• Telesná a športová výchova
     • Telesná a športová výchova

     • Milí rodičia, žiaci,

      nakoľko od budúceho týždňa sa náš okres bude nachádzať v oranžovej zóne Covid automatu, menia sa podmienky pre TŠV v interiéri aj exteriéri. Takže telesná a športová výchova bude povolená v oboch prípadoch bez obmedzení. Touto cestou  Vás zároveň upozorňujeme, že je potrebné si na TŠV nosiť úbor a vhodnú športovú obuv. Veríme, že už sa všetci tešíte na šport. 

    • Komparo
     • Komparo

     • Dnes prebieha na našej škole Komparo žiakov 4. ročníka. Toto testovanie pripravuje žiakov aj na Testovanie 5. Minulý rok sa kvôli pandemickej situácii spojenej s Covid 19 nekonalo, ale tento rok je možné sa testovania zúčastniť. Ráno prišli žiaci v dobrej nálade a veríme, že ich výsledky budú v testovaných oblastiach čo najlepšie. 

      Toto testovanie sa na našej škole  uskutočňuje vždy na konci 4. ročníka (na výstupe z I. stupňa a na vstupe na II. stupeň). Testované oblasti: matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda, všeobecné študijné predpoklady.

    • Najnovšie informácie k vyhláseniu o bezinfekčnosti
     • Najnovšie informácie k vyhláseniu o bezinfekčnosti

     • Na základe najnovších usmernení už nemusia rodičia a zamestnanci predkladať každý týždeň čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čestné vyhlásenie sú však povinní predložiť v prípade, že žiak alebo zamestnanec chýba v škole alebo v škôlke 3 a viac dní po sebe (vrátane víkendov a sviatkov).

     • Školské mlieko

     • Viac ako 1300 škôl je v spolupráci s Tatranskou mliekarňou zapojených do školského mliečneho programu so zaužívaným názvom „ŠKOLSKÉ MLIEKO“. Cieľom programu je za symbolickú cenu zabezpečiť dodávku mlieka a kvalitných mliečnych výrobkov každému dieťaťu, a zároveň podporiť jeho návyky na ich konzumáciu. Ide o program Európskej únie, ktorého časť financujú európske zdroje a časť štátny rozpočet.

      Dodávku mlieka a mliečnych produktov v rámci tohto úspešného, niekoľkoročného školského programu výrazne skomplikovalo Nariadenie vlády SR 195/2020, ktoré vstúpilo do platnosti 1.8.2020. V rámci spomenutého nariadenia pre aktuálny školsky rok: „ Školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania“. Táto veta zabehnutý systém pravidelných dodávok mlieka a mliečnych produktov mení a spôsobila aj značný chaos v slovenských školách. Vďaka nejasnostiam vo vyhláške školy nevedia, ako program financovať. Hromadne z programu vystupujú alebo sa zapojiť odmietajú. Vďaka bezdôvodnému administratívnemu opatreniu je ohrozené niekoľkoročné úsilie naučiť žiakov konzumovať mlieko a mliečne produkty. Sme si vedomí toho, že takýmto spôsobom sa dostávajú k zdravej výžive aj deti z marginalizovaných a sociálne slabších skupín obyvateľstva.

      V súvislosti s hromadným vystupovaním škôl zo školského programu zvolalo vedenie spoločnosti krízový štáb, ktorý chcel túto situáciu riešiť. Nechceli sme dopustiť, aby deti prišli o možnosť dostávať za symbolickú cenu zdravé mliečne produkty. Preto padlo rozhodnutie spolupracovať s nadáciou LETOKRUHY. Táto spolupráca umožní zabezpečiť pokračovanie v programe školského mlieka pre školy a navyše ZADARMO. Každé dieťa tak bezplatne dostane mlieko alebo mliečny výrobok a celý proces je aj pre školy menej administratívne náročný.

     • Zasadnutie kolégia Zelenej školy

     • Včera, 20.5.2021, sa uskutočnilo už 3. zasadnutie kolégia Zelenej školy, kde sa preberali úlohy, ktoré sme si stanovili v enviromentálnom akčnom pláne. Zaoberali sme sa úlohami, ktoré boli dodnes splnené, ale aj ktoré nás ešte čakajú. Z dôvodu dištančného vzdelávania aj pandemických opatrení spojených s Covid 19 sme museli akcie popresúvať.

      Oboznámili sme všetkých aj o našom ekokódexe, ktorý sme so žiakmi vytvorili, a ktorým sa bude naša škola riadiť. Taktiež sme navrhli rôzne možnosti a aktivity, ako zapojiť čo najširšiu verejnosť do triedenia odpadov a akcií školy. 

     • Správajte sa zodpovedne

     • Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa 20. 05. 2021 zúčastnili na prednáške kpt. Tibora Šándora, preventistu z OR PZ v Dolnom Kubíne „Trestnoprávna zodpovednosť mládeže“. Pre spoločnosť je prevencia výhodnejšia ako represia, to je všeobecne známa skutočnosť. Cieľom tohto stretnutia bolo posilňovať právne vedomie žiakov, predchádzanie páchania trestnej činnosti. Pán Śándor žiakom vysvetlil, že od 15 rokov sú už právne zodpovední za svoje správanie, všetky priestupky, ktoré urobia, sa im už zapisujú do trestného registra. Vysvetlil im základné pojmy ako zákon a právo. Zdôraznil, aby sa správali tak, aby sa pred svojimi deťmi nemuseli v budúcnosti  hanbiť za svoje konanie. V konečnom dôsledku za správanie svojich detí sú hlavne zodpovedajú ich rodičia  a keď im oni dovolia lietať  na motorkách, štvorkolkách, túlať sa po večeroch, budú niesť aj následky, keď sa niečo stane.

      Ďakujeme pánovi kpt. Šándorovi za skvelú a poučnú prednášku.

    • Organizácia vyučovania od 17.5.2021
     • Organizácia vyučovania od 17.5.2021

     • Od 17. mája bude prebiehať riadne vyučovanie v celej materskej škole a v celej základnej škole. Všetci žiaci, ktorí prídu do školy alebo škôlky, musia predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom Edupage.

      Predkladanie negatívnych testov alebo ich výnimiek rodičmi ani žiakmi už nie je potrebné.

      Prosíme rodičov, aby do školy posielali len tie deti, ktoré naozaj nemajú žiadne zdravotné problémy, pretože len týmto spôsobom môžeme udržať našu školu a škôlku v prevádzke.

      Zamestnanci sa už tiež nemusia preukazovať negatívnym testom. Sú však povinní predložiť čestné vyhlásenie, ktoré môžu tiež podať elektronicky cez Edupage.

      Prajeme pekný víkend.

    • Návšteva triedičky odpadu
     • Návšteva triedičky odpadu

     • 13.05. 2021 sme so žiakmi  kolégia Zelenej školy navštívili triedičku odpadu v obci Breza.  Pán Michal  Vrábeľ nás previedol celou prevádzkou, povysvetľoval nám, ako to tam celé funguje. Najskôr nám ukázal skládku skla, ktoré práve vysýpalo auto a upozornil nás na veci, ktoré tam boli nahádzané a nemajú tam čo robiť. Sklo sa dá sto percentne recyklovať, ale keď tam ľudia nahádžu kadečo, pracovníci skládky to musia ručne vyberať.

      Potom sme sa presunuli do haly, kde prebieha triedenie žltých vriec, v ktorých majú byť iba plasty. Pracuje tu dvadsať žien, ktoré nám ochotne ukázali, ako a kde máme čo triediť. Vysypané plasty idú po páse, kde sa všetko pekne ručne triedi. Odporúčala by som poslať tam každého, kto do týchto vriec hádže to, čo tam nemá byť, ako detské plienky, topánky, kabelky, odpad zo záhrady a pod. Po pol hodine práce pri páse sa nám točila hlava a boli sme radi, že ideme vonku. Pre deti to bol poriadny zážitok a dúfam, že si navždy zapamätajú, čo nepatrí do žltých vriec. O svojich zážitkoch budú informovať celú školu.

    • Deň rodiny – 15. máj
     • Deň rodiny – 15. máj

     • Rodina je našou základnou  spoločenskou hodnotou pre dobré aj ťažšie časy. Tento rok je Deň rodiny zameraný na úlohu otca v rodine – Otec nablízku. Nablízku manželke, nablízku deťom. Téme rodiny, jej poslania, lásky a úcty k rodičom sme sa zamerali aj v škole na triednických hodinách a hodinách náboženskej výchovy. Žiaci tvorili básnické, prozaické a výtvarné práce na túto tému a najlepšie práce majú vystavené na školskej nástenke.

      Aby ste celá rodina mohli pokojne a zmysluplne prežiť tento blížiaci sa víkend venovaný rodine, ponúkame vám zopár tipov na spoločné chvíle vo svojich rodinách:

      1. zahrajte sa celá rodina spoločenské hry,

      2. pripravte si obľúbenú maškrtu a vychutnajte si pri nej spoločnú chvíľu a porozprávajte sa,

      3. vyberte sa spolu na prechádzku do prírody, alebo na jednoduchú cyklotúru,

      4. zapojte všetkých členov rodiny do spoločnej  prípravy nedeľného obeda,

      5. napíšte niekomu z členov rodiny odkaz, čo si na ňom vážite,

      6. krátko, ale úprimne sa spolu pomodlite.

      Spoločne prežité chvíle s našimi najbližšími sú zdrojom lásky a porozumenia v rodinách.

      Prajeme Vám krásny Deň rodiny.

     • Krajské kolo biblickej olympiády

     • Spišská diecéza na čele s pomocným biskupom Mons. Jánom Kubošom poslala každému úspešnému riešiteľovi biblickej olympiády krajského kola hodnotné ceny: diplomy podpísané dôstojným pánom biskupom, knihu – Apoštolky Božieho milosrdenstva, obrázok, pero a magnetku. Snaha našich súťažiacich žiačok bola naozaj bohato odmenená.

    • Používanie mobilných telefónov
     • Používanie mobilných telefónov

     • Vážení rodičia!

      Chceme vás informovať o tom, že sme v poslednom čase zaregistrovali u žiakov druhého stupňa časté svojvoľné používanie mobilných telefónov počas vyučovania. Nielenže týmto narušujú vyučovací proces, ale porušujú aj školský poriadok. Podľa vyhlášky rezortu školstva o základných školách a školského poriadku, žiak nesmie používať mobilný telefón počas vyučovania. Mobilné telefóny sa môžu používať len ako učebná pomôcka, v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, bežne ich žiaci počas vyučovacích hodín využívať nemôžu.

      Preto sme pristúpili k týmto opatreniam (po dohode s triednym učiteľom) 2 varianty, podľa tried, ktoré tento zákaz nerešpektovali doteraz:

      1. Žiak, ktorý príde do školy s mobilným telefónom, ho vypne a odloží si počas celého vyučovania. Bude sa námatkovo kontrolovať, či sú telefóny vypnuté, nie stíšené. Ak ho žiak bude  naďalej používať počas vyučovania, porušuje školský poriadok a môže mu byť udelená znížená známka zo správania.
      2. Žiak, ktorý príde do školy s mobilným telefónom, odovzdá ho ráno pred vyučovaním vypnutý tr. učiteľke, ktorá ho uschová až do konca vyučovania, potom si ho žiak vyzdvihne. Ak žiak neodovzdá mobilný telefón a bude ho naďalej používať počas vyučovania, porušuje školský poriadok a bude mu udelená znížená známka zo správania.
      • Žiakovi, ktorý zákaz poruší, bude mobilný telefón odobratý a vydaný na požiadanie len zákonnému zástupcovi žiaka.
      • Ak rodič potrebuje kontaktovať žiaka počas vyučovania, nech tak urobí prostredníctvom tr. učiteľky alebo riaditeľky ZŠ.

      Prosím vás, vážení rodičia, dohliadnite na to, aby vaše deti zbytočnenenosili do školy mobilné telefóny, aj tak ich tu nemôžu použivať, predídeme tým zbytočným nedorozumeniam. 

    • Týždeň bez odpadu
     • Týždeň bez odpadu

     • Viac ako polovicu z toho, čo vyhadzujeme, tvoria obaly. Prvotnou funkciou obalu je ochrana výrobku, v dnešnej dobe sa však jeho funkcia mení na „pútač“, niečo, čo nás má zaujať, aby sme si výrobok kúpili. Spolu s výrobkami si teda kupujeme aj obal, častokrát nie jeden a častokrát úplne zbytočný, ktorý končí v koši bez toho, aby sme sa nad jeho funkciou vôbec zamysleli.

      Predchádzanie vzniku odpadov (minimalizácia) je na prvom mieste tzv. odpadovej hierarchie.  Aby si deti  lepšie uvedomili, koľko odpadu vyprodukujú, rozhodli sme sa, že tento týždeň od 10.05. do 14.05. bude u nás Trieda bez odpadu. Každý žiak si odpad, ktorý vyprodukuje v rámci triedy, zoberie zo sebou. Opäť sme žiakom pripomenuli,  aby si nebalili desiaty do plastových sáčkov a nosili  desiatu v boxoch. Členovia kolégiá budú každý deň kontrolovať po šiestej vyučovacej hodine, ako to ktoré triedy dodržiavajú.  Aj takým malým skutkom pomôžeme našej Zemi.

     • Deň matiek

     • Milé dámy, mamičky, staré mamy,

      druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 9. mája.

       

      Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju veľkú lásku,

      za starosť, bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku,

      na Tvojej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé,

      nech táto malá básnička, tlmočí vďaky tisíceré.

       

      Najkrajším mesiacom roka je máj, a preto nie je náhoda, že aj tento významný deň – Deň matiek je zaradený do tohto mesiaca.  Byť mamou  je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Mama je slovo síce krátke, ale milé a láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama – to je láska sama, prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom.

      Preto Vám želáme, k tomuto krásnemu sviatku, veľa zdravia, lásky, porozumenia v rodinnom kruhu, a aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť.  Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia a radosti. 

      Aj naša žiačka, Rebeka Kotúľová (2.A),  si pre Vás pripravila krátku básničku k tomuto krásnemu sviatku.

       

    • Organizácia vyučovania od 10.5.2021
     • Organizácia vyučovania od 10.5.2021

     • Od 10. mája bude prebiehať riadne vyučovanie v celej materskej škole a v celej základnej škole.

      Čestné vyhlásenie predkladá zákonný zástupca pri prerušení školskej dochádzky na viac ako tri dni (vrátanie sviatkov a víkendov) prostredníctvom edupage.

      Prosíme rodičov, aby do školy posielali len tie deti, ktoré naozaj nemajú žiadne zdravotné problémy, pretože len týmto spôsobom môžeme udržať našu školu a škôlku v prevádzke. V prípade podozrenia na výskyt ochorenia u detí alebo rodinných príslušníkov môžete využiť testovacie odberné miesta v Námestove, v Zákamennom alebo v Rabči.

      V Krušetnici sa tento víkend testovať nebude.

      Zamestnanci, ktorí nemajú výnimku z testovania, sa musia od pondelka (10. mája) preukázať testom, ktorý nie je starší ako 21 dní.

      Bližšie informácie o odberných miestach:

      • odberné miesto Zákamenné, adresa: Polyfunkčný dom kultúry, Námestie Jána Vojtaššáka 1001/14 Zákamenné, otvorenie odberného miesta: sobota 08. 05. 2021 od 08:00 hod. do 11:45 hod. a od 13:00 do 17:45; obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00 hod.
      • MOM-ky mesta Námestovo (na objednávku) + odberné miesto Námestovo, adresa: Mestský úrad Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6 029 01 Námestovo, otvorenie odberného miesta: sobota 08. 05. 2021 od 08:00 – 18:00; obedňajšia prestávka: 12.00 – 13:00 hod.
      • odberné miesto Rabča, adresa: Hlavná 426, Kultúrny dom Rabča, otvorenie odberného miesta: štvrtok (06. 05. 2021), piatok (07. 05. 2021), sobota (08. 05. 2021) od 08:00 hod. do 18:00 hod.; obedňajšia prestávka: bez prestávky
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
    • zskrusetnica@orava.sk
    • 043/5572225 Riaditeľka ZŠ: PaedDr. Ing. Mária Olešová mariaolesova@orava.sk +421 918 739 166 Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alena Miklušáková zskrusetnica@orava.sk +421 918 744 350 Sekretariát: Mgr. Danka Jančová uctovnicka@orava.sk 043/5524847
    • 029 54 Krušetnica 83
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje