• Informačná výchova
     • Informačná výchova

     •    Dňa 9.9.2020 sa uskutočnila informačná výchova žiakov 1. ročníka v školskej knižnici. Prváčikovia boli oboznámení so školskou knižnicou, dostali nové čitateľské preukazy, boli pasovaní za čitateľov a po prezretí  knižnice a kníh si vypožičali svoje prvé knihy. Dúfame, že budú naši stáli čitatelia.

    • Dar od firmy DXC Technology Slovakia s. r. o.
     • Dar od firmy DXC Technology Slovakia s. r. o.

     • Dňa 14.9.2020 sme dostali hodnotný dar - 5 ks notebookov HP EliteBook 840 G1 - repasovaných, ktoré veľmi pomôžu vo vybavení školy vhodnými IKT prostriedkami. Dar prevzala p. riaditeľka M. Olešová od pána J. Škarbu, povereného zasúpením firmy od firmy DXC Technology Slovakia s. r. o.

      Veľmi nás tento dar potešil a veríme, že notebooky budú ešte dlho využívané žiakmi a učiteľmi na našej škole. V mene celého kolektívu ZŠ s MŠ Krušetnica zo srdca ďakujeme.

       

    • Pozor, nové vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa
     • Pozor, nové vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

     • Vážení rodičia,

      od dnešného dňa je v platnosti nové vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, ktoré je potrebné stiahnuť a vyplniť v prípade, že dieťa chýba 3 dni v škole.

      Toto vyhlásenie musia v pondelok priniesť vypísané všetci žiaci, ktorí sa dnes 11.9.2020 nezúčastnili vyučovania, aj žiaci, ktorí absolvovali školu v prírode.

      vyhlasenie_nove.docx​​​​​​​

    • Fotografovanie
     • Fotografovanie

     • Vážení rodičia,

      zajtra, dňa 3.9.2020, prebehne na našej škole náhrada za koncoročné fotografovanie kolektívov + fotenie prváčikov. Fotografovanie môže byť bez rúška alebo aj s rúškom. Cena fotografie za triedny kolektív je 1,40€/ks. Kamarátska skupinka - 1€ za ks.

       

    • Informácie k vyučovaniu
     • Informácie k vyučovaniu

     • Vážení rodičia,

      dňa 3.-4.9.2020 (štvrtok a piatok) bude na základe nariadení skrátené vyučovanie:

      1.- 4. ročník - žiaci budú končiť o 11.00

      5.-6. ročník - žiaci budú končiť o 11.30

      7.- 9. ročník - žiaci budú končiť o 12.00 

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021

     • Dnes sme slávnostne otvorili šk. rok 2020/2021. Toto otvorenie bolo iné, ako bolo predošlé roky. Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 boli vydané nové nariadenia, ktoré nám školský rok síce dovolili otvoriť, ale za prísnych hygienických podmienok. Aj keď sa konalo v triedach aj s rúškami, žiaci  prišli po prázdninách v dobrej nálade. Osobitne prišla žiakov privítať aj p. starostka T. Pacoňová. Taktiež chceme privítať medzi nami nových žiakov -  našich najmenších žiakov - prváčikov, ktorí prišli v doprovode rodiča, ale aj časť piatačikov, ktorí k nám zavítali zo susednej obce Lomná. Veríme, že túto 2-týždňovú situáciu všetci zvládneme, veď zdravie je to jediné, čo si musíme naozaj chrániť.

    • Pozor - zmena!!!
     • Pozor - zmena!!!

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa slávnostné zahájenie šk. roka nezačne sv. omšou, ale žiaci prídu  rovno do školy o 7.30. Program bude ďalej pokračovať podľa pôvodného oznamu.

    • Pokyny k organizácii začiatku školského roka 2020/21
     • Pokyny k organizácii začiatku školského roka 2020/21

     • Cieľom našej školy je zabezpečiť v tomto mimoriadnom období  bezpečné prostredie pre všetkých, z toho dôvodu Vás žiadam o zodpovednosť a spoluprácu pri dodržiavaní všetkých pokynov.

      V škole prebieha od 02.09.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka žiakov do školy je povinná.

       

      Otvorenie školského roka v stredu 2.9.2020 

      7.30 - svätá omša (dodržiavať aktuálne opatrenia ÚVZ SR). ZMENA!!!!

      7.30  -  slávnostné otvorenie školského roka v triedach cez školský rozhlas.

      Všetci  žiaci prídu do školy bez školských tašiek a prezuviek. Každý žiak prinesie vyplnené tlačivá - zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.

       

      ŠKDpre prihlásených žiakov - prvý deň ŠKD nebude.

      Prosím, nahláste (zaznačte v zápisnom lístku presný čas), kedy bude Vaše dieťa z ŠKD odchádzať, keďže vstup rodičov do budovy školy je zakázaný.

      Doporučujeme komunikáciu cez Edupage, emailom, prípadne telefonicky. Osobné konzultácie s pedagogickými  zamestnancami je potrebné dohodnúť si vopred.

      ŠJ – stravovanie prihlásených žiakov bude podľa osobitného časového rozpisu, aby sme zamedzili veľkému stretávaniu sa žiakov.

      Rozvrh hodínod 2.9. do 4.9. (piatok) osobitný rozvrh, od 7.9. (pondelok) riadny rozvrh.

      Obsah a forma všetkých vzdelávacích aktivít bude zvolená tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      Pri vstupe do školy sa kontroluje teplota (ranný filter), dezinfikujú sa ruky, prezutí žiaci vojdú do svojich tried.

      • Rúška sú povinné prvé dva týždne pre žiakov 2.stupňa ZŠ počas celého pobytu v škole, v celom interiéri s výnimkou konzumácie  jedál a nápojov.
      • Pre žiakov 1.stupňa sú rúška odporúčané. Vzhľadom na stúpajúce % ohrozenia novým koronavírusom je na zvážení rodičov, či odporučia svojim deťom 1.stupňa nosiť v škole rúško. Mimo triedy sú rúška povinné.

      Všetci si prajeme úspešné zvládnutie týchto dní, ak zvládneme prvé dva týždne, mali by sme zvládnuť aj ďalšie. Buďme disciplinovaní a chráňme si svoje zdravie.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, 

      na našej webovej  stránke sme zverejnili tlačivá, ktoré sú žiaci povinní doniesť vypísané v prvý deň nástupu žiakov do školy. Ak máte nejaký problém s vytlačením tlačív, je možné si po tlačivá prísť osobne k budove školy, kde budú umiestnené v poštovej schránke pri vchode.

    • Informácie k nástupu žiakov do školy
     • Informácie k nástupu žiakov do školy

     • Milí rodičia,

      pomaly sa všetci pripravujeme na začiatok nového školského roka a na nástup do žiakov do školy. S ním je spojená aj aktuálna situácia z epidemiologického hľadiska. Podľa nariadenia ministerstva školstva je nástup žiakov podmienený vyplnením tlačív - prehlásenie rodiča a dotazník. Tieto vyplnené a podpísané tlačivá prinesú žiaci 2. septembra do školy. O ďalšom postupe Vás budeme vopred informovať.

      Tlačivá: 

      dotaznik_a_vyhlasenie_rodic(1).docx

      vyhlasenie_rodic(1).docx​​​​​​​


    • Triedne ZRPŠ žiakov 4. a 5. ročníka
     • Triedne ZRPŠ žiakov 4. a 5. ročníka

     • Milí rodičia budúcich štvrtákov a piatakov z Krušetnice, srdečne Vás pozývame dňa 24.8. 2020 na triedne ZRPŠ, ktoré sa uskutoční o 16:00 hod. v budove ZŠ s MŠ Krušetnica. Stretnutie bude zamerané na školu v prírode, preto Vás prosíme, aby ste sa zúčastnili všetci rodičia. Rodičia z Lomnej budú mať stretnutie v Lomnej tiež 24.8. 2020 ale o 15:00 hod. Zároveň Vás prosíme, aby ste pri vstupe do budovy mali všetci rúška. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie.

    • Oznam školskej jedálne pre stravníkov
     • Oznam školskej jedálne pre stravníkov

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom detí MŠ a žiakom ZŠ, že PRIHLÁSIŤ DETI NA STRAVOVANIE v školskom roku 2020/2021 bude možné od 24.8.2020-26.8.2020 v čase od 7.00-14.00 h osobne. V prípade, že Vám nevyhovujú stanovené termíny, kontaktujte vedúcu na tel. č. 0918 865 580,043 55 72 222, kde dostanete bližšie pokyny. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka musí vypísať zápisný lístok na stravovanie, bez vyplnenia zápisného lístku prihlásenie nie je možné. Zápisný lístok si treba prísť prevziať do školskej jedálne alebo je k dispozícií na stiahnutie nižšie. Vypísaný a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok treba vrátiť do školskej jedálne.

      Zápisný lístok stiahni tu: Zapisny_listok_stravnika.docx​​​​​​​

      Od septembra 2020 do decembra 2020 bude stravovanie v školskej jedálny prebiehať za nezmenených podmienok.

      Poplatky za stravu:

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      bliži sa začiatok školského roka, preto Vám chceme pripomenúť, že si na našej stránky viete pozrieť pomôcky potrebné pre jednotlivé ročníky - https://zskrusetnica.edupage.org/a/pomocky-na-vyucovanie. Taktiež Vám v blízkej dobe zverejníme hygienické pokyty podľa hygienika, ktoré sa budú týkať nástupu do školy aj obsahu hygienických vrecúšok.

    • Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/20
     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/20

     • Zazvonil zvonec a...

      Dnes sa uskutočnilo slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020. Bolo trochu iné, ako po iné roky, ale nakoniec sme všetko zvládli. Začalo slávnostnou svätou omšou v kostole. Potom žiaci prešli do budovy základnej školy a s triednymi učiteľmi v triedach uzavreli školský rok. Pani riaditeľka mala príhovor v rozhlase, po nej mali krátky prejav aj naše deviatačky. Veselú, a zároveň nostalgickú atmosféru nám vytvorili žiaci 9. ročníka, ktorí sa zároveň lúčili so školou.

      Veríme, že sa našim odchádzajúcim žiakom bude v ďalšom štúdiu i v živote dariť, a taktiež sa tešíme na našich ostávajúcich žiakov v septembri.

    • Organizácia konca školského roka
     • Organizácia konca školského roka

     • Milí žiaci,

      všetkých Vás pozývame na slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020.

      Tento posledný deň v škole budeme rozdávať vysvedčenia.

      Celý druhý polrok bol „iný“,  aj koniec bude v takej netradičnej podobe.

      Všetci sa ráno o 7.30 stretneme v kostole na ďakovnej svätej omši.

      Po omši sa zídeme v budove základnej školy, kde sa rozlúčime  s našimi deviatakmi.

      Vyučujúci rozdajú v triedach vysvedčenia.

      ŠKD v tento deň nebude. Jedáleň vydáva obedy.

    • Umiestnenie deviatakov, piatakov, ôsmakov
     • Umiestnenie deviatakov, piatakov, ôsmakov

     • Ako každý rok, aj tento šk. rok sa budú s nami lúčiť deviataci, ktorí sa úspešne dostali na stredné školy. Tento rok od nás odchádza aj jedna žiačka 5. ročníka na osemročné gymnázium a jedna žiačka 8. ročníka na bilingválne gymnázium. Aj keď bol tento rok špecifický - nekonalo sa Testovanie 9 ani prijímacie skúšky pre 8.a 9. ročník, žiaci museli presvedčiť stredné školy svojím doterajším prospechom. Sme veľmi radi, že sa dostali na školy, ktoré si sami vybrali.

      Všetkým žiakom prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu, aby sa im splnili všetky ich sny.

     • Letný anglický tábor

     • Milí rodičia a žiaci,

      informačná kancelária Európskej komisie a patríme pod občianske združenie V.I.A.C v Trstenej nám zaslala ponuku na letný anglický tábor.

      Tábor by mal prebiehať od 6 do 10. júla, je určený pre deti od 6-12 rokov. Bližšie informácie v prílohe

      Prihlasovanie detí prebieha online cez link uvedený nižšie. Rodičom, ktorí ho vyplnia, príde e-mail. 

      LINK NA PRIHLÁSENIE: https://viac.typeform.com/to/SPDFSFrH

      Príloha: program.docx

     • Letná škola pre žiakov 1.- 4. ročníka

     • Vážení rodičia, milé deti,

      Naša škola otvára pre žiakov 1. - 4. ročníka letnú školu, ktorá bude prebiehať v dňoch od 1.7. do 3.7. a od 6.7. do 10.7. v čase od 7:00 do 12:00 (deti môžu prichádzať do pol ôsmej). Strava pre deti nebude zabezpečená (priniesť z domu), pitný režim zabezpečíme. Deti čakajú rôzne voľnočasové aktivity, kreatívne dielne, či kurzy pečenia. Určite sa spoločne zabavíme a samozrejme sa aj niečo nové naučíme.

      Tešíme sa na Vás všetkých.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje