• Nástup do školy
     • Nástup do školy

     • Milí rodičia,  žiaci,

      jesenné prázdniny nám uplynuli ako voda a zajtra pokračujeme vo vyučovaní:

      1. stupeň prezenčne,

      2. stupeň - dištančne.

      Chceme Vás touto cestou upozorniť, že od 1.11.2020 sú znova nové tlačivá na vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivá sú k dispozícii na hlavnej stránke našej školy - v úvode COVID 19 - INFO, prípadne budú vytlačené v schránke školy pri hlavnom vchode. 

      Nezabudnite, že zajtra sa musí každý pri vstupe preukázať týmto vypísaným tlačivom, inak nebude možné vstúpiť do budovy školy.

      Už sa na Vás tešíme.

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Milí rodičia, žiaci,

      keďže tento školský rok je z dôvodu pandemických opatretní špecifický, aj termín jesenných prázdnin je iný ako po iné roky. Prvú časť jesenných prázdnin už máme za sebou, ale od zajtra 6.11. začína ich druhá časť. Jesenné prázdniny sú v termíne 6.11. a 9.11.2020 aj z dôvodu ďalšieho celoslovenského testovania. Všetci sa stretneme  znova 10.11.2020, či už v škole alebo formou dištančného vzdelávania online.

      Prajeme príjemné prežitie tohto predĺženého víkendu.

    • Prehľad opatrení po testovaní
     • Prehľad opatrení po testovaní

     • Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády vypracoval minister školstva niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

      Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

      Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

      Základné princípy:

      Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

      Čiže:

      Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

      Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

      Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

      Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

      Podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov celoplošného testovania. Dúfam, že aj vďaka testovaniu sa budeme môcť čo najskôr vrátiť do škôl.

      Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Na základe rozhodnutia ÚVZSR sa predošlý oznam ruší - vyučovanie nie je prerušené.

      Od zajtra 3.11. funguje materská škola aj základná škola pre žiakov 1. stupňa prezenčnou formou. Školská jedáleň aj ŠKD fungujú v bežnom režime.

      Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa zaslaného online rozvrhu (aj v prílohe).

      Žiaci aj zamestnanci sa pri vstupe do budovy musia priniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Minulý školský rok sa ustutočnila súťaž Matematický klokan, ktorá prebehla na našej škole online formou, nakoľko pandemická situácia nedovoľovala zúčastniť sa žiakom tejto súťaže v školských laviciach. 

      Aj z tohto dôvodu bola súťaž vyhodnotená omnoho neskôr, ako je bežné. Naši žiaci sa stále v plnej miere nezúčastňujú vyučovania v škole štandardným spôsobom, preto napr. žiaci 6.-9. ročníka nedostali diplomy a darčeky, ktoré na nich čakajú v škole. Žiaci 2.-5. ročníka sa už zo svojich cien tešia.

      Vyjadrenie organizátorov:

      Celý proces trvá dlhšie, ako sme očakávali. Prepáčte nám to. Je to preto, lebo darčekov posielame podstatne viac ako v iných rokoch. Vzhľadom na situáciu nebude žrebovanie o tablety a neuskutočnil sa ani medzinárodný tábor riešiteľov Klokana. Všetky finančné prostriedky určené na tieto ceny sme presunuli na darčeky pre úspešných riešiteľov. Každý, kto sa vo svojom rebríčku umiestnil medzi 20 % najlepšími, má v zásielke diplom a väčší darček. Ostatným riešiteľom sme tiež poslali diplom a malý darček.

    • iBobor - informatická súťaž
     • iBobor - informatická súťaž

     • Milí žiaci,

      ako každý rok, aj tento rok sa plánujeme zúčastniť informatickej súťaže iBobor. Tento rok sa koná už 14. ročník tejto súťaže. Nakoľko je situácia taká, aká je, tieto informácie sú zatiaľ informačného charakteru a môžu sa ešte zmeniť.

      Harmonogram: 

      • ako škola sme zaregistrovali žiakov do súťaže od 3.-9. ročník, podrobné informácie dostanete včas do Edupage,
      • táto súťaž bude prebiehať počas vyučovania - ako hodina informatiky, preto žiaci, ktorí majú dištančnú formu vyučovania (5.-9. ročník) - dostanú prístupové heslá a pokyny v Edupage,
      • žiaci 3.a 4. ročníka absolvujú súťaž v škole (ak samozrejme nedôjde k nejakým zmenám a prezenčná výučba bude zrušená, v tom prípade by dostali heslá taktiež cez Edupage)
      • súťaž bude prebiehať od 9. - 13. novembra 2020:
      • Dôležité termíny:
       • pondelok 9. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ). Ak budú v tento deň naozaj prázdniny, tak presunieme súťaž Kadetov na ďalší pondelok (sledujte naďalej našu stránku)
       • utorok 10. novembra od 9:30 do 13:30  Drobci (3. ročník ZŠ) 
       • streda 11. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ)
       • piatok 13. novembra od 9:30 do 13:30 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).
    • Najnovššie informácie k súčasnej situácii spojenej s COVID 19
     • Najnovššie informácie k súčasnej situácii spojenej s COVID 19

     • Milí rodičia, žiaci, kolegovia,

      určite každý z Vás očakáva najnovšie informácie ohľadom vzdelávania v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Podľa aktuálnej situácie, ktorá sa však mení z hodiny na hodinu z dôvodu víkendového testovania, sú momentálne závery takéto:

      Od pondelka - 26.10.2020:

       žiaci 1. stupňa  sa budú vyučovať prezenčne  (v škole), prinesú si normálne pomôcky podľa rozvrhu, nezabudnite na stále platiace hygienické predpisy - rúška, dezinfekcia, vreckovky,...

      - žiaci 2. stupňa sa budú vyučovať dištančne (online), podľa dištančného rozvrhu, bližšie pokyny budú vopred oznámené,

      - materská škola je ZATVORENÁ z dôvodu potvrdeného pozitívneho výsledku na COVID-19 u zamestnanca.

       

      Jedáleň bude fungovať pre zamestnancov a žiakov 1. stupňa ZŠ.

      Každý zamestnanec aj žiak je POVINNÝ priniesť so sebou vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti. Bez tohto tlačiva nik nebude vpustený do budovy školy.

       

      V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme hneď informovať.

       

    • Dištančné vzdelávanie počas preventívnej karantény
     • Dištančné vzdelávanie počas preventívnej karantény

     • Milí rodičia, žiaci,

      zhoršenie pandemickej situácie nás opäť donútilo pristúpiť k dištančnému vzdelávaniu na tento týždeň. Chceme Vás však ubezpečiť, že to určite všetci zvládneme. V piatok dištančná forma výučby neprebehla, nakoľko sme Vám chceli dať priestor sa s danou situáciou vyrovnať. Keďže sa jedná zatiaľ len o 5 dní dištančného vyučovania, bude prebiehať iba formou Edupage - zadaním úloh na opakovanie a precvičovanie učiva, online vzdelávanie zatiaľ prebiehať nebude.

      V prílohe Vám zasielame rozvrh dištančného vyučovania upravený podľa požiadaviek a usmernení ŠPÚ a predpísaných disponibilných hodín. 

      Taktiež, keďže máme aj nových žiačikov - prvákov a piatakov z Lomnej, zaslali sme Vám cez Edupage aj videonávod na odovzdávanie úloh cez Edupage, ktorý sme Vám pripravili už a v marci minulého šk. roka.

      Tešíme sa na spoluprácu.Všetkým prajeme veľa trpezlivosti a porozumenia.

      COVID_ROZVRH_triedy.docx

    • POVINNÁ KARANTÉNA
     • POVINNÁ KARANTÉNA

     • Z dôvodu potvrdeného pozitívneho výsledku na COVID-19 u zamestnanca našej školy a zvyšujúci sa počet žiakov v nariadenej karanténe v zmysle nariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu je vyhlásená karanténa pre všetkých žiakov a učiteľov základnej školy. Žiaci sú z obedov automaticky odhlásení.

      Karanténa začína 16.10.2020 a končí v nedeľu 25.10.2020.

      Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 26.10.2020 podľa riadneho rozvrhu. Karanténa sa  týka len žiakov a učiteľov (nie ich rodinných príslušníkov). Žiaci dostanú pokyny od svojich učiteľov. Vo všetkých triedach bude prebiehať dištančné vzdelávanie cez EduPage, ktoré je povinné. Žiadame všetkých o dodržiavanie povinnej karantény. Pri spozorovaní príznakov ochorenia u seba alebo svojho dieťaťa kontaktujte svojho všeobecného lekára.

      V prípade zmien Vás budeme informovať cez webovú stránku školy, resp. cez EduPage.

    • Mlieko v školách – Pozor, zmena!
     • Mlieko v školách – Pozor, zmena!

     • Milí rodičia,

      viete, že naša škola je niekoľko rokov zapojená v projekte Školské mlieko.

      Tento šk. rok dochádza k niektorým zmenám. Tá najdôležitejšia je, že

      mlieko od 1. októbra je zadarmo.

      Preto sme pristúpili k nasledovnej úprave vydávania mlieka žiakom.

      1. Na mlieko má nárok len ten žiak, ktorý je v škole (nechýba). Ak žiak chýba – na príslušné množstvo nemá nárok.
      2. Žiakom budeme mlieko vydávať každé 2 týždne. Prečo? Triedni učitelia musia p. školníkovi oznámiť dochádzku každého žiaka počas 2 týždňov, aby vedel, či má dieťa nárok na mlieko. Administratívne úkony zaberú pomerne dosť času, pretože aj učitelia aj p. školník majú aj ďalšie pracovné povinnosti.
      3. Ako vyriešiť situáciu, že máme mlieko balené v litrových obaloch? Aj preto sme pristúpili k intervalu vydávania mlieka – 2 týždne. A bude vydávané nasledovné množstvo:
      • 0 – 2 dni počas 2 predchádzajúcich týždňov je dieťa v škole – mlieko nedostane
      • 3 – 7 dní počas 2 predchádzajúcich týždňov je dieťa v škole – dieťa dostane 1 liter mlieka
      • 8 -10 dní počas predchádzajúcich 2 týždňov je dieťa v škole – dieťa dostane 2 l mlieka.
    • Nové epidemiologické opatrenia
     • Nové epidemiologické opatrenia

     • Mili rodičia, zamestnanci, žiaci,

      Dnes rokuje krízový štáb ohľadom zhoršenia epidemiologickej situácie na Slovensku, z ktorých pre nás vyplývajú nové opatrenia: 

      Od zajtra - 12.10.2020

      1. Rúška v interiéri sú už povinné aj pre žiakov 1. stupňa,

      2. Rúška v exteriéri sú taktiež povinné. 

      O iných zmenách vás budeme vopred informovať.

    • Prekvapenie
     • Prekvapenie

     • Dnes ráno nás pred školou čakalo príjemné prekvapenie. Naše žiačky Rebeka Mikytová a Romanka Grofčíková zobrali zhoršujúcu sa pandemickú situáciu vážne a ušili rúška spolu s ich maminkami pre celú školu . Ušlo sa každému, aj žiakom aj pedagógom. Aj keď sme chceli finančne prispieť k ich činu, dôrazne to odmietli. Týmto chceme poďakovať rodičom aj žiačkam za ich nezištnú pomoc spolužiakom aj pedagógom, ktorá je v tejto dobe čoraz ojedinelejšia. Ďakujeme :-)

    • Vyplácanie dopravného
     • Vyplácanie dopravného

     • Vážení rodičia žiakov z obce Lomná,

      ako každý rok, aj tento rok bude žiakom vyplácané dopravné na Váš bankový účet. V prípade zmeny bankového účtu je potrebné túto zmenu nahlásiť p. účtovníčke  a vyplniť priložené tlačivo.

      zmena_cisla_uctu.docx

    • Zápis na hodiny hry na heligónke
     • Zápis na hodiny hry na heligónke

     • Vážení rodičia, žiaci,

      zajtra, dňa 23.9.2020, sa uskutoční zápis na hodiny hry na heligónke o 15.00. Záujemci, príďte pred budovu školy. Ďakujeme a tešíme sa na Vás všetkých.

    • Oznam sociálnej poisťovne pre rodičov
     • Oznam sociálnej poisťovne pre rodičov

     •  Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR) už nebude mať rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy alebo škôlky pre obavy z nákazy novým koronavírusom. 

      Nárok na pandemickú OČR však bude mať naďalej vtedy, ak budú predškolské zariadenia, školy alebo konkrétne triedy uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok v skrátenom legislatívnom konaní schválil parlament. Nová právna úprava nadobudne účinnosť už o niekoľko dní, po podpise prezidentky SR a publikovaní v Zbierke zákonov.

      Novela prinesie aj zmenu v doterajšom systéme overovania podmienok nároku na pandemické ošetrovné. Príslušný okresný úrad bude po novom poskytovať Sociálnej poisťovni informácie len o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese. Podľa doteraz platnej legislatívy to bolo naopak – úrady nahlasovali Sociálnej poisťovni zoznamy detí, ktoré do školy/škôlky chodili.

    • Oznam
     • Oznam

     •  Dobrý deň,

      chceme Vás informovať o postupe v súvislosti s pozitívnym alebo podozrivým na ochorenie COVID-19:

      ·        v prípade žiaka alebo zamestnanca podozrivého (kontakt s pozitívnym) zostáva žiak/zamestnanec ako úzky kontakt s pozitívnym v domácej 10-dňovej karanténe. V škole prebieha vyučovací proces ako za bežnej prevádzky. Žiaci z triedy kontaktu s podozrivým sledujú svoj zdravotný stav. V tomto prípade má zákonný zástupca povinnosť oznámiť škole dôvod a neprítomnosť svojho dieťaťa. 

      ·        v prípade pozitívneho žiaka alebo zamestnanca, RÚVZ kontaktuje telefonicky školu a informuje o ďalšom postupe. Úzke kontakty pozitívneho (napr. trieda, triedny učiteľ, učitelia z kabinetu a pod.) budú vylúčení z vyučovacieho procesu. Plynie im povinná 10-dňová karanténa od posledného kontaktu s pozitívnym. Zároveň žiadame školu o zaslanie menného zoznamu úzkych kontaktov na mailovú adresu dk.hdm@uvzsr.sk. V takomto prípade prosíme školské zariadenie o zverejnenie informácie cez školský informačný systém pre úzke kontakty v škole (začiatok karantény, koniec karantény, nástup do školy). V prípade výskytu príznakov u úzkeho kontaktu je potrebné kontaktovať ošetrujúceho lekára.

       Oddelenie Hygieny detí a mládeže, RÚVZ Dolný Kubín 

     • Prezentácia stredných škôl

     • Milí deviataci, rodičia,

      Prezentácia stredných škôl prebehne tento rok v UTOROK 6.10.2020 V NÁMESTOVE NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁMESTÍ OD 13:00 DO 16:00

    • Gajdovačka a včelárstvo
     • Gajdovačka a včelárstvo

     • Daloš Drahoš - z Lehoty, nar. 1962

         Dňa 14.9.2020 zavítal do našej školy pán Drahoš Dalož, multiinštrumentalista. Výrobe tradičných hudobných nástrojov sa venuje 25 rokov. Prvé praktické skúsenosti z výroby nástrojov získaval v dielni Jána Bartolena v Nitre. S ním sa zúčastnil na stretnutí výrobcov o cenu Ladislava Lenga pri FSP Detva, s ním zakladal svoju pracovňu v Lehote. Prvým nástrojom vyrobeným nim bola G fujara, pretože to bol nástroj pri počúvaní ktorého sa mu niesli príjemné zimomriavky po tele. Neskôr šesťdierové píšťaly, dvojačky , koncovky, kostené handrárske píšťalky, no a nakoniec gajdy. Drahoš Daloš navštevoval folklórne festivaly (Myjava, Detva, Východná) i menšie regionálne festivaly – najskôr ako divák, postupne ako účinkujúci s FS ZOBOR pri SPU v Nitre, neskôr sólista. Podieľal sa na príprave programov ekumenického festivalu Dní kolied kresťanov Slovenska, Gajdošské fašiangy v Malej Lehote, FF Východná a iné. 

      Svoje hudobné nástroje vystavoval v Paríži, Zurichu, Berlíne, aj na svetovej výstave hudobných nástrojov vo Frankfurte, v Bruseli a i. Vďaka tomu sa jeho nástroje dostali na všetky kontinenty (s výnimkou Antarktídy) a tam sa na nich hrá aj hudba iných žánrov. Z ocenení a diplomov si cení tituly Instrumentum Excellens udelené jeho hudobným nástrojom na FSP v Detve.

      Folklórne podujatie bolo určené pre žiakov ročníkov 1.-5. Pán Dalož predstavil žiakom hudobný nástroj fujaru, priblížil im výrobu tohto nástroja prostredníctvom filmu, v ktorom žiaci videli, aké drevo treba hľadať – bazu – ako sa drevo opracúva, vŕta, zdobí. Hra na fujaru bola nádherná, pán Dalož nielen fujary vyrába, ale ich aj ováda a vie na nich krásne hrať. Našim žiakom predstavil aj iné hudobné nástroje- rôzne píšťaly, ktoré vyrába zo šípkového dreva. Naši žiaci videli a počuli ďalší hudobný nástroj – gajdy – kožené aj umelé, veľmi sa im páčili aj gajdy, aj hra na nich, spoločne si zaspievali ľudové piesne pre deti. V ďalšej časti pán Dalož predstavil našim žiakom včelárstvo. Porozprával žiakom o včelách a ich práci. Prostredníctvom filmu žiaci videli, ako včely v úli pracujú, aké majú úlohy, ako prichádza na svet nová včela, dĺžku života včiel, štatistické údaje o včelách. V praktických ukážkach žiakom ukázal včelárske oblečenie – jeho jednotlivé časti, samozrejme niektorých žiakov vyobliekal a boli z nich malí včelári. Ukázal dymák, rámiky, med. Každý žiak dostal pracovný list o včelách, kde boli zhrnuté všetky informácie, ktoré sa dozvedeli. Gajdovačka a včelárstvo sa deťom veľmi páčili, naučili sa veľa zaujímavých informácií. Ďakujeme p. Drahošovi Daložovi za krásne a poučné predstavenie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje