• Organizácia vyučovania od 17.5.2021
     • Organizácia vyučovania od 17.5.2021

     • Od 17. mája bude prebiehať riadne vyučovanie v celej materskej škole a v celej základnej škole. Všetci žiaci, ktorí prídu do školy alebo škôlky, musia predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom Edupage.

      Predkladanie negatívnych testov alebo ich výnimiek rodičmi ani žiakmi už nie je potrebné.

      Prosíme rodičov, aby do školy posielali len tie deti, ktoré naozaj nemajú žiadne zdravotné problémy, pretože len týmto spôsobom môžeme udržať našu školu a škôlku v prevádzke.

      Zamestnanci sa už tiež nemusia preukazovať negatívnym testom. Sú však povinní predložiť čestné vyhlásenie, ktoré môžu tiež podať elektronicky cez Edupage.

      Prajeme pekný víkend.

    • Návšteva triedičky odpadu
     • Návšteva triedičky odpadu

     • 13.05. 2021 sme so žiakmi  kolégia Zelenej školy navštívili triedičku odpadu v obci Breza.  Pán Michal  Vrábeľ nás previedol celou prevádzkou, povysvetľoval nám, ako to tam celé funguje. Najskôr nám ukázal skládku skla, ktoré práve vysýpalo auto a upozornil nás na veci, ktoré tam boli nahádzané a nemajú tam čo robiť. Sklo sa dá sto percentne recyklovať, ale keď tam ľudia nahádžu kadečo, pracovníci skládky to musia ručne vyberať.

      Potom sme sa presunuli do haly, kde prebieha triedenie žltých vriec, v ktorých majú byť iba plasty. Pracuje tu dvadsať žien, ktoré nám ochotne ukázali, ako a kde máme čo triediť. Vysypané plasty idú po páse, kde sa všetko pekne ručne triedi. Odporúčala by som poslať tam každého, kto do týchto vriec hádže to, čo tam nemá byť, ako detské plienky, topánky, kabelky, odpad zo záhrady a pod. Po pol hodine práce pri páse sa nám točila hlava a boli sme radi, že ideme vonku. Pre deti to bol poriadny zážitok a dúfam, že si navždy zapamätajú, čo nepatrí do žltých vriec. O svojich zážitkoch budú informovať celú školu.

    • Deň rodiny – 15. máj
     • Deň rodiny – 15. máj

     • Rodina je našou základnou  spoločenskou hodnotou pre dobré aj ťažšie časy. Tento rok je Deň rodiny zameraný na úlohu otca v rodine – Otec nablízku. Nablízku manželke, nablízku deťom. Téme rodiny, jej poslania, lásky a úcty k rodičom sme sa zamerali aj v škole na triednických hodinách a hodinách náboženskej výchovy. Žiaci tvorili básnické, prozaické a výtvarné práce na túto tému a najlepšie práce majú vystavené na školskej nástenke.

      Aby ste celá rodina mohli pokojne a zmysluplne prežiť tento blížiaci sa víkend venovaný rodine, ponúkame vám zopár tipov na spoločné chvíle vo svojich rodinách:

      1. zahrajte sa celá rodina spoločenské hry,

      2. pripravte si obľúbenú maškrtu a vychutnajte si pri nej spoločnú chvíľu a porozprávajte sa,

      3. vyberte sa spolu na prechádzku do prírody, alebo na jednoduchú cyklotúru,

      4. zapojte všetkých členov rodiny do spoločnej  prípravy nedeľného obeda,

      5. napíšte niekomu z členov rodiny odkaz, čo si na ňom vážite,

      6. krátko, ale úprimne sa spolu pomodlite.

      Spoločne prežité chvíle s našimi najbližšími sú zdrojom lásky a porozumenia v rodinách.

      Prajeme Vám krásny Deň rodiny.

     • Krajské kolo biblickej olympiády

     • Spišská diecéza na čele s pomocným biskupom Mons. Jánom Kubošom poslala každému úspešnému riešiteľovi biblickej olympiády krajského kola hodnotné ceny: diplomy podpísané dôstojným pánom biskupom, knihu – Apoštolky Božieho milosrdenstva, obrázok, pero a magnetku. Snaha našich súťažiacich žiačok bola naozaj bohato odmenená.

    • Používanie mobilných telefónov
     • Používanie mobilných telefónov

     • Vážení rodičia!

      Chceme vás informovať o tom, že sme v poslednom čase zaregistrovali u žiakov druhého stupňa časté svojvoľné používanie mobilných telefónov počas vyučovania. Nielenže týmto narušujú vyučovací proces, ale porušujú aj školský poriadok. Podľa vyhlášky rezortu školstva o základných školách a školského poriadku, žiak nesmie používať mobilný telefón počas vyučovania. Mobilné telefóny sa môžu používať len ako učebná pomôcka, v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, bežne ich žiaci počas vyučovacích hodín využívať nemôžu.

      Preto sme pristúpili k týmto opatreniam (po dohode s triednym učiteľom) 2 varianty, podľa tried, ktoré tento zákaz nerešpektovali doteraz:

      1. Žiak, ktorý príde do školy s mobilným telefónom, ho vypne a odloží si počas celého vyučovania. Bude sa námatkovo kontrolovať, či sú telefóny vypnuté, nie stíšené. Ak ho žiak bude  naďalej používať počas vyučovania, porušuje školský poriadok a môže mu byť udelená znížená známka zo správania.
      2. Žiak, ktorý príde do školy s mobilným telefónom, odovzdá ho ráno pred vyučovaním vypnutý tr. učiteľke, ktorá ho uschová až do konca vyučovania, potom si ho žiak vyzdvihne. Ak žiak neodovzdá mobilný telefón a bude ho naďalej používať počas vyučovania, porušuje školský poriadok a bude mu udelená znížená známka zo správania.
      • Žiakovi, ktorý zákaz poruší, bude mobilný telefón odobratý a vydaný na požiadanie len zákonnému zástupcovi žiaka.
      • Ak rodič potrebuje kontaktovať žiaka počas vyučovania, nech tak urobí prostredníctvom tr. učiteľky alebo riaditeľky ZŠ.

      Prosím vás, vážení rodičia, dohliadnite na to, aby vaše deti zbytočnenenosili do školy mobilné telefóny, aj tak ich tu nemôžu použivať, predídeme tým zbytočným nedorozumeniam. 

    • Týždeň bez odpadu
     • Týždeň bez odpadu

     • Viac ako polovicu z toho, čo vyhadzujeme, tvoria obaly. Prvotnou funkciou obalu je ochrana výrobku, v dnešnej dobe sa však jeho funkcia mení na „pútač“, niečo, čo nás má zaujať, aby sme si výrobok kúpili. Spolu s výrobkami si teda kupujeme aj obal, častokrát nie jeden a častokrát úplne zbytočný, ktorý končí v koši bez toho, aby sme sa nad jeho funkciou vôbec zamysleli.

      Predchádzanie vzniku odpadov (minimalizácia) je na prvom mieste tzv. odpadovej hierarchie.  Aby si deti  lepšie uvedomili, koľko odpadu vyprodukujú, rozhodli sme sa, že tento týždeň od 10.05. do 14.05. bude u nás Trieda bez odpadu. Každý žiak si odpad, ktorý vyprodukuje v rámci triedy, zoberie zo sebou. Opäť sme žiakom pripomenuli,  aby si nebalili desiaty do plastových sáčkov a nosili  desiatu v boxoch. Členovia kolégiá budú každý deň kontrolovať po šiestej vyučovacej hodine, ako to ktoré triedy dodržiavajú.  Aj takým malým skutkom pomôžeme našej Zemi.

     • Deň matiek

     • Milé dámy, mamičky, staré mamy,

      druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 9. mája.

       

      Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju veľkú lásku,

      za starosť, bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku,

      na Tvojej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé,

      nech táto malá básnička, tlmočí vďaky tisíceré.

       

      Najkrajším mesiacom roka je máj, a preto nie je náhoda, že aj tento významný deň – Deň matiek je zaradený do tohto mesiaca.  Byť mamou  je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Mama je slovo síce krátke, ale milé a láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama – to je láska sama, prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom.

      Preto Vám želáme, k tomuto krásnemu sviatku, veľa zdravia, lásky, porozumenia v rodinnom kruhu, a aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť.  Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia a radosti. 

      Aj naša žiačka, Rebeka Kotúľová (2.A),  si pre Vás pripravila krátku básničku k tomuto krásnemu sviatku.

       

    • Organizácia vyučovania od 10.5.2021
     • Organizácia vyučovania od 10.5.2021

     • Od 10. mája bude prebiehať riadne vyučovanie v celej materskej škole a v celej základnej škole.

      Čestné vyhlásenie predkladá zákonný zástupca pri prerušení školskej dochádzky na viac ako tri dni (vrátanie sviatkov a víkendov) prostredníctvom edupage.

      Prosíme rodičov, aby do školy posielali len tie deti, ktoré naozaj nemajú žiadne zdravotné problémy, pretože len týmto spôsobom môžeme udržať našu školu a škôlku v prevádzke. V prípade podozrenia na výskyt ochorenia u detí alebo rodinných príslušníkov môžete využiť testovacie odberné miesta v Námestove, v Zákamennom alebo v Rabči.

      V Krušetnici sa tento víkend testovať nebude.

      Zamestnanci, ktorí nemajú výnimku z testovania, sa musia od pondelka (10. mája) preukázať testom, ktorý nie je starší ako 21 dní.

      Bližšie informácie o odberných miestach:

      • odberné miesto Zákamenné, adresa: Polyfunkčný dom kultúry, Námestie Jána Vojtaššáka 1001/14 Zákamenné, otvorenie odberného miesta: sobota 08. 05. 2021 od 08:00 hod. do 11:45 hod. a od 13:00 do 17:45; obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00 hod.
      • MOM-ky mesta Námestovo (na objednávku) + odberné miesto Námestovo, adresa: Mestský úrad Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6 029 01 Námestovo, otvorenie odberného miesta: sobota 08. 05. 2021 od 08:00 – 18:00; obedňajšia prestávka: 12.00 – 13:00 hod.
      • odberné miesto Rabča, adresa: Hlavná 426, Kultúrny dom Rabča, otvorenie odberného miesta: štvrtok (06. 05. 2021), piatok (07. 05. 2021), sobota (08. 05. 2021) od 08:00 hod. do 18:00 hod.; obedňajšia prestávka: bez prestávky
     • Pravidlá pre školy od 3.5.2021

     • Milí rodičia,

      od 3. mája bude naďalej prebiehať riadne vyučovanie v MŠ a ZŠ. Školský klub detí od pondelka 3.5.2021 je opäť v prevádzke.

      Všetci žiaci, ktorí prídu do školy alebo škôlky, musia predložiť  cez edupage čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré podpíšu ich zákonní zástupcovia.

      Prosíme rodičov, aby do školy posielali len tie deti, ktoré naozaj nemajú žiadne zdravotné problémy, pretože len týmto spôsobom môžeme udržať našu školu a škôlku v prevádzke.

      V prípade podozrenia na výskyt ochorenia žiaka alebo rodiča môžete sa otestovať.

      Testovanie v našej obci bude aj v túto sobotu 1.5.2021.

      Zároveň Vás žiadame, aby ste sa riadili pokynmi, ktoré postupne zverejňujeme.

      Adaptačný rozvrh pre žiakov 5.-7. ročníka od 3.5.2021 rozvrh_adaptacny_od_3.5.2021.pdf

      Žiaci 1.-4. a 8.-9. ročníka postupujú podľa rozvrhu platného pred dištančným vzdelávaním. 

    • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Aj tento školský rok je  poznačený vplyvmi pandémie, čo sa odrazilo na priebehu niektorých  súťaží, na ktoré sme po minulé roky pravidelne  pripravovali našich žiakov. Jednou z nich je aj recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín.  Sme radi, že sa vôbec mohlo uskutočniť školské kolo spomínanej  súťaže. Dnes sme si vypočuli  pekné recitátorské prednesy, za ktoré ďakujeme Romanke Grofčíkovej 7.A, Barborke Greňovej 8.A a Anetke Dopaterovej 8.B.

      Hoci žiačky  nepostupujú do okresného kola, srdečne im ďakujeme za odvahu a svedomitú prípravu.

    • Do školy sme sa tešili
     • Do školy sme sa tešili

     • V dňoch 23. 04 a 28.04 2021 našu školu navštívili psychológovia z CCCaP  Námestovo, aby pomohli našim žiakom pri prekonávaní stresu pri ich nástupe na prezenčnú formu výučby. Pre mnohých z nich bude opätovný návrat do kolektívu náročný a aj z toho dôvodu MŠVVaŠ odporúča so žiakmi realizovať aktivity zamerané na bezpečný nástup do škôl a skorú adaptáciu. Žiaci pod ich vedením robili rôzne aktivity, rozprávali sa aj o pozitívach a negatívach dištančnej formy výučby a väčšina z nich potvrdila, že sa veľmi tešili do školy. Ďakujeme za ich návštevu a skvelý  program.

    • Nebuďme ľahostajní
     • Nebuďme ľahostajní

     • Krásny slnečný deň sme využili s našimi žiakmi a vyčistili sme okolie cesty medzi Krušetnicou a Lomnou. Nazbierali sme 4 vrecia odpadu, ktorý zrejme vyhadzujú cestujúci z áut. Boli to hlavne fľaše z alkoholu, rôzne plechovky a plastové fľaše. Chcem sa poďakovať žiakom 8.B, ktorí sa veľmi ochotne ujali tejto úlohy. Chceme vyzvať aj ostatných žiakov aj rodičov, aby si pri prechádzkach v prírode  všímali kde je odpad, upozornili na to alebo to vyčistili. Najlepšia výchova je vlastným príkladom,  treba ukázať deťom, že sa nebojíme ani nehanbíme  zobrať rukavice a vyzbierať odhodený odpad.  Ak človek bude ďalej ničiť prírodu, podreže si sám konár, na ktorom sedí.

       

    • PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY
     • PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Oznamujeme rodičom detí, že v zmysle par.59 ods.3 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a nariadení zverejňujeme nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ Krušetnica na školský rok 2021/2022.

      Žiadosť sa podáva v čase od 1.mája 2021 do 31.mája 2021.

      Zákonný zástupca si môže tlačivo vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo stiahnuť na webovej stránke mš: www.mskrusetnica.edupage.org

      Žiadosť musí byť potvrdená  detským lekárom (ak dieťa navštevuje aj iného odborného lekára alebo má akékoľvek zdravotné problémy je nevyhnutné o tom informovať ZRŠ pre MŠ).

      K žiadosti je potrebné doložiť kópiu rodného listu dieťaťa.


      Ziadost_o_prijatie_dietata_do_materskej_skoly_2021-2022.doc


      Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

      Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

      • prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov veku do 31.8.2021 (predprimárne vzdelávanie je povinné),
      • dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
      • dieťa, ktoré dovŕšilo 3 rok veku,
      • dieťa od 2 rokov a dieťa   so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami len vtedy, ak budú vytvorené podmienky na ich prijatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                              Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ oznámi riaditeľ ZŠ s MŠ Krušetnica do 15.06.2021.
    • Potrebuješ doučiť?
     • Potrebuješ doučiť?

     • Komunitné centrum Námestovo a Komunitné centrum SINAJ Trstená ponúka žiakom na II. stupni ZŠ poobedné doučovanie.

      MATEMATIKA, SLOVENČINA, CUDZÍ JAZYK.....?

      Prítomnosť mentora, ktorý bude deťom pomáhať zvládnuť učivo.

      Prihlásiť sa môžete tu 👇👇

      https://viac.typeform.com/to/fj6u3LrF

      Doučovanie prebieha 2x do týždňa v poobedňajších hodinách.

      Bližšie informácie: KC Námestovo / kcnamestovo@ozviac.sk / 0904 539 283

     • Biblická olympiáda - okresné kolo

     • „Kto nepozná Písmo, nepozná Ježiša Krista.“ Sv. Hieronym

      V duchu tohto hesla je zameraná biblická olympiáda. Súťažiaci si musia dopodrobna naštudovať vždy 3 knihy zo Svätého písma.

      Naše dievčatá, Miriam Bugajová 7.A, Anetka Dopaterová 8.BRebeka Mikytová 8.B, ktoré vyhrali 1. miesto v okresnom (dekanátnom) kole, si dnes, pri návrate na prezenčné vyučovanie, prebrali výherné ceny, ktoré im poslali organizátori súťaže.

      20. apríla súťažili  v krajskom (diecéznom) kole. Miriam riešila úlohy online z domu, keďže siedmy ročník mal ešte dištančné vzdelávanie. Anetka a Rebeka riešili úlohy v škole. V tomto kole už nezískali výherné miesta, ale boli úspešnými riešiteľkami. Tešíme sa s nimi a blahoželáme.

    • Obnova prezenčnej výučby pre žiakov 5.- 7. ročníka
     • Obnova prezenčnej výučby pre žiakov 5.- 7. ročníka

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      od 26.4.2021  obnovujeme prezenčnú výučbu pre žiakov 5.-7. ročníka. To znamená, že od pondelku budeme znova všetci v škole!

      Prosíme všetkých rodičov detí MŠ  a žiakov ZŠ, aby  podali prostredníctvom Edupage čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a priložili fotografiu negatívneho testu žiaka (5.-9. roč.)  a jedného zákonného zástupcu (alebo platnej výnimky).

      V prílohe sa nachádzajú bližšie informácie ohľadom nástupu (rozvrhu) žiakov do školy. Veríme, že sa všetci naši piataci, šiestaci a siedmaci do školy tešia.

      Prvý týždeň bude pokojnejší, plný radosti zo stretnutia po dlhom odlúčení, denne budú mať žiaci max. 5 vyučovacích hodín.

      Pani kuchárky v školskej jedálni  budú variť.

      Školský klub detí do 30.04.2021 nebude ešte v prevádzke.

      Testovanie prebehne v našej obci dňa 24.4. od 8.00-14.00.

      Už sa na Vás všetci tešíme.

      Pokyny_na_navrat_a_rozvrhy.pdf​​​​​​​


    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Dnes (22. 4.) máme Deň Zeme. Nemalo by nám byť jedno, v akom stave ju necháme pre budúce generácie. Už aj deti totiž vedia, že je veľmi dôležité, ako sa správame k prírode a životnému prostrediu. Stav našej Zeme, ako domova nás všetkých, nie je ľahostajný ani nám, žiakom. Naša škola je zapojená do projektu Zelená škola a tu sme si vybrali tému ODPADY. Preto sme dnes robili s deťmi aktivity ako správne triedime odpad. Opäť sme si zopakovali, aká dôležitá je recyklácia a čo všetko sa dá z recyklovaného odpadu vyrobiť. Žiaci si aj v prakticky vyskúšali či dokážu správne separovať, a kde aký odpad patrí. Takmer všetky vyučovacie hodiny sme venovali dnešnému sviatku našej Zeme.

      V závere tematického dňa sme aktívne prispeli  k tvorbe, zveľaďovaniu a ochrane životného prostredia. Žiaci 1. a 4. ročníka vyčistili okolie našej školy.

      Želaním dňa, ktoré by malo byť želaním  nás všetkých: ABY BOL DEŇ ZEME KAŽDÝ DEŇ, NIELEN 22. APRÍL.

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Dňa 21.4.2021 sa uskutočnil Zápis predškolákov do 1. ročníka základnej školy. Zápisu sa zúčastnilo 10 rodičov bez detí.  Na budúci školský rok budeme mať 9 nových žiakov, 1 predškolák má odklad povinnej školskej dochádzky. Rodičia prišli v pridelenom časovom harmonograme pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. Pre každého  predškoláka prevzali rodičia malý darček k zápisu a pekný pamätný list. Tešíme sa na nových prváčikov.

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • V dňoch 13.4. (kategórie P3 - P5) a 14.4. (kategórie P6-P8) prebehlo okresné kolo pytagoriády - 42. ročník. Niektorých kategórií sa zúčastnili aj naši žiaci. Celkovo sa pytagorády zúčastnilo 7 žiakov našej školy. Pytagoriáda prebehla netradične - online formou, na ktorú si už ale žiaci zvykli. Rodičia museli podpísať, že žiaci pracovali samostatne. Žiaci 1. stupňa ju absolvovali v škole na notebookoch v počítačovej učebni pod pedagogickým dozorom. Žiak 3. ročníka Jozef Florek a žiak 4. ročníka Lukáš Adamčík - boli úspešnými riešiteľmi. Trom žiakom chýbal do úspešnosti iba jeden bod. Aj tak sme na nich hrdí, pretože tento rok nebolo možné sa moc venovať precvičovaniu na tieto súťaže kvôli pandemickým opatreniam.

      Gratulujeme :-)

    • Oznam vedúcej ŠJ
     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Milí rodičia, žiaci,

      od pondelka 26.4.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch 5.-9. Tí žiaci, ktorí chodili na obed aj pred dištančným vzdelávaním automatický budú pokračovať. Kto nechce chodiť na obed, nech sa do piatka 23.4. 2021 do 12.00 u vedúcej školskej jedálne na telef. čísle: 0918 865 580 odhlási.

      Táto informácia platí aj pre žiakov 1.-4.

      Ak nastanú nejaké zmeny včas oznámime.

      Ďakujem za pochopenie.

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
   • zskrusetnica@orava.sk
   • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
   • 029 54 Krušetnica 83
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje