• Zápis na hodiny hry na heligónke
     • Zápis na hodiny hry na heligónke

     • Vážení rodičia, žiaci,

      zajtra, dňa 23.9.2020, sa uskutoční zápis na hodiny hry na heligónke o 15.00. Záujemci, príďte pred budovu školy. Ďakujeme a tešíme sa na Vás všetkých.

    • Oznam sociálnej poisťovne pre rodičov
     • Oznam sociálnej poisťovne pre rodičov

     •  Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR) už nebude mať rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy alebo škôlky pre obavy z nákazy novým koronavírusom. 

      Nárok na pandemickú OČR však bude mať naďalej vtedy, ak budú predškolské zariadenia, školy alebo konkrétne triedy uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok v skrátenom legislatívnom konaní schválil parlament. Nová právna úprava nadobudne účinnosť už o niekoľko dní, po podpise prezidentky SR a publikovaní v Zbierke zákonov.

      Novela prinesie aj zmenu v doterajšom systéme overovania podmienok nároku na pandemické ošetrovné. Príslušný okresný úrad bude po novom poskytovať Sociálnej poisťovni informácie len o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese. Podľa doteraz platnej legislatívy to bolo naopak – úrady nahlasovali Sociálnej poisťovni zoznamy detí, ktoré do školy/škôlky chodili.

    • Oznam
     • Oznam

     •  Dobrý deň,

      chceme Vás informovať o postupe v súvislosti s pozitívnym alebo podozrivým na ochorenie COVID-19:

      ·        v prípade žiaka alebo zamestnanca podozrivého (kontakt s pozitívnym) zostáva žiak/zamestnanec ako úzky kontakt s pozitívnym v domácej 10-dňovej karanténe. V škole prebieha vyučovací proces ako za bežnej prevádzky. Žiaci z triedy kontaktu s podozrivým sledujú svoj zdravotný stav. V tomto prípade má zákonný zástupca povinnosť oznámiť škole dôvod a neprítomnosť svojho dieťaťa. 

      ·        v prípade pozitívneho žiaka alebo zamestnanca, RÚVZ kontaktuje telefonicky školu a informuje o ďalšom postupe. Úzke kontakty pozitívneho (napr. trieda, triedny učiteľ, učitelia z kabinetu a pod.) budú vylúčení z vyučovacieho procesu. Plynie im povinná 10-dňová karanténa od posledného kontaktu s pozitívnym. Zároveň žiadame školu o zaslanie menného zoznamu úzkych kontaktov na mailovú adresu dk.hdm@uvzsr.sk. V takomto prípade prosíme školské zariadenie o zverejnenie informácie cez školský informačný systém pre úzke kontakty v škole (začiatok karantény, koniec karantény, nástup do školy). V prípade výskytu príznakov u úzkeho kontaktu je potrebné kontaktovať ošetrujúceho lekára.

       Oddelenie Hygieny detí a mládeže, RÚVZ Dolný Kubín 

     • Prezentácia stredných škôl

     • Milí deviataci, rodičia,

      Prezentácia stredných škôl prebehne tento rok v UTOROK 6.10.2020 V NÁMESTOVE NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁMESTÍ OD 13:00 DO 16:00

    • Gajdovačka a včelárstvo
     • Gajdovačka a včelárstvo

     • Daloš Drahoš - z Lehoty, nar. 1962

         Dňa 14.9.2020 zavítal do našej školy pán Drahoš Dalož, multiinštrumentalista. Výrobe tradičných hudobných nástrojov sa venuje 25 rokov. Prvé praktické skúsenosti z výroby nástrojov získaval v dielni Jána Bartolena v Nitre. S ním sa zúčastnil na stretnutí výrobcov o cenu Ladislava Lenga pri FSP Detva, s ním zakladal svoju pracovňu v Lehote. Prvým nástrojom vyrobeným nim bola G fujara, pretože to bol nástroj pri počúvaní ktorého sa mu niesli príjemné zimomriavky po tele. Neskôr šesťdierové píšťaly, dvojačky , koncovky, kostené handrárske píšťalky, no a nakoniec gajdy. Drahoš Daloš navštevoval folklórne festivaly (Myjava, Detva, Východná) i menšie regionálne festivaly – najskôr ako divák, postupne ako účinkujúci s FS ZOBOR pri SPU v Nitre, neskôr sólista. Podieľal sa na príprave programov ekumenického festivalu Dní kolied kresťanov Slovenska, Gajdošské fašiangy v Malej Lehote, FF Východná a iné. 

      Svoje hudobné nástroje vystavoval v Paríži, Zurichu, Berlíne, aj na svetovej výstave hudobných nástrojov vo Frankfurte, v Bruseli a i. Vďaka tomu sa jeho nástroje dostali na všetky kontinenty (s výnimkou Antarktídy) a tam sa na nich hrá aj hudba iných žánrov. Z ocenení a diplomov si cení tituly Instrumentum Excellens udelené jeho hudobným nástrojom na FSP v Detve.

      Folklórne podujatie bolo určené pre žiakov ročníkov 1.-5. Pán Dalož predstavil žiakom hudobný nástroj fujaru, priblížil im výrobu tohto nástroja prostredníctvom filmu, v ktorom žiaci videli, aké drevo treba hľadať – bazu – ako sa drevo opracúva, vŕta, zdobí. Hra na fujaru bola nádherná, pán Dalož nielen fujary vyrába, ale ich aj ováda a vie na nich krásne hrať. Našim žiakom predstavil aj iné hudobné nástroje- rôzne píšťaly, ktoré vyrába zo šípkového dreva. Naši žiaci videli a počuli ďalší hudobný nástroj – gajdy – kožené aj umelé, veľmi sa im páčili aj gajdy, aj hra na nich, spoločne si zaspievali ľudové piesne pre deti. V ďalšej časti pán Dalož predstavil našim žiakom včelárstvo. Porozprával žiakom o včelách a ich práci. Prostredníctvom filmu žiaci videli, ako včely v úli pracujú, aké majú úlohy, ako prichádza na svet nová včela, dĺžku života včiel, štatistické údaje o včelách. V praktických ukážkach žiakom ukázal včelárske oblečenie – jeho jednotlivé časti, samozrejme niektorých žiakov vyobliekal a boli z nich malí včelári. Ukázal dymák, rámiky, med. Každý žiak dostal pracovný list o včelách, kde boli zhrnuté všetky informácie, ktoré sa dozvedeli. Gajdovačka a včelárstvo sa deťom veľmi páčili, naučili sa veľa zaujímavých informácií. Ďakujeme p. Drahošovi Daložovi za krásne a poučné predstavenie.

    • Informačná výchova
     • Informačná výchova

     •    Dňa 9.9.2020 sa uskutočnila informačná výchova žiakov 1. ročníka v školskej knižnici. Prváčikovia boli oboznámení so školskou knižnicou, dostali nové čitateľské preukazy, boli pasovaní za čitateľov a po prezretí  knižnice a kníh si vypožičali svoje prvé knihy. Dúfame, že budú naši stáli čitatelia.

    • Dar od firmy DXC Technology Slovakia s. r. o.
     • Dar od firmy DXC Technology Slovakia s. r. o.

     • Dňa 14.9.2020 sme dostali hodnotný dar - 5 ks notebookov HP EliteBook 840 G1 - repasovaných, ktoré veľmi pomôžu vo vybavení školy vhodnými IKT prostriedkami. Dar prevzala p. riaditeľka M. Olešová od pána J. Škarbu, povereného zasúpením firmy od firmy DXC Technology Slovakia s. r. o.

      Veľmi nás tento dar potešil a veríme, že notebooky budú ešte dlho využívané žiakmi a učiteľmi na našej škole. V mene celého kolektívu ZŠ s MŠ Krušetnica zo srdca ďakujeme.

       

    • Pozor, nové vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa
     • Pozor, nové vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

     • Vážení rodičia,

      od dnešného dňa je v platnosti nové vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, ktoré je potrebné stiahnuť a vyplniť v prípade, že dieťa chýba 3 dni v škole.

      Toto vyhlásenie musia v pondelok priniesť vypísané všetci žiaci, ktorí sa dnes 11.9.2020 nezúčastnili vyučovania, aj žiaci, ktorí absolvovali školu v prírode.

      vyhlasenie_nove.docx​​​​​​​

    • Fotografovanie
     • Fotografovanie

     • Vážení rodičia,

      zajtra, dňa 3.9.2020, prebehne na našej škole náhrada za koncoročné fotografovanie kolektívov + fotenie prváčikov. Fotografovanie môže byť bez rúška alebo aj s rúškom. Cena fotografie za triedny kolektív je 1,40€/ks. Kamarátska skupinka - 1€ za ks.

       

    • Informácie k vyučovaniu
     • Informácie k vyučovaniu

     • Vážení rodičia,

      dňa 3.-4.9.2020 (štvrtok a piatok) bude na základe nariadení skrátené vyučovanie:

      1.- 4. ročník - žiaci budú končiť o 11.00

      5.-6. ročník - žiaci budú končiť o 11.30

      7.- 9. ročník - žiaci budú končiť o 12.00 

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021

     • Dnes sme slávnostne otvorili šk. rok 2020/2021. Toto otvorenie bolo iné, ako bolo predošlé roky. Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 boli vydané nové nariadenia, ktoré nám školský rok síce dovolili otvoriť, ale za prísnych hygienických podmienok. Aj keď sa konalo v triedach aj s rúškami, žiaci  prišli po prázdninách v dobrej nálade. Osobitne prišla žiakov privítať aj p. starostka T. Pacoňová. Taktiež chceme privítať medzi nami nových žiakov -  našich najmenších žiakov - prváčikov, ktorí prišli v doprovode rodiča, ale aj časť piatačikov, ktorí k nám zavítali zo susednej obce Lomná. Veríme, že túto 2-týždňovú situáciu všetci zvládneme, veď zdravie je to jediné, čo si musíme naozaj chrániť.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje