žiakom 1.stupňa, preto je potrebné, aby rodičia ODHLÁSILI svoje dieťa, či žiaka zo stravy, ak nenastúpi do MŠ a ZŠ.

      Materská škola

      Informácie ohľadom vstupu do MŠ rodičom poskytne zástupkyňa pre MŠ p. Dorušáková. Školský klub deti bude pokračovať v bežnom režime.

      Žiaci 2.stupňa

      Žiaci 2.stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne. Rozvrhy hodín ostávajú v platnosti aj od 22.2.2021. O všetkých zmenách Vás budú informovať triedni učitelia.

       

    • Jarná škola
     • Jarná škola

     • Vážení rodičia!

      V dňoch od 15. 2. do 19. 2. 2021 sa v našej škole pre žiakov 1.- 4. ročníka otvára jarná škola. Dnes dostali žiaci papieriky s informáciami, kde zisťujeme Váš záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa do jarnej školy. Záujemcovia o jarnú školu donesú vyplnenú a podpísanú návratku svojej triednej pani učiteľke. Prevádzka jarnej školy bude od 7.30 – 13.00 hod.

      Program jarnej školy bude nasledovný:

      • od 7.30 do 10.00 upevňovanie a opakovanie prebratého učiva,
      • od 10.00 do 12.30 voľnočasové aktivity.

      Žiaci budú mať obed zabezpečený počas celého týždňa. A čo je najdôležitejšie, dieťa sa bude vzdelávať pod dozorom, kým vy ste v práci alebo máte iné povinnosti.

    • Informácie k nástupu do školy od 8.2.2021
     • Informácie k nástupu do školy od 8.2.2021

     • Vážení rodičia,

      Po včerajšom rokovaní vlády bolo vydané nasledovné rozhodnutie:
      S účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú sa obnovuje školské vyučovanie, v našej obci v MŠ a ZŠ I.st. 


      Včera sa uskutočnilo testovanie na COVID 19 a boli sme všetci negatívni.Teda nič nám nebráni ísť do školy.

      Žiaci 1.stupňa
      Podmienkou pre vstup do školy je, aby sme mali podľa usmernenia MŠVVaŠ SR čestné prehlásenie o
      bezinfekčnosti (toto tlačivo je možné zadať online priamo cez rodičovské konto v edupage (vyberáte tam len dátum nástupu a uložíte  - presný návod zadávania cez pc alebo mobil: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132). Bez tohto dokladu nemôžeme prijať žiaka do školy. Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter. Rodičia zabezpečujú na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok. V jednom prichádza žiak do školy a druhé má v taške vo vrecúšku, pre potrebu výmeny počas dňa. Odporúčame aj respirátor typu FFP2. Žiaci sa budú učiť podľa pôvodného rozvrhu.

      Školská jedáleň- obedy
      Stravu zabezpečuje školská jedáleň od 8.2.2021 deťom MŠ a žiakom 1.stupňa, preto je potrebné, aby rodičia ODHLÁSILI svoje dieťa, či žiaka zo stravy, ak nenastúpi do MŠ a ZŠ od 8.2.2021.

      Materská škola
      Informácie ohľadom vstupu do MŠ rodičom poskytne zástupkyňa pre MŠ p. Dorušáková. Školský klub deti
      Bude pokračovať v bežnom režime.

      Žiaci 2.stupňa
      Žiaci 2.stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne. Rozvrhy hodín ostávajú v platnosti aj od 8.2.2021. O všetkých zmenách Vás budú informovať triedni učitelia.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      Vzhľadom na odporúčanie ministra školstva SR bude od  8.2.2021 prebiehať prezenčná forma výučby na ročníkoch 1.-4. Taktiež bude v prevádzke aj materská škola.

      Žiaci na  2. stupni ZŠ  pokračujú v dištančnom vzdelávaní, ktoré bude aj naďalej pre všetkých povinné. 

      Nakoľko je k vstupu do základnej aj materskej školy povinný negatívny test zákonného zástupcu aj zamestnanca, bude v piatok, dňa 5.2.2021, testovanie v Kultúrnom dome v Krušetnici v čase od 12.00 -15.00.

      Rozpis testovania:

      12.00 - 12.30 - zamestnanci školy a školských zariadení

      12.30 - 15.00 - zákonní zástupcovia

      Na základe výsledkov testovania budú upresnené pokyny k nástupu do školy, materskej školy, ŠKD. Informácie budú aj ohľadom stravy v školskej jedálni.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      Vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva zostáva základná škola aj od 1.2 - 5.2 2021 zatvorená.

      Žiaci na 1. aj 2. stupni  od pondelka pokračujú v dištančnom vzdelávaní, ktoré bude aj naďalej pre všetkých povinné. ŠKD a školská jedáleň sú taktiež zatvorené

      Zároveň Vás informujeme, že od 1.2.2021 - 5.2.2021 bude OTVORENÁ  materská škola pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice. Kategórie zamestnancov kritickej infraštruktúry vyplývajú zo zákona č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre. Materská škola bude v prevádzke od 6.30 do 15.00. Strava je zabezpečená. 

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      Vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva zostáva základná škola aj od 25. januára 2021 zatvorená.

      Žiaci na 1. aj 2. stupni  od pondelka pokračujú v dištančnom vzdelávaní, ktoré bude aj naďalej pre všetkých povinné. 

      Zároveň od 25.1.2021 - 29.01.2021 bude zatvorená aj materská škola, ŠKD a školská jedáleň.

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      Vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva zostáva základná škola aj od 18. januára 2021 zatvorená.

      Žiaci na 1. aj 2. stupni prechádzajú od pondelkapokračuhjú v dištančnom vzdelávaní, ktoré bude aj naďalej pre všetkých povinné. Bližšie pokyny budú zverejnené v edupage.

      Zároveň od 18.1.2021 - 22.01.2021 bude zatvorená aj materská škola, ŠKD a školská jedáleň.

      O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať.

    • Testovanie 5 a 9
     • Testovanie 5 a 9

     •  

      Testovanie 5

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.

      Odôvodnenie: Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.

       

      Testovanie 9

      Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

      v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov

      • matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

       

    • Prijímacie konanie v šk. roku 2020/21
     • Prijímacie konanie v šk. roku 2020/21

     • Podľa najaktuálnejšieho usmernenia sú upravené podmienky prijímania na stredné školy:

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021:

      • do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
      • do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
      • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
      • do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

      Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

      Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

      • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
      • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

      Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      Vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva zostáva základná škola od 11. januára 2021 zatvorená .

      Žiaci na 1. aj 2. stupni prechádzajú od pondelka (11. januára) na dištančné  vzdelávanie, ktoré bude aj naďalej pre všetkých povinné. Bližšie pokyny budú zverejnené v edupage.

      Zároveň od 11.1.2021 - 15.01.2021 bude zatvorená aj materská škola, školská jedáleň.

      O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať.

      Príloha: Organizacia_vyucovania_na_ZS_od_11.1.2021.doc

    • Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021
     • Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021

     • Milí rodičia a žiaci,

      dnes sme posledný deň v škole v kalendárnom roku 2020, a preto Vám chceme všetkým popriať, aby ste prežili sviatky v kruhu svojich najbližších, ako je to len možné, pretože momentálna situácia nám nedovoľuje užiť si tieto krásne sviatky pokoja v štandardnom režime.

      Veríme, že sa všetci stretneme 11.1.2021 v škole pri prezenčnej forme vyučovania, ale keďže situácia sa dennodenne mení, prosíme Vás, aby ste aj naďalej sledovali našu webovú stránku, fb stránku a správy v Edupage, kde bude upresnený nástup do školy po vianočných prázdninách.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje