• Vážení rodičia a priatelia školy,
     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

      - skvalitnenie vybavenia školy a škôlky

      Prostriedky z min. roka boli použité prevažne na vybavenie našej novej škôlky pomôckami pre detičky. Ďakujeme.

      Tu nájdete potrebné informácie: https://zskrusetnica.edupage.org/percenta2/

    • Zápasy kvalifikácie starších žiakov do okresného kola vo florbale
     • Zápasy kvalifikácie starších žiakov do okresného kola vo florbale

     • Dňa 3.3.2020 sa v telocvični ZŠ v Zákamennom uskutočnili zápasy kvalifikácie starších žiakov do okresného kola vo florbale. Po výbornom výkone našich chlapcov, kvalitnej technickej hre im postup ušiel len o vlások a umiestnili sa na druhom mieste. Vďaka za skvelú reprezentáciu našej školy patrí T. Ľubovi, N. Ľubovi, M. Špaglovi, T. Ulíkovi, T. Čičovi, T. Lučivňák, Š. Antušákovi a  A. Hrčkulákovi.

    • PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY
     • PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Oznamujeme rodičom detí, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude od 30. apríla do 31. mája 2020.

      Zákonní zástupcovia si môžu žiadosť vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo stiahnuť na webovej stránke školy www.mskrusetnica.edupage.org

       

      V žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

      K žiadosti je potrebné doložiť kópiu rodného listu dieťaťa.

       

      Podmienky prijímania detí do MŠ

      Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

      • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
      • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
      • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
      • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

      • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
      • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 
      • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
    • Plavecký výcvik - pokyny
     • Plavecký výcvik - pokyny

     • Budúci týždeň (od 9.3.-13.3.2020) sa uskutoční Plavecký výcvik 2020 v Aquaparku Dolný Kubín (vybraní žiaci ročníkov 1.-4.).

      Zraz vybraných žiakov:    9:20 hod.  pred ZŠ Krušetnica

      Predpokladaný návrat domov:   13:30 – 14:00 hod.  Jedáleň ZŠ Krušetnica

      Zodpovedný pedagóg : Mgr. Žofia Krasničanová, t. č.: 0903 312409

      Informácie školy zákonnému zástupcovi:

      Aktivita – Plavecký výcvik

      • 9:20 hod.  odchod autobusu do Dolného Kubína
      • 10.30 – 12.30 hod. plavecký výcvik
      • 13.30 hod. odchod domov
      • Návrat domov – 13.30 – 14:00 hod.

      Žiadame Vás, aby ste dieťaťu zabezpečili:

      • pitný režim a stravu
      • vhodnú obuv, oblečenie, plavky
      • hygienické potreby – uterák, sprchový gél, hrebeň, vrecko na mokré plavky, dievčatá (sušič na vlasy)
      • kartičku poistenca (prefotenú)
      • nedávať deťom peniaze, zbytočne ich míňajú v automate na sladkosti
      • školská družina bude, žiakov si z jedálne do družiny odvedie pani vychovávateľka
      • obedy v školskej jedálni budú
     • Usmernenie MŠVVaŠ SR k prevencii šírenia koronavírusu

     • Prosíme  rodičov žiakov základnej školy i rodičov detí materskej školy, aby mu venovali pozornosť. V prípade, že sa vracajú deti do školy a boli v zahraničí na dovolenke a náhodou boli v Taliansku – časti Lombardsko, Benátsko – najviac postihnuté koronavírusom – je potrebná min. 14 dňová karanténa (nesmú ísť do školy). V prípade, že neboli v postihnutých oblastiach, je potrebné, aby sa po dobu týchto 14 dní monitorovali a ak sa u nich prejavia nejaké zdravotné problémy, je potrebné ihneď kontaktovať RUVZ, kontakt na Dr. Ranostajovú (odbor epidemiológie) – 0908 460 521, aby nedošlo k rozšíreniu medzi deti. Podrobnejšie informácie v pokynoch od MŠVVaŠ SR.

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 14. 02. 2020 sa naši žiaci zúčastnili na  okresnom kole dejepisnej olympiády v Námestove, kde získali krásne umiestnenie.  Anetka Dopaterová získala prvé a Adriánka Verníčková  druhé miesto. Obidve dievčatá postupujú na krajské kolo v Martine 24. 03. 2020. Srdečne  blahoželáme a držíme palce .

    • VALENTÍNSKE SPIEVAJÚCE SRDCE
     • VALENTÍNSKE SPIEVAJÚCE SRDCE

     • Láska, tak zázračné a čarovné slovíčko, ktoré pozná každý jeden z nás.
      Láska je zmyslom všetkého a bez nej nič nemá zmysel. Kto však vie, čo je skutočná láska? Kto pozná pravý význam tohto slova?
      Hovorí sa, že láska nebolí. Bolí len milovať nesprávneho človeka...
      Aj tento rok sme si opäť pripomenuli lásku v podobe speváckej súťaže – Valentínske spievajúce srdce, kde ukázali svoje spevácke talenty naši šikovní žiaci.


      V kategórii jednotlivcov žiaci získali tieto miesta:
      1. miesto si vyspievala Romanka Grofčíková ( Horou)
      2. miesto vybojovala Nela Gamová (Dvaja strážni anjeli)
      3. miesto obsadil Tiborko Grofčík ( Zaľúbil sa chlapec)


      V kategórii kolektív žiakov obsadili nasledovné miesta títo žiaci:
      1. miesto získali žiaci 7.B triedy (Vymyslená)
      2. miesto si vyspievali žiaci 2.A triedy (Anka, Anka)
      3. miesto obsadili žiaci 7.A triedy (Mám ja hrušku)


      V kategórii skupín vyhrali títo žiaci:
      Na 1. mieste sa umiestnili žiačky Anetka Fedorová a Dominika Bodoríková (Srdce nehasnou) a pekné 2. miesto si statočne vybojovali Monika Svarinská a Sonička Hladeková (Si sám).
      Čestné uznanie za krásne spevácke výkony udelila odborná porota Nikolke Kadavej( Vráť mi tie hviezdy), Ivanke Ondrekovej (Ta ne) a Marekovi Rončákovi (Nevrav mi, aký som).
      Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!

    • English Week
     • English Week

     • Dnes, 14.2.2020,  sa slávnostným odovzdaním certifikátov skončil týždenný jazykový kurz - English Week. Viedol ho americký lektor Ray Sikorski. O tom,že to nebol len taký obyčajný týždeň svedčia slová jedného zo žiakov : “Prežili sme super chvíle plné zábavného učenia. Bolo to učenie hrou.”

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne prerušuje vyučovací proces v Základnej škole v Krušetnici

      od soboty 15.02.2020 do stredy 19.02.2020 vrátane.

      Zároveň oznamuje, že nebude v prevádzke školský klub detí ani školská jedáleň.

      Rušia sa všetky záujmové kúžky a aktivity realizované škoIou.

      Dôvodom    prerušenia     vyučovania    je   vysoký výskyt respiračných  ochorení v kolektíve detí.

      Rodičia zdravých deti majú v danom prípade zo zákona nárok na ošetrovanie člena rodiny.

      V Krušetnici 14.02.2020

      PaedDr. Ing. Mária Olešová

      IMG_0001.pdf

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne prerušuje dochádzku detí do Materskej školy v Krušetnici

      od piatka 14.02.2020 do utorka 18.02.2020 vrátane.

       

      Zároveň oznamuje, že v Základnej škoIe v Krušetnici bude prebiehať 14.02.2020

      skrátené vyučovanie do 10.15 hod.

      Školský klub detí pre vysoký  výskyt ochorenia žiakov 14.02.2020 nebude.

      Rušia sa všetky záujmové kúžky a aktivity realizované škoIou.

      Dôvodom    prerušenia     vyučovania    je   vysoký výskyt respiračných  ochorení v kolektíve detí.

      Zároveň vyzývame rodičov, aby choré deti nedávali do MŠ a ZŠ, pretože respiračné ochorenia sa rýchlo šíria.

      Rodičia zdravých deti majú v danom prípade zo zákona nárok na ošetrovanie člena rodiny.

       

      V Krušetnici 13.02.2020

      PaedDr. Ing. Mária Olešová

      oznamenie.pdf

    • Súťaž v skladaní rubikovej kocky
     • Súťaž v skladaní rubikovej kocky

     • Dnes, 7.2.2020, sme v našej škole mali zaujímavú súťaž, a to skladanie Rubikovej kocky. Je to mechanický hlavolam, ktorý rozvíja u žiakov logické myslenie a manuálnu zručnosť. Máme šikovných žiakov, ktorým len tak prsty pracovali a kocku poskladali za pomerne krátky čas .A to nie je všetko! Na konci školského roka bude v škole prebiehať opäť táto súťaž. Máte možnosť od dnes trénovať a možno i vymeniť mobil za Rubikovu kocku 😉😉😉. V dnešný deň sú všetci víťazi, pretože mali odvahu sa zapojiť do súťaže.Najrýchlejší bol A. Hrčkulák a P.Jančo.Všetkým srdečne blahoželáme

    • Krajské kolo súťaže Floorball SK Liga
     • Krajské kolo súťaže Floorball SK Liga

     • Dňa 4.2.2020 sa naši žiaci zúčastnili krajského kola športovej súťaže Floorball SK Liga, ktorú organizuje Nadácia JOJ, v Tvrdošíne.Našu školu reprezentovali dva tímy - dievčatá - Lomňanky a chlapci - Bojovníci. Oba tímy sa snažili zo všetkých síl. Turnaje boli vyrovnané.Dievčatám sa podarilo získať úžasné 5.miesto. Chlapci sa prebojovali do štvrťfinále, kde ich čakal súper z Liptovského Mikuláša, ktorý síce zvíťazil, ale 4.miesto na kraji je krásny úspech.Žiaci získali cenné skúsenosti, turnaj si užili a my im ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Zároveň zo ❤️ blahoželáme za úspechy.

    • English Week
     • English Week

     • V týždni od 10. februára do 14. februára 2020 bude prebiehať  na našej škole  konverzačný kurz anglického jazyka pod vedením amerického lektora Raya Sikorského -  English Week. Prihlásení žiaci budú pracovať v dvoch skupinách. Prvá skupina-žiaci ročníkov 5.-6. budú mať kurz prvé tri vyučovacie hodiny,  potom pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu. Žiaci druhej skupiny, 7.-8. ročník, majú kurz posledné tri vyučovacie hodny, prvé tri hodiny sa učia podľa svojho rozvrhu.

    • Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl
     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl

     •    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národné športové centrum v Bratislave zorganizovali testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl, do ktorého sa zapojili aj žiaci 1. ročníka z našej školy. Žiaci boli testovaní v 10 športových disciplínach a všetky výkony boli zaznamenané. Následne sa výsledky poslali do Bratislavy na vyhodnotenie. Každý zúčastnený žiak dostal svoje výsledky disciplín a výkonnosť v percentách formou certifikátu, na ktorom boli vymenované odporúčané skupiny športov a percentá, na ktoré má daný žiak predpoklady. Certifikáty slávnostne odovzdala žiakom p. riaditeľka Mária Olešová na hodine telesnej výchovy. Všetkým žiakom blahoželáme k úspešnému zvládnutiu všetkých športových disciplín a dúfame, že budú radi cvičiť.

     • Oznam

     • Do školy sa všetko ženie,

      rozdáva sa vysvedčenie.

      Beží každý, kto má nohy,

      i kto na šport nemá vlohy.

      Páni moji, to je zhon,

      uteká nôh milión!

      To najlepšie vysvedčenie

      dostane vraj zaručene 

      ten, kto bude prvý v triede.

      Keby som ja len bol vedel!

      Prichádza polrok a s ním aj spojené odovzdávanie výpisov klasifikácie a slovného hodnotenia. Žiaci pracovali celý polrok a zajtra 31.1.2020 dostanú za svoju prácu hodnotenie. Odovzdávanie výpisov sa uskutoční na posledných vyučovacích hodinách. V pondelok 3.2. budú polročné prázdniny. V tento deň nie je v prevádzke ani ŠKD ani materská škola. Vyučovanie bude prebiehať od 4.2. (utorok).

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch od 20.– 24. 1. 2020 sa naši žiaci 7. A. a 7. B. triedy zúčastnili lyžiarskeho kurzu v areáli lyžiarskeho strediska Ski Krušetnica. Cieľom kurzu bolo získať základy lyžovania a zdokonalenie lyžiarskej techniky. Slnečné počasie, výborne pripravený terén, úžasná strava v penzióne Pohoda a super atmosféra na svahu boli zárukou, že sme prežili  jeden nezabudnuteľný týždeň. Všetkým zúčastneným žiakom treba poďakovať za poslušnosť a zodpovednosť nielen na svahu, ale aj počas celého lyžiarskeho kurzu. Poďakovanie patrí aj všetkým lyžiarskym inštruktorom a zamestnancom lyžiarskeho  areálu, ktorí nám pripravili vhodné podmienky.

     • Šaliansky Maťko

     • 27. januára sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých troch kategóriách. V tretej kategórii recitovala žiačka 6.A triedy Romanka Grofčíková, v druhej kategórii recitovala žiačka 5. A triedy Lili Janíková, ktorá získala cenu poroty a v prvej kategórii recitoval žiak 3.A triedy Tiborko Grofčík, ktorý získal 3. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      Recitátorom ďakujem za spoluprácu a svedomitú prípravu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje