• Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

     • Všetko stíchlo, zakrylo sa perinôčkou snehovou,

      len vločky sa na zem sypú tmavou nočnou oblohou.

      A v oblôčku svetlo svieti, náš vianočný strom,

      vôkol neho kŕdeľ detí, ožil tichý dom.

      A v tom dome láskou dýcha, každá bytosť živá,

      čarovná je vianočná noc, krásna, podmanivá.

      Vianoce. Sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na Zemi, či už je dieťa alebo starý rodič. Mnohým z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce, či oslavy Nového roka. Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len tak krátko. Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom svete a je potrebné pozastavenie sa. V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí, aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia bližší i vzdialenejší známi majú k sebe bližšie ako inokedy. Aj u nás na našej škole už žijeme sviatkami, preto si naši žiaci dnešný deň pripravili vianočnú besiedku pri stromčeku. Vystúpili žiaci z folklórneho krúžku pod vedením p. uč. Dulovcovej, žiaci spojeného ročníka s vianočným programom, siedmaci nám zahrali krásnu "vianočnú rozprávku" a na záver zaspievali žiaci koledy pod vedením p. uč. Papajovej. 

      Po krásnom programe si žiaci v triedach vymenili medzi sebou darčeky z akcie Zelenej školy - Nekupujme, darujme, nebaľme, ktorá sa stretla s veľkým úspechom. Dnešný deň bol záverečný pred krásnymi sviatočnými dňami a my veríme, že sa tu po sviatkoch 8.1.2020 všetci zdraví a oddýchnutí stretneme.

    • Vôňa Vianoc
     • Vôňa Vianoc

     • O tom, že sa blížia Vianoce na našej škole nielen vieme, ale aj cítime. Ako?? Naše deti už dva týždne pečú v našej školskej kuchynke medovníčky. Deti si samé pripravia cesto, popri tom si zopakujeme aj matematiku :-), potom vaľkajú, vykrajujú a ozdobujú. Nakoniec sa tešia, že to môžu spolu zjesť. Musíme ich pochváliť, že idú ponúknuť aj ostatných  spolužiakov a pani učiteľky. A tá krásna medovníková vôňa sa šíri po celej škole a prináša nám kúzlo Vianoc.

    • Futbalový turnaj o putovný pohár
     • Futbalový turnaj o putovný pohár

     • V rámci týždňa boja proti drogám sa už tradične konajú športové podujatia. Tento rok to bol futbalový turnaj pre starších a mladších žiakov. Hlavným organizátorom bol žiak deviateho ročníka Timotej Lučivňák, ktorému chceme zároveň poďakovať za výborný priebeh súťaže.

      Prvé miesto starších žiakov  suverénne obhájili žiaci deviateho ročníka: Tomáš Ľuba, Maroš Kalamár, Martin Juriga, Pavol Jančo a Timotej Lučivňák.

      U mladších žiakov skončili ako prvý žiaci šiesteho ročníka , v ich družstve boli aj tri dievčatá , ktoré hrali výborne: Aneta Zigmanová, Nikola Kadavá, Miriam Bugajová a chlapci: Juraj Janckulík a Patrik Kurňavka.

      Najlepší strelci: Martin Juriga a Anetka Zigmanová

    • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

     • Vážení rodičia, žiaci,

      ako každý rok, aj v tomto roku tradične, posledný deň v škole pred Vianocami, bude besiedka pri Vianočnom stromčeku. Po besiedke prebehne akcia Zelenej školy - Darujme, nekupujme, nebaľme -  v triednych kolektívoch, kde si žiaci navzájom vymenia darčeky. Celý vianočný program zakončíme o 10.30. Školský klub detí aj materská škôlka fungujú normálne, bez obmedzenia.

    • Informačná kampaň - Zelená škola - odpad
     • Informačná kampaň - Zelená škola - odpad

     • Dnes (streda 18.12.) prebehla informačná kampaň Zelenej školy zameraná na tému Odpad. Žiaci sa dozvedeli, čo je vlastne projekt Zelená škola, aký projekt sme si vybrali v Zelenej škole a zoznámili sa aj s našim kolégiom. Po úvodnej reči p. uč. Grajciarovej, koordinátorky Zelenej školy, dostali žiaci z "hľadiska" za úlohu vytriediť odpad podľa dĺžky rozkladu v našej prírode. A veruže to bola ťažká úloha a mnohé informácie žiakov veľmi prekvapili. Potom dostali slovo žiaci z kolégia, ktorí si pripravili krásne projekty k danej tematike. Dozvedeli sme sa nielen o triedení odpadu, ale čo je naším hlavným cieľom, o minimalizovaní odpadu v našej škole. Projetky boli zamerané na plasty, papier, polystyrén, ... Boli spracované nielen na papieri, ale aj v elektronickej forme formou prezentácií. V závere boli žiaci oboznámení s ďalšími najbližšími akciami Zelenej školy - piatok po Vianočnej besiedke prebehne akcia: Darujme, nekupujme, nebaľme. Akcia bola veľmi prínosná a zaujímavá.

    • Na nový level
     • Na nový level

     • A je to tu :-) Naša výhra v podobe 10ks PC dorazila. Ešte nás čaká menšia "fuška" všetko spojazdniť a bude super. Všetkým Vám ešte raz ďakujeme za podporu a hlasy :-)

    • Zelená škola
     • Zelená škola

     • Naša škola sa zapojila do programu  "Zelená škola", ktorá pomôže nám všetkým pri rozvoji tvorivého a kritického myslenia. Dnes už nestačí iba poukazovať na znečistenie našej Zeme, ale aktívne sa snažiť viesť našich žiakov k záchrane našej planéty. My sme si pre tento projekt vybrali tému Odpady. Jednotlivé aktivity budeme postupne uverejňovať na našej stránke. Pripravujeme aj sekciu Zelenej školy na našej stránke, kde bude podrobnejšie rozpracovaný plán, ciele,...

      Naše prvé aktivity:

      1. Nevyhadzujme, recyklujme .- výroba vianočného darčeka - sviečka, taška.

      2. Informujme - zajtra (streda) sa uskutoční informačná kampaň na tému odpady.

      3. Darujme, nekupujme, nebaľme - minimalizácia odpadov na škole aj doma - v  piatok po vianočnej besiedke si žiaci vymenia darčeky z predmetov, ktoré už doma nepoužívajú, ale m§žu ešte urobiť radosť svojim spolužiakom.

      Zelená škola je environmentálnovzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

      Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

      • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
      • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
      • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
      • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
      • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

      Predpokladom pre získanie titulu „Zelená škola“ je kvalita proenvironmentálnej výučby a aktivít, ktoré škola navrhla a realizovala, miera participácie a individuálny posun školy. Škola je hodnotená za pozitívnu zmenu v oblasti spolupráce so žiakmi, pedagogickým a nepedagogickým personálom školy, rodičmi a obcou a za úspešnú realizáciu environmentálnych a vzdelávacích aktivít naplánovaných v environmentálnom akčnom pláne.

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí priatelia, keďže sa naša akcia „V jeden deň, jednu hodinu, spoločne na celom Slovensku“ presunula, ešte raz informujeme, že koledy sa budú spievať zajtra /v stredu 18.12./ po detskej omši. Spievať budeme tieto koledy - Dobrá novina, šťastná hodina, Ó chýr preblahý, Búvaj dieťa krásne, Narodil sa Kristus Pán a Tichá noc.

      Čítajte viac: https://regiony.sme.sk/c/22239666/slovenskom-budu-opat-zniet-koledy.html

    • Upozornenie - Stop petardám
     • Upozornenie - Stop petardám

     • S krásnym predvianočným obdobím sú bohužiaľ spojené aj predaje zábavnej pyrotechniky. Nakoľko sa už včera vyskytla táto pyrotechnika na našej škole, zakazuje sa žiakom akákoľvek manipulácia s pyrotechnikou nielen v priestoroch školy, ale aj v obci. Každoročne čítame o zraneniach súvisiacich s petardami, pri ktorých mnohokrát vznikli aj požiare. A to nehovoríme o tom, aké je to nebezpečné aj pre nevinných účastníkov – tehotné ženy, malé deti, chorí ľudia a v neposlednom rade aj zvieratá. Preto buďme v tomto období tolerantní a myslime aj na druhých, nielen na seba.

    • Mikuláš v obci
     • Mikuláš v obci

     • V sobotu aj v Krušetnici bol Mikuláš so svojou družinou. Najprv spoločne s deťmi rozsvietil pri kostole vianočný stromček a potom sa všetci spoločne premiestnili do kultúrneho domu. Čertíci a anjelik sa zhodli na tom, že všetky naše deti sú dobré, a že si zaslúžia byť odmené, ale “niečo za niečo”. Deti s nadšením predviedli pekný vianočný program, za ktorý boli odmené darčekom. Celým kultúrnym domom sa šírila vôňa z vianočného punču, šišiek a vianočných oplátok. Všetci prítomní si mali možnosť kúpiť vianočné výrobky, ktoré vyrobili naši žiaci😉. Chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sme prežili nádherný mikulášsky deň❤️.

      Ďakujeme Mikuláš,

      za tie krásne chvíle,

      za darčeky od teba,

      za úsmevy milé.

      Stretneme sa o rok zas,

      príď, Mikuláš, medzi nás.

     • Pozvánka na Krušetnický ples

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

      Ak ešte nemáte darček pod stromček, príďte sa zabaviť aj s Vašou polovičkou na náš tradičný Krušetnický ples. Zabavíme sa, oddýchneme si a samozrejme na Vás čaká aj bohatá tombola.Vstupenka je zlosovateľná, ale je možné si tombolové lístky prikúpiť aj na mieste. O lístky sa môžete informovať na tel. číslach: +421 918 739 166 - M. Olešová a +421 907 481 935 - D. Jančová. V cene líska je zahrnuté: prípitok, 2 večere, káva, koláč, 1 fľaša vína na osobu.

    • Technická olympiáda - okresné kolo
     • Technická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 28.11. sa uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci 9. ročníka - Tomáš Ľuba a Dávid Kresťan. Žiaci súťažili v kategórii A - ako dvojica na praktickej časti - výroba výrobku z dreva + teoretickej časti - test. Žiaci sa umiestnili na krásnom 3. mieste z 18. škôl z regiónu Oravy. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Adventný veniec a Mikuláš
     • Adventný veniec a Mikuláš

     • Ako každý rok, aj tohto roku čakalo žiakov na chodbe prekvapenie v podobe adventného venca. Je to u nás už tradícia, kde žiaci každý deň otvárajú obálky s darčekmi až do Vianoc. Dnes ich napríklad čakal darček v podobe neskúšania a nepísania písomiek na celej škole. Aby toho nebolo málo, zavítal k nám aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjlelmi  a čertmi, ktorí navštívili každú triedu a vyplácali ich za celoročné snaženie. Každé dieťa bolo odmenené cukríkmi a džúsikmi. 

    • Voda pre život - život pre vodu
     • Voda pre život - život pre vodu

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a mesto Trstená vyhlásili ďalší ročník výtvarno – literárnej súťaže pre žiakov ročníkov 1.-4. Voda pre život – život pre vodu. Cieľom súťaže je naučiť sa vážiť si vodu ako základnú podmienku života na našej planéte Zem. Žiaci 1. ročníka výtvarným spôsobom stvárňujú dôležitosť vody pre náš život. Žiaci ročníkov 2.-4. literárnou formou básní a rozprávok hovoria o význame vody. Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže a boli sme úspešní. Žiačky 1. ročníka: Rebeka Kotúľová získala 1. miesto v 4. kategórii s názvom práce: Vodička – Studnička. Žiačka 1. ročníka: Ester Kadavá získala 2. miesto v 4. kategórii s názvom práce: Voda – Úroda. Žiak 2. ročníka: Peter Vrábeľ získal 3. miesto v 1. kategórii s názvom práce: Voda. Títo ocenení žiaci sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien v Trstenej v dňa 28. novembra 2019, kde dostali krásne diplomy, vecné ceny a bolo pre všetkých pripravené pohostenie. Našim úspešným žiakom srdečne blahoželáme.

     • STRATY A NÁLEZY

     • Dávame do pozornosti, že v škole sa nachádzajú rôzne kusy oblečenia a obuvi, ktoré nemajú momentalne majiteľa.Zrejme sa tak dobre máme, že ani nezistíme, že nám táto obuv a odev doma chýba.Ak to bude takto pokračovať😉 na konci školského roka si v škole môžeme otvoriť“sekáč “.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje